Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Żurawicy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 194

37-710 Żurawica

tel / fax   16 671 33 88

e-mail   sp1zurawica@interia.pl

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Żurawicy

Strona główna

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Informacje

Sekretariat

Biblioteka

Świetlica

Pedagog

Terapeuta

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Konsultacje nauczycieli

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Zestaw podręczników

Kalendarz roku szkolnego

Osiągnięcia

GALERIA

 

Licznik odwiedzin

od 28 stycznia 2008 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

rok szkolny 2007/2008

 

Nadeszły długo oczekiwane wakacje!

Życzymy wszystkim uczniom,

aby te dwa letnie miesiące były czasem zasłużonego odpoczynku i relaksu.

Z wakacyjnych podróży przywieźcie wiele niezapomnianych wspomnień.

Powróćcie zdrowi i wypoczęci, aby z jeszcze większym zapałem

przystąpić do realizacji nowych celów.

Do zobaczenia we wrześniu!


20 czerwca 2008 roku - Zakończenie roku szkolnego 2007/2008

W piątek, 20 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2007/2008. O godzinie 8.00 odprawiona została Msza Św. w kościele parafialnym, w której uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Następnie wszyscy spotkali się na placu przed szkołą. Pani dyrektor Krystyna Raba-Opacka serdecznie powitała wszystkich zebranych, pogratulowała sukcesów osiągniętych w nauce oraz w sporcie. Najlepsi uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy oraz nagrody książkowe. Również uczniowie, którzy aktywnie działali w organizacjach szkolnych lub osiągnęli znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Na zakończenie pani dyrektor serdecznie pożegnała szóstoklasistów, kończących naukę w naszej szkole oraz wszystkim zgromadzonym życzyła udanych wakacji.

Po oficjalnej części uroczystości uczniowie udali się do klas, gdzie wychowawcy wręczyli im świadectwa. Galeria >>


18 czerwca 2008 roku - Uroczyste pożegnanie klasy VI

Do widzenia, przyjaciele,
wspólnych spraw mieliśmy wiele,
dziś ta nitka się urywa,
coś się kończy, coś się zaczyna...

18 czerwca w godzinach popołudniowych odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów naszej szkoły.

Uczniowie klasy VI przedstawili program artystyczny, w którym podziękowali nauczycielom za wspólnie spędzone chwile i za trud włożony w ich edukację oraz wychowanie. Dopełnieniem podziękowań były kwiaty wręczone pani dyrektor i nauczycielom.

Następnie szóstoklasistów słowem i piosenką pożegnali ich młodsi koledzy z klasy Vb. Życzenia szczęśliwej dalszej drogi życiowej złożyła również p. dyr. Krystyna Raba-Opacka. Wychowawczyni p. Elżbieta Jaroch-Chlastawa podziękowała przybyłym rodzicom za owocną współpracę i życzyła swoim wychowankom, aby ich start do następnego etapu edukacji był udany i obfitował w ciekawe wydarzenia i liczne sukcesy.

Po oficjalnej części uroczystości wszyscy obecni zostali zaproszeni na poczęstunek, po którym uczniowie bawili się na dyskotece. Zabawa była wspaniała i na długo pozostanie w pamięci tegorocznych absolwentów szkoły podstawowej. Galeria >>


17 czerwca 2008 roku - Występ uczniów naszej szkoły

17 czerwca uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje umiejętności gry na instrumentach, takich jak pianino, puzon, gitara, skrzypce i wiolonczela.

Na koncert przybyli pozostali uczniowie klas I-VI pragnący zobaczyć swoich kolegów i koleżanki na scenie, jak i nauczyciele podziwiający dokonania młodych artystów.

Prezentowane utwory bardzo podobały się widzom, dostarczyły wszystkim miłych wrażeń. Umiejętności muzyczne wywołały ogromny aplauz publiczności.


12 czerwca 2008 roku - Spotkanie z przedstawicielami Izby Celnej

12 czerwca w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas I-VI z przedstawicielami Izby Celnej w Przemyślu p. Jerzym Nowakiem i p. Dariuszem Szworakiem.

Uczniowie uczestniczyli w prelekcji na temat ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt przewożonych nielegalnie przez granice naszego kraju.

Ponadto dzieci mogły zobaczyć tresurę psa służbowego przeprowadzoną przez jego przewodnika. Zajęcia bardzo zainteresowały uczniów, a pies stał się szybko ich przyjacielem. Galeria >>


8-9 czerwca 2008 roku - Święto Patrona Szkoły

W dniach 8 i 9 czerwca obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły.

W niedzielę, 8 czerwca, w 11 rocznicę kanonizacji Jadwigi Królowej Polski, w naszym Kościele Parafialnym odprawiona została Msza Święta z udziałem reprezentującego społeczność szkolną Pocztu Sztandarowego oraz zastępu zuchów i harcerzy.

W nauce skierowanej do uczniów, rodziców i nauczycieli zgromadzonych w kościele Ks. Proboszcz Marian Hofman przypomniał ponadczasowe wartości i ideały, jakim patronuje Św. Jadwiga i życzył, aby w życiu codziennym, w rodzinnym i szkolnym wychowaniu wszystkim nam tychże wartości nie zabrakło.

W poniedziałek, 9 czerwca w szkole odbywały się liczne konkursy: plastyczny, historyczny i literacki oraz inscenizacje i klasowe uczty jadwiżańskie. Przygotowano ekspozycje rysunków i rzeźb oraz odświętne dekoracje.

Punktem kulminacyjnym obchodów było rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o życiu i dziele Królowej Jadwigi oraz uroczysta akademia ku czci Patronki. Główne, atrakcyjne nagrody ufundował Ks. Marian Hofman, a zdobyli je: I miejsce - Anna Ziemniak, II miejsce - Anna Marciniec, III miejsce - Maciej Ziemniak.

W trakcie akademii przedstawiono inscenizację opartą na powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy” oraz piękne wiersze. W role artystyczne wcielili się: Magdalena Knapik, Martyna Hamryszczak, Martyna Kotyla, Joanna Kiełtyka, Dominika Pac, Joanna Szworak, Grzegorz Rodzeń i Adrian Majcher.

Odświętną atmosferę podkreślił występ naszego starszego kolegi Pawła Beera, który wykonał artystyczny utwór muzyczny Karola Kurpińskiego, w którym rozbrzmiewały polonezowe rytmy i ludowe polskie motywy melodyczne.

Niespodziewanym i niezwykłym upominkiem był również występ obecnych w naszej szkole uczniów z polskiej szkoły ze Lwowa.

Na zakończenie zabrzmiał śpiewany przez wszystkich zgromadzonych Hymn na cześć Patronki Szkoły.

W obchodach brali udział rodzice i zaproszeni dostojni goście na czele z Księdzem Proboszczem Marianem Hofmanem, Panem Januszem Szabagą - Wójtem Gminy Żurawica, Panią Elżbietą Lemek - Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Panem Lucjanem Facem - Przewodniczącym Rady Gminy. Nasi dostojni goście złożyli gratulacje i życzenia, przypomnieli doniosłe wydarzenia z historii naszej szkoły i podkreślili wielką wartość imienia, które nosi posiadająca niemałe tradycje oświatowe Szkoła Podstawowa w Żurawicy.

Zostaliśmy w tym dniu obdarzeni niezwykłym, pamiątkowym darem. Z rąk Księdza Katechety Piotra Zawadzkiego uczniowie i nauczyciele naszej szkoły otrzymali błogosławieństwo od Ojca Świętego Benedykta XVI. Akt ten zajął szczególne miejsce w naszych sercach, a w formie pamiątkowego zapisu znajduje się przy tablicy upamiętniającej nadanie imienia naszej Szkole w 1997 roku Świętej Jadwigi Królowej Polski. Galeria >>


5 czerwca 2008 roku - Finał VI Spotkań Ortograficznych

5 czerwca w naszej szkole odbył się finał VI Spotkań Ortograficznych o tytuł "Mistrza Ortografii" dla uczniów klas III szkół podstawowych powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla pod honorowym patronatem Starosty Przemyskiego Pana Jana Pączka.

W tym roku szkolnym uczestniczyli w nim uczniowie z 10 gmin powiatu przemyskiego i 8 szkół miasta Przemyśla.

Konkurs przebiegał w trzech etapach. W pierwszym etapie konkursu - eliminacjach szkolnych (w szkołach miejskich) lub gminnych - uczestniczyło 345 uczniów. W drugim etapie konkursu - eliminacjach międzyszkolnych tzw. „trójkach” - wzięło udział 94 uczniów. Laureaci z drugiego etapu (18 uczniów) spotkali się w finale w Żurawicy. Byli to uczniowie ze szkół nr 5, 6, 14, 15 w Przemyślu oraz uczniowie ze szkół w Bachórcu, Buszkowicach, Dubiecku, Fredropolu, Korzeńcu, Łętowni, Medyce, Nizinach, Ostrowie i Żurawicy.

Tytuł „Mistrza Ortografii” zdobył Mateusz Kubicki - uczeń SP w Korzeńcu (72 pkt.), wicemistrzem został Konrad Jamrozy z SP nr 15 w Przemyślu (69 pkt.), trzecie miejsce zajęli uczniowie: Karolina Półchłopek z SP w Buszkowicach, Kinga Śliwińska z SP w Dubiecku i Kamil Inglot z SP nr 14 w Przemyślu (wszyscy po 68 pkt.). Uczennica naszej szkoły - Iwona Klein (Szkolny Punkt Filialny) zdobyła 67 pkt. i zajęła 4 miejsce.

Nadzór nad konstruowaniem zadań finałowych i pracą komisji konkursowej sprawowała p. Janina Mielnikiewicz, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Honory gospodarza konkursu pełniła p. dyrektor Krystyna Raba-Opacka. Gospodarze zapewnili uczestnikom i ich opiekunom miłe spędzenie czasu w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu (poczęstunek, zabawy integracyjne, prezentacje artystyczne).

W tegorocznym, uroczystym rozstrzygnięciu VI Spotkań Ortograficznych uczestniczyli zaproszeni goście: p. Jerzy Góralewicz - sekretarz Starostwa, p. Piotr Worosz - naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Edukacji, Kultury i Promocji, p. Janina Mielnikiewicz - starszy wizytator KO w Rzeszowie oraz p. Maria Mazurek - dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Żurawicy. Galeria >>


UWAGA          UWAGA          UWAGA          UWAGA

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2008/2009


ZAPROSZENIE

 

Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą.

Uczmy się w Szkole Św. Jadwigi Królowej,

jak wypełniać to przykazanie miłości."

                                                          Jan Paweł II

(z homilii podczas kanonizacji Świętej Jadwigi Królowej, 8 czerwca 1997)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

RODZICÓW, UCZNIÓW I SYMPATYKÓW NASZEJ SZKOŁY

 

na Uroczystą Eucharystię sprawowaną z okazji Dnia Patrona

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy

w dniu 8 czerwca 2008 roku o godz. 9.00

w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy

oraz na obchody uroczystości patronalnych w szkole

w dniu 9 czerwca o godzinie 11.00.

 

W imieniu całej Społeczności Szkolnej

 

RADA  RODZICÓW SZKOŁY KSIĄDZ KATECHETA DYREKTOR SZKOŁY
Przewodniczący Rady    
Jarosław Wypchło  Ks. Piotr Zawadzki  Krystyna Raba-Opacka

                            

Święta nasza Królowo, Jadwigo, ucz nas dzisiaj - na progu trzeciego tysiąclecia - tej mądrości i tej miłości, którą uczyniłaś drogą swojej świętości ( ...) abyśmy jak ty poznali, co znaczy miłować czynem i prawdą, i co znaczy być prawdziwie wolnym.


9-10 maja 2008 roku - Wycieczka klasy Va do Krakowa

9 i 10 maja uczniowie klasy Va spędzili na wycieczce w Krakowie.

W pierwszym dniu wycieczki odwiedzili krakowski Ogród Zoologiczny, następnie z panią przewodnik zwiedzili Rynek Starego Miasta oraz Zamek Królewski na Wawelu. W Katedrze wszyscy na dłużej zatrzymali się przy relikwiach patronki naszej szkoły Św. Jadwigi Królowej Polski. Kolejnym punktem wycieczki był seans w kinie IMAX, gdzie w technologii 3D wszyscy obejrzeli film edukacyjny pt. "Morskie stwory". Pierwszy dzień wycieczki zakończył spacer po Rynku i obejrzenie z zapartym tchem pokazu tańca z ogniami.

Drugi dzień wycieczki rozpoczęła wyjątkowa lekcja w jedynym w Polsce Ogrodzie Doświadczeń. Tam, dzięki interaktywnym instalacjom, uczniowie mogli poznać prawa fizyki. Wycieczkę zakończyła najbardziej oczekiwana przez dzieci wizyta w Parku Wodnym. Po tych atrakcjach wszyscy bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni wrażeń wrócili do domów.

Te dwa dni spędzone w Krakowie na pewno pozostaną niezapomnianym przeżyciem i pięknym wspomnieniem w pamięci uczestników wycieczki. Galeria >>


30 kwietnia 2008 roku - Uroczysta akademia

z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

30 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 217Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Uczniowie klas Vb i VIa w krótkich scenkach historycznych przedstawili dzieje I Rozbioru Polski oraz przypomnieli okoliczności obrad Sejmu Czteroletniego i uchwalenia pierwszej w Europie Konstytucji. Oprawę muzyczną stanowiły pieśni patriotyczne.

Uroczystość przygotowały p. Elżbieta Jaroch-Chlastawa i p. Dorota Cwynar. Galeria >>

 

3 maja uczniowie naszej szkoły brali również udział w gminnych obchodach 217Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy koncelebrowaną przez ks. prałata Józefa Bara oraz ks. dziekana Mariana Hofmana.

We Mszy św. udział wzięli zaproszeni goście, Kompania Honorowa Jednostki Wojskowej 3233 w Żurawicy, poczty sztandarowe szkół oraz mieszkańcy gminy Żurawica. Naszą szkołę reprezentowali również harcerze.

Następnie wszyscy przeszli pod pomnik w Żurawicy, gdzie została uroczyście podniesiona flaga państwowa i odśpiewano hymn narodowy. Po okolicznościowych przemówieniach delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce. Galeria >>


28 kwietnia 2008 roku - Gminny Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas III

28 kwietnia w Szkolnym Punkcie Filialnym w Żurawicy odbył się I Gminny Konkurs Ekologiczny "Z ekologią za pan brat" dla uczniów klas III szkoły podstawowej.

W konkursie wzięło udział 19 uczniów z sześciu szkół. Uczniowie uzupełniali test złożony z 30 pytań związanych głównie z ochroną środowiska. Wysoki poziom reprezentowany przez wszystkich uczestników spowodował, że wyłonienie laureatów nastąpiło dopiero po zaciętej dogrywce.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

I miejsce – Damian Gac

(Szkolny Punkt Filialny w Żurawicy, wych. I. Kurasz)

II miejsce – Karolina Półchłopek

(SP w Buszkowicach, wych. K. Gradowska-Wiernusz)

III miejsce – Szczepan Półchłopek

(SP w Buszkowicach, wych. K. Gradowska-Wiernusz)

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci I, II, III miejsca również nagrody książkowe. Gratulujemy i życzymy powodzenia! Galeria >>


24 kwietnia 2008 roku - Gminny Konkurs Polonistyczny "Nie udawaj Greka"

24 kwietnia 2008 roku w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Polonistyczny „Nie udawaj Greka”.

Konkurs skierowany był do uczniów klas piątych i przebiegał w dwóch kategoriach: indywidualnej i drużynowej. W kategorii indywidualnej uczestnicy prezentowali zaprojektowane przez siebie stroje inspirowane mitologią oraz rozwiązywali test sprawdzający znajomość mitów. W kategorii drużynowej zmagania zespołów polegały na prezentacji plakatu o tematyce mitologicznej oraz udzieleniu ustnych odpowiedzi na pytania zadawane przez członków jury.

A oto laureaci:

Kategoria indywidualna

I miejsce – Patryk Kuczyński, SP Maćkowice

II miejsce – Agata Makulska, SP Maćkowice

III miejsce – Justyna Kowalska, SP Buszkowice

Kategoria drużynowa

I miejsce – SP Bolestraszyce

II miejsce – SP Maćkowice

III miejsce – SP Orzechowce

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok. Galeria >>


21 kwietnia 2008 roku - Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III

W poniedziałek, 21 kwietnia w Szkolnym Punkcie Filialnym w Żurawicy odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III.

W konkursie wzięło udział 19 uczniów z siedmiu szkół. Dyktando „Wycieczka na łąkę” warte było 50 punktów. Poziom reprezentowany przez wszystkich uczestników był bardzo wysoki. Najlepiej napisali:

I miejsce – Hubert Wojdylak

(Szkolny Punkt Filialny w Żurawicy, 49,7 pkt, wych. I. Kurasz)

II miejsce – Iwona Klein

(Szkolny Punkt Filialny w Żurawicy, 49,5 pkt, wych. I. Kurasz)

III miejsce – Patrycja Pempuś

(SP w Orzechowcach, 48,5 pkt, wych. H. Buszta)

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci I, II, III miejsca również nagrody książkowe.

Sześcioro uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów, weźmie udział w kolejnym etapie konkursu, który odbędzie się 8 maja 2008r. w Trójczycach. Są to: Hubert Wojdylak (SPF w Żurawicy), Iwona Klein (SPF w Żurawicy), Patrycja Pempuś (SP w Orzechowcach), Piotr Pencak (SP w Buszkowicach), Karolina Półchłopek (SP w Buszkowicach), Dominika Kasprzak (SP w Orzechowcach). Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!


11 kwietnia 2008 roku - Spotkanie Szkół Promujących Zdrowie

11 kwietnia uczniowie klas IV-VI naszej szkoły pod opieką szkolnego koordynatora promocji zdrowia p. Małgorzaty Bandury uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem: "Chrońmy zdrowie przed wpływem zmian klimatycznych."

Spotkanie zorganizowano w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu. Reprezentanci z ośmiu szkół brali udział w turnieju wiedzy przyrodniczo-zdrowotnej, rozgrywkach piłki siatkowej oraz konkursie plastycznym – kukiełki z warzyw.

Spotkanie służyło wzajemnej integracji środowisk szkolnych promujących zdrowie, wymianie doświadczeń i propagowaniu zdrowego stylu życia. Galeria >>


8 kwietnia 2008 roku - Sprawdzian w szóstej klasie

oraz sprawdzian próbny w piątych klasach

8 kwietnia odbył się sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Sprawdzian ten jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły. Sprawdzian jest opracowywany w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego i standardy wymagań egzaminacyjnych, ma charakter interdyscyplinarny, sprawdza umiejętności w zakresie czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów. Oficjalne wyniki będą ogłoszone 28 maja 2008 roku.

Tegoroczny sprawdzian był zatytułowany Jasne jak słońce. Poniżej prezentujemy arkusz wraz z kluczem odpowiedzi.

Sprawdzian 2008            Odpowiedzi z komentarzem

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, w dniu, w którym szóstoklasiści piszą sprawdzian kompetencji, uczniowie klas piątych przystąpili do próbnego sprawdzianu. Galeria >>


28 marca 2008 roku - Wyjazd uczniów klas I-III do Przemyśla

28 marca odbyła się wycieczka uczniów klas I-III do Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu.

Dzieci obejrzały spektakl teatralny pt. "Dzieci z Bullerbyn" w wykonaniu aktorów Wrocławskiego Teatru Edukacji ARTENES. Przedstawienie dostarczyło wszystkim miłych wrażeń. Wspaniali aktorzy otrzymali od widzów wielkie brawa. Galeria >>


26 marca 2008 roku - Wyjazd uczniów klas IV-VI do Przemyśla

26 marca odbyła się wycieczka klas IV-VI do Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu.

Uczniowie obejrzeli spektakl teatralny "Ten obcy" Wrocławskiego Teatru Edukacji ARTENES będący adaptacją sceniczną książki Ireny Jurgielewiczowej. Przedstawienie ukazało bardzo ważny etap życia, w którym barwną tęczę dziecięcej duszy zaczynają przesłaniać szarawe mgły dorosłej rzeczywistości. Mgły, pośród których młody człowiek musi samodzielnie odnaleźć swoje własne drogowskazy.

Po spektaklu uczniowie wraz z opiekunami wybrali się na pierwszy wiosenny spacer po ulicach miasta.

Wycieczkę wszyscy zaliczyli do udanych i już z niecierpliwością czekają na następną. Galeria >>


Wielkanoc

 

Niech Święta Zmartwychwstania Chrystusa

napełnią nas pokojem i radością,

a czas spędzony w gronie najbliższych

niech obfituje w większą miłość i troskę o dobro człowieka

- niech w Święta cała Rodzina będzie uśmiechnięta.

Zdrowych, wesołych, szczęśliwych i rodzinnych Świąt

dla rodziców, uczniów, nauczycieli

 i sympatyków naszej szkoły.

 


Konkurs Eduseek na szkolną witrynę

Nasza szkoła bierze udział w konkursie Eduseek na najlepszą szkolną witrynę  - bardzo wiele zależy od was - internautów, którzy ją odwiedzają. Prosimy o oddanie głosu, klikając każdego dnia w banner "Konkurs Eduseek" po prawej stronie.

Konkurs na szkolną witrynę internetową toczy się przez cały rok szkolny, w miesięcznych edycjach. Co miesiąc do wygrania: sprzęt komputerowy lub oprogramowanie dla szkolnych pracowni informatycznych.

Głosuj na naszą stronę codziennie!


Gminny Konkurs Polonistyczny "Nie udawaj Greka"

Informujemy, że nasza szkoła jest organizatorem Gminnego Konkursu Polonistycznego "Nie udawaj Greka".

Konkurs odbędzie się 24 kwietnia 2008 roku o godzinie 10.00.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Regulamin konkursu


Z okazji zbliżających się Walentynek

na naszej stronie internetowej możesz złożyć życzenia, wyznać sympatię

lub po prostu czule pozdrowić kogoś, kto jest Ci bliski.

Wyślij Walentynkę

 

Sprawdź, może ktoś napisał do Ciebie!

Przeczytaj Walentynki


8 lutego 2008 roku - Mistrzostwa Gminy Żurawica w mini koszykówce

o Puchar Dyrektora SP1 w Żurawicy

8 lutego w Hali Sportowej odbyły się po raz piąty coroczne zawody o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurawicy organizowane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Gminy Żurawica.

Bezpośrednim przygotowaniem zawodów zajęły się nauczycielki wychowania fizycznego p. Beata Majka i p. Bernadeta Sielska. Fundatorem nagród jest p. dyr. Krystyna Raba-Opacka.

Honorowym gościem tegorocznych mistrzostw był Wójt Gminy Żurawica p. Janusz Szabaga.

Drużyny z naszej szkoły zajęły I miejsce wśród chłopców oraz I miejsce wśród dziewcząt, tym samym awansowały do zawodów powiatowych. Serdecznie gratulujemy!  Galeria >>

Szczegółowe sprawozdanie z zawodów.


31 stycznia 2008 roku - Jasełka

Tak jak w Betlejem - był mały Jezus, Maryja, Józef, pasterze i królowie, którzy przynieśli dary. I chociaż od lat dzieci wystawiają jasełka, to za każdym razem są one wielkim przeżyciem, bo cała ich istota tkwi w przesłaniu: Narodził się Boży Syn!

31 stycznia uczniowie klas I-III zaprosili swoich rodziców, babcie i dziadków na jasełka, które przygotowali pod kierunkiem pań wychowawczyń: p. Anny Radochońskiej-Kisełyczko, p. Moniki Bielas i p. Barbary Ryczan.

Przedstawienie dostarczyło wszystkim miłych wrażeń i wzmocniło przeżycie Bożego Narodzenia. Mali aktorzy otrzymali od widzów wielkie brawa. Galeria >>


31 stycznia 2008 roku - Zabawa karnawałowa

W Tłusty Czwartek, 31 stycznia w naszej szkole odbyła się dyskoteka karnawałowa dla uczniów klas IV-VI.

W czasie zabawy Samorząd Uczniowski przeprowadził konkurs na najciekawszy strój karnawałowy. Galeria >>

 


Wyróżnienia dla naszej www

25 stycznia 2008 roku nasza strona internetowa otrzymała od Fundacji Kidprotect.pl certyfikat "Strona Przyjazna Dzieciom".

Certyfikat ten przyznawany jest serwisom internetowym uznanym przez fundację za bezpieczne, wartościowe i ciekawe. Strony te nie zawierają treści szkodliwych dla dzieci ani ich nie promują, a ich autorzy mają pełną kontrolę nad treścią.

Od 2 lutego 2008 roku nasza strona internetowa znajduje się w Ogólnopolskim Katalogu Edukacyjnym.

Rekomendację Ogólnopolskiego Katalogu Edukacyjnego otrzymują serwisy o:

- ciekawej tematyce,

- profesjonalnym podejściu do odwiedzających,

- atrakcyjnym stylu,

- nowatorskim wykonaniu/pomyśle.

Zapraszamy do oceniania naszej strony internetowej w Ogólnopolskim Rankingu Edukacyjnym.


14-18 stycznia 2008 roku - Zimowisko

Może się wydawać, że gdy w czasie ferii zimowych brakuje śniegu, to wieje nudą i dzieci nie mają co ze sobą zrobić... Może i tak, ale nie w naszej szkole.

Jak co roku, również i w tym, chętni uczniowie mogli uczestniczyć w zimowisku. Ci, którzy wybrali ten sposób spędzenia wolnego czasu, na pewno nie żałowali, ponieważ pani dyrektor i nauczyciele zadbali, aby program zimowiska był dla wszystkich atrakcyjny.

Pierwszy dzień upłynął pod znakiem zabaw integracyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz animatorki Aleksandrę Nycz i Joannę Rowińską. W kolejnych dniach wielu emocji i wrażeń dostarczyły rozgrywki w hali sportowej oraz wyjazdy na basen do Jarosławia. Ponadto uczniowie brali udział w zajęciach w pracowni komputerowej oraz oglądali film. Każdego dnia na uczestników zimowiska czekał pyszny obiad. Galeria >>


"Najlepsi z najlepszych"

Za nami klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Poznaliśmy w ten sposób śródroczne wyniki poszczególnych uczniów i klas. W tym roku 21 uczniów z klas IV-VI uzyskało w klasyfikacji śródrocznej średnią ocen co najmniej 4,75. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Spośród tych uczniów chcielibyśmy wyróżnić tych, którzy osiągnęli najwyższe wyniki, czyli średnią ocen co najmniej 5,00.

 

Oto nasza "super zdolna dziesiątka":

Klasa IVa

Dominika Pac - średnia ocen 5,10

Paulina Smuczek - średnia ocen 5,10

Martyna Hamryszczak - średnia ocen 5,00

Klasa Va

Magdalena Knapik - średnia ocen 5,09

Anna Marciniec - średnia ocen 5,09

Klasa Vb

Marcin Klęsk - średnia ocen 5,00

Klasa VIa

Agnieszka Łaba - średnia ocen 5,10

Paweł Sas - średnia ocen 5,00

Grzegorz Sękowski - średnia ocen 5,00

Agnieszka Urban - średnia ocen 5,00


8 stycznia 2008 roku - Konkurs "Słowo daję"

"Myślimy w języku,
nawet nasze najskrytsze wewnętrzne myśli
mają postać językową."
prof. Jan Miodek

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie języka polskiego "Słowo daję". Wśród wielu regulaminowych celów konkursu na plan pierwszy wysuwają się: upowszechnianie kultury słowa, podnoszenie świadomości językowej, a wraz z nią także poziomu kształcenia językowego. Pomysł znalazł niekwestionowane poparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz władz Wrocławia.

Konkurs powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny. Autorami zadań konkursowych są doradcy metodyczni. Konsultacja: prof. dr Jan Miodek, dr Tadeusz Patrzałek, mgr Jerzy Tarnacki.

Pierwszy etap odbył się w naszej szkole 8 listopada 2007 roku. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się siedmioro uczniów: Agnieszka Łaba, Agnieszka Urban, Kamil Mazur, Paweł Sas, Bartłomiej Beer, Katarzyna Kudła i Marcin Katus.

8 stycznia 2008 roku uczniowie ci pojechali do Czudca, aby w drugim etapie konkursu zmagać się z zadaniami dotyczącymi gramatyki języka polskiego, ortografii, interpunkcji oraz dłuższą formą wypowiedzi pisemnej. Niestety, nikt nie zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego we Wrocławiu, ale i tak dziękujemy Wam za godne reprezentowanie naszej szkoły i życzymy sukcesów w przyszłości! Galeria >>


21 grudnia 2007 roku - Szkolna Wigilia

"Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy.
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski."

Takim niezwykłym dniem w naszej szkole był piątek, 21 grudnia 2007 roku. Był to ostatni dzień nauki przed świętami Bożego Narodzenia. Po trzech godzinach lekcyjnych wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne oraz pracownicy obsługi zgromadzili się w auli szkolnej, aby uczestniczyć w Poranku Wigilijnym przygotowanym przez uczniów z klas IVa, Va i VIa pod kierunkiem p. Joanny Królikowskiej i p. dyr. Krystyny Raby-Opackiej. W montażu słowno-muzycznym nie zabrakło wierszy wprowadzających w świąteczny nastrój, przybliżających Bożonarodzeniowe tradycje oraz wspólnie śpiewanych kolęd. Po uroczystej akademii uczniowie spotkali się z wychowawcami przy klasowym wigilijnym stole. Był to czas łamania się opłatkiem, składania sobie życzeń oraz kolędowania. Galeria >>


6 grudnia 2007 roku - Mikołajki

6 grudnia odwiedził naszą szkołę Święty Mikołaj. Przybył w towarzystwie aniołka i diabełka oraz, co najważniejsze, z ogromnym workiem prezentów. Uczniowie przywitali szanownego gościa z radością, a najmłodsi zaśpiewali na Jego cześć piosenkę. Święty Mikołaj przekazał na ręce przewodniczących klas gry planszowe, aby w czasie przerw międzylekcyjnych wszyscy mogli przyjemnie i bezpiecznie spędzać czas. Następnie każde grzeczne dziecko otrzymało słodycze i napoje.

Dziękujemy Ci, Święty Mikołaju i do zobaczenia za rok! Galeria >>


28 listopada 2007 roku - Andrzejki

Hokus – pokus, czary – mary, niech się spełnią andrzejkowe czary...

Wróżby to stary jak ludzkość sposób na poznanie niepewnej przyszłości. Wierzono, że są dni, kiedy duchy przodków wracają na ziemię i odsłaniają przed nami odrobinę nieznanego. Andrzejkowe wróżby przetrwały aż do dziś i stale cieszą się niesłabnącą popularnością.

W Andrzejki próbujemy trochę dla zabawy, a trochę na serio uchylić rąbka zasłony spowijającej przyszłość.

28 listopada w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa dla uczniów klas IV-VI. Na ten wieczór klasopracownia plastyczna przemieniła się w przepiękną Andrzejkową Komnatę Wróżb, w której, przy blasku świec, wróżki, czarownice i cyganki przepowiadały wszystkim przyszłość. W ich role wcieliły się Agnieszka Łaba, Agnieszka Urban, Klaudia Pempuś, Kasia Kudła i Paula Jabłecka, a ich asystentami byli Grzesiek Sękowski i Bartek Beer. Galeria >>


9 listopada 2007 roku - Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym w 1937 roku. Jednak w latach 1939-1944 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zabronione. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta. Od tej chwili Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem narodowym, obchodzonym uroczyście w całym kraju, w tym również w naszej szkole.

9 listopada mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole dh. hm. Mariana Kasprowicza (uczestnika Powstania Warszawskiego), który wprowadził nas w nastrój tego ważnego dla każdego Polaka święta. Jego wystąpienie było dla wszystkich zgromadzonych żywą, piękną lekcją patriotyzmu.

Następnie pani dyrektor Krystyna Raba-Opacka zaprosiła szanownego Gościa na uroczystą akademię, którą przygotowali uczniowie z kl. Vb i VIa pod kierunkiem p. Elżbiety Jaroch-Chlastawy i p. Doroty Cwynar. Przedstawione wiersze i pieśni patriotyczne pozwoliły zdobyć znacznie więcej informacji z historii odradzania się kraju po 123 latach niewoli, niż można znaleźć na co dzień i pozwoliły na głębokie przeżycie tej ważnej rocznicy. Galeria >>


5 listopada 2007 roku - Wyjazd uczniów klas IV-VI do Przemyśla

5 listopada odbyła się wycieczka do Przemyśla. Uczniowie klas IV-VI obejrzeli spektakl teatralny pt. "Książę i żebrak" w wykonaniu aktorów Wrocławskiego Teatru Edukacji ARTENES. Przedstawienie to zostało wystawione na scenie Zamku Kazimierzowskiego. Po spektaklu część uczniów uczestniczyła w lekcji bibliotecznej w Bibliotece Pedagogicznej, uczniowie klasy Va poznali Archiwum, a szóstoklasiści wzięli udział w lekcji muzealnej.

Wycieczkę wszyscy zaliczyli do udanych i już z niecierpliwością czekają na następną.

Życzymy Wam, żebyście pamiętali słowa refrenu finałowej piosenki ze spektaklu: "Prawda, dobro, czyste serce - to jest w życiu najważniejsze!"


25 października 2007 roku - Pasowanie na ucznia

Zgodnie z tradycją naszej szkoły uczniowie klasy Ia w dniu 25 października 2007 roku zostali uroczyście przyjęci do szkolnej społeczności. Ślubowali, że będą pilnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, aby zostać wzorowymi uczniami. Po części artystycznej przygotowanej pod kierunkiem wychowawczyni p. Anny Radochońskiej-Kisełyczko pasowania na ucznia dokonała pani dyrektor Krystyna Raba-Opacka.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się pan poseł Piotr Tomański, ksiądz Piotr Zawadzki oraz rodzice, którzy zatroszczyli się o poczęstunek dla swoich pociech. Galeria >>


13 października 2007 roku - Dzień Edukacji Narodowej

„W podzięce za dar najpiękniejszy, za wiedzę i serce”

To motto przywitało wszystkich, którzy 13 października przybyli na akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość przygotowali uczniowie z klasy Va pod opieką p. Jolanty Beer i p. dyr. Krystyny Raby-Opackiej. Gościnnie wystąpiło kilkoro uczniów z klasy Vb i IIa.

Pierwsza część akademii miała charakter bardzo uroczysty. Uczniowie i Nauczyciele wysłuchali interpretacji wierszy dedykowanych naszym Nauczycielom, gorących podziękowań oraz życzeń. Tę część zakończyła piosenka w wykonaniu Magdy Kapnik i uczniów z klasy Va.

Wreszcie nadszedł czas na drugą odsłonę akademii. Była bardzo śmieszna i zabawna. Publiczność najgłośniej śmiała się i najdłużej oklaskiwała występ Olka Raby i Justyny Szydełko, którzy tego dnia zdradzili wszystkim swój talent komediowy. Zainscenizowali fragmenty wierszy Jana Brzechwy. Olek był leniem, a Justyna – "2 w 1" – samochwałą i skarżypytą. Następnie uczniowie z klasy IVa złożyli życzenia.

Uroczystość zakończyło ogłoszenie przez Samorząd Uczniowski wyników I Wielkiej Gali Nauczycielskich Oskarów. Wszystkim Nauczycielom uczniowie podarowali w dniu Ich święta skromne symboliczne różyczki oraz laurki.


4 września 2007 roku - Rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008

Mówi się, że wszystko co dobre, szybko się kończy... Skończyły się wakacje - czas odpoczynku, relaksu i zabawy. Nadszedł czas, by powitać nowy rok szkolny!

4 września 2007 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008. O godzinie 8.00 odprawiona została Msza Św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP, w której uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Następnie wszyscy spotkali się w auli szkolnej. Pani dyrektor Krystyna Raba-Opacka serdecznie powitała wszystkich zebranych, zapoznała z przydziałem wychowawstw oraz przedstawiła ks. Piotra Zawadzkiego rozpoczynającego pracę katechety w naszej szkole. Na zakończenie pani dyrektor życzyła wszystkim wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

Po oficjalnej części uroczystości uczniowie udali się na spotkania ze swoimi wychowawcami, by podzielić się wrażeniami z wakacji, a także zapoznać się z planem lekcji na kolejne dni.

 

Początek września to nie tylko powrót do szkoły. Nie możemy zapomnieć, co wydarzyło się 1 września 1939 roku. O świcie wojska niemieckie zaatakowały obszar państwa polskiego na lądzie, morzu i w powietrzu. Rozpoczęła się II wojna światowa.

Właśnie temu wydarzeniu poświęcona była uroczystość zorganizowana 1 września przy pomniku ku czci poległych i pomordowanych w latach 1939-1945. Na to miejsce przybyły poczty sztandarowe szkół z gminy Żurawica, delegacje organizacji kombatanckich, politycznych i społecznych, mieszkańcy i młodzież szkolna. Naszą szkołę reprezentowali również harcerze. Wszyscy wzięli udział w apelu poległych, złożono okolicznościowe wieńce, by uczcić 68. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Zawsze będziemy pamiętali o tych, co polegli, o tych, co walczyli, abyśmy mogli w spokoju żyć i uczyć się.


                                        Witamy!!!

 

Mamy wielką przyjemność powitać na stronie internetowej

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy.

Zapraszamy do częstych odwiedzin!!!

 

                                                                      

 

O szkole

Historia Szkoły

Patron Szkoły

Dokumenty Szkoły

JUBILEUSZ SZKOŁY

Absolwenci

Archiwum

Linki

Redakcja

 

 

 

 

 

PROMOCJA ZDROWIA

 

GROMADA ZUCHOWA

 

HARCERSTWO

 

BLOG "SP1 KODUJE"

 

BLOG "ŻURAW.SP1"

 

PROJEKTY UNIJNE