Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Żurawicy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 194

37-710 Żurawica

tel / fax   16 671 33 88

e-mail   sp1zurawica@interia.pl

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Żurawicy

Strona główna

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Informacje

Sekretariat

Biblioteka

Świetlica

Pedagog

Terapeuta

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Konsultacje nauczycieli

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Zestaw podręczników

Kalendarz roku szkolnego

Osiągnięcia

GALERIA

 

Licznik odwiedzin

od 28 stycznia 2008 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

rok szkolny 2019/2020

 

Dokumenty do pobrania

Zgoda na korzystanie z wizerunku dziecka

Zgoda na uczęszczanie dziecka na lekcje religii

Umowa żywieniowa - sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej

Wniosek o dofinansowanie biletów


1 września 2020 roku - Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Porządek uroczystości związanych z inauguracją roku szkolnego 2020/2021:

godz. 08.00 - Msza św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy

godz. 09.00 - budynek szkoły przy ulicy Ojca Św. Jana Pawła II 194

klasy 0, 2b, 3a - wejście główne do szkoły od ul. Ojca Św. Jana Pawła II

klasy 1a, 2a, 4a - wejście do szkoły /awaryjne/ pomiędzy budynkiem szkoły a halą sportową

Uczniowie sprzed szkoły udają się pod opieką wychowawców bezpośrednio do klas. Rodzice pozostają na zewnątrz budynku. Rodziców, uczniów i nauczycieli na terenie przed budynkiem szkoły obowiązuje zasłanianie ust i nosa. Wchodzących do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

godz. 09.00 - budynek szkoły na osiedlu Wiarus

klasy 1b, 2c, 3b - wejście główne do szkoły

Uczniowie sprzed szkoły udają się pod opieką wychowawców bezpośrednio do klas. Rodzice pozostają na zewnątrz budynku. Rodziców, uczniów i nauczycieli na terenie przed budynkiem szkoły obowiązuje zasłanianie ust i nosa. Wchodzących do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

godz. 09.15 - budynek szkoły przy ulicy Ojca Św. Jana Pawła II 194

klasy 7a, 7b, 8a, 8b - wejście główne do szkoły pod filarami

klasy 4b, 5a, 6a, 6b, 6c - wejście do szkoły od ul. Armii Krajowej

Uczniowie sprzed szkoły udają się pod opieką wychowawców bezpośrednio do klas. Rodzice pozostają na zewnątrz budynku. Rodziców, uczniów i nauczycieli przed budynkiem oraz w budynku szkoły /przestrzenie wspólne - korytarze, pomieszczenia sanitarne/ obowiązuje zasłanianie ust i nosa. Wchodzących do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

Podczas spotkań inaugurujących rok szkolny 2020/2021 zostaną omówione z uczniami zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19 oraz organizacja nauki w ich klasie. Bezpośrednio po spotkaniach w klasach uczniowie udają się do domów.

Serdecznie zapraszamy.


Bezpieczny powrót do szkoły

         


Informacja

Szanowni Rodzice!

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy od 1 września 2020 r. będzie uwzględniać wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS zostały opracowane procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID-19. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z ww. procedurami w dzienniku elektronicznym Librus /moduł Wiadomości/.

Zgodnie z wytycznymi zostały opracowane regulaminy, które będą usprawniać pracę szkoły w tym okresie oraz podnosić bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców.

W szkole będzie funkcjonować biblioteka, świetlica oraz będzie zorganizowane dożywianie uczniów. Działalność we wszystkich obszarach szkolnych będzie dostosowana do wymogów sanitarnych w czasie epidemii.

Głównymi kanałami informacyjnymi dla całej społeczności naszej szkoły są: strona internetowa szkoły i dziennik elektroniczny Librus. Proszę o codzienne logowanie się do dziennika.

Głównym kanałem komunikacji pomiędzy: rodzic – nauczyciel jest dziennik elektroniczny Librus.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 1 września 2020 r. Plan rozpoczęcia roku szkolnego zostanie podany w terminie późniejszym.

Dyrektor szkoły

Jan Semków


Informacja

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

Lista dzieci przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2020/2021


Informacja

Wykaz podręczników do religii obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021


Informacja o stypendiach na rok szkolny 2020/2021

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 informujemy o możliwości ubiegania się o pomoc w formie stypendium szkolnego oraz dożywiania dzieci w szkole.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy przy ul. M. Króla 3 w terminie 1-15 września br. - od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30.


Życzymy wszystkim uczniom,

aby trwające wakacje były czasem zasłużonego odpoczynku i relaksu.

Do zobaczenia we wrześniu!


26 czerwca 2020 roku - Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

O godz. 8.00 odprawiona zostanie msza święta w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy.

Przy wejściu na teren szkoły oraz podczas wręczania świadectw uczniowie oraz nauczyciele mają maseczki ochronne na twarzy. Przy wejściu do budynku szkolnego oraz do hali sportowej obowiązuje dezynfekcja rąk. Prosimy Rodziców, których dzieci odbierają świadectwa o pozostanie poza terenem szkoły.

Świadectwa będzie można odebrać również w dniu 29.06.2020 r. /poniedziałek/ w sekretariacie szkoły.

Klasa VIIIa – godz. 9.15
Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem do dawnego gimnazjum /pod filarami/ i udają się bezpośrednio do auli szkolnej, gdzie odbędzie się rozdanie świadectw. Wyjście ze szkoły tym samym kierunkiem.

Klasa Ia /grupa I/ – plac przed wejściem do szkoły podstawowej – godz. 12.00-12.20

Klasa Ia /grupa II/ – plac przed wejściem do szkoły podstawowej – godz. 12.30-12.50

Klasa Ib /grupa I/ – plac przed wejściem do szkoły podstawowej – godz. 10.00-10.20

Klasa Ib /grupa II/ – plac przed wejściem do szkoły podstawowej – godz. 10.30-10.50

Klasa IIa /grupa I/ – plac przed wejściem do szkoły podstawowej – godz. 11.00-11.20

Klasa IIa /grupa II/ – plac przed wejściem do szkoły podstawowej – godz. 11.30-11.50

Klasa IIIa – plac przed wejściem do szkoły podstawowej – godz. 9.15-9.40

Oddział Przedszkolny „0” – plac przed wejściem do szkoły podstawowej – godz. 13.00-13.30

UWAGA: W razie opadów deszczu rozdanie świadectw odbędzie się w budynku szkoły – w pomieszczeniu świetlicy szkolnej. Wejście do budynku szkoły wejściem głównym.

Klasa IVa /grupa I/ – hala sportowa, wejście od strony kuchni – godz. 12.00-12.20

Klasa IVa /grupa II/ – hala sportowa, wejście od strony budynku gospodarczego – godz. 12.30-12.50

Klasa Va – hala sportowa, wejście od strony budynku gospodarczego – godz. 9.15-9.45

Klasa Vb – hala sportowa, wejście od strony kuchni – godz. 10.00-10.30

Klasa Vc – hala sportowa, wejście od strony budynku gospodarczego – godz. 10.00-10.30

Klasa VIa /grupa I/ – hala sportowa, wejście od strony kuchni – godz. 10.45-11.15

Klasa VIa /grupa II/ – hala sportowa, wejście od strony budynku gospodarczego – godz. 10.45-11.15

Klasa VIb /grupa I/ – hala sportowa, wejście od strony kuchni – godz. 10.45-11.15

Klasa VIb /grupa II/ – hala sportowa, wejście od strony budynku gospodarczego – godz. 10.45-11.15

Klasa VIIa – hala sportowa, wejście od strony kuchni – godz. 11.30-12.00

Klasa VIIb – hala sportowa, wejście od strony budynku gospodarczego – godz. 11.30-12.00

Podziału uczniów na grupy dokonują wychowawcy klas. Klasy pozostają pod opieką wychowawców. Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa, będą pełnili dyżur przy wejściu głównym do szkoły podstawowej oraz przy wejściach do hali sportowej od strony kuchni i budynku gospodarczego.

Szkoła Podstawowa na osiedlu "Wiarus"

Klasa Ic – godz. 9.00

Klasa IIb – godz. 9.30

Klasa IIIb – godz. 10.00

Wręczanie świadectw odbędzie się na terenie przyszkolnym, obok wejścia do budynku szkoły. W razie opadów deszczu rozdanie świadectw odbędzie się w budynku szkoły, w holu na I piętrze.


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo! Drodzy Ósmoklasiści!

Przypominamy, że nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 prowadzony jest za pomocą elektronicznego systemu vEdukacja Nabór firmy VULCAN.

System zawiera informacje o wszystkich szkołach uczestniczących w naborze, kryteriach przyjęć, sposobie punktacji i terminach naboru. Ponadto system pozwala na elektroniczną rejestrację podania do szkoły, sprawdzenie liczby kandydatów do wybranych oddziałów lub kierunków kształcenia. W zakładce "Pliki do pobrania" znajduje się Podręcznik Kandydata rejestrującego się samodzielnie, który pomoże przejść przez proces rejestracji.

Strona internetowa, na której przeprowadzany jest elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych to: https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat

15 czerwca br. rozpoczęła się rejestracja kandydatów/wybór preferencji w naborze do szkół ponadpodstawowych. Wypełnione i podpisane wnioski należy złożyć do 10 lipca br.

Życzymy wszystkim powodzenia!


Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej

Informujemy, że zwrot wypożyczonych podręczników odbywać się będzie w wyznaczonym dla poszczególnych klas terminie
w godzinach 8.00 - 13.00:

22 czerwca (poniedziałek) – kl. VIII i kl. VI

23 czerwca (wtorek) – kl. VII i kl. V

24 czerwca (środa) – kl. III i kl. II

25 czerwca (czwartek) – kl. I i kl. IV

Zwrotu podręczników uczeń/rodzic dokonuje przy wejściu głównym do budynku dawnego gimnazjum.

W miejscu zwrotu podręczników może przebywać tylko jeden uczeń/rodzic. Pozostali oczekujący zobowiązani są do zachowania 2 m odległości. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.


8 czerwca 2020 roku - Dzień Patrona Szkoły - Świętej Jadwigi Królowej Polski

„Najgłębszym rysem jej krótkiego życia,
a zarazem miarą jej wielkości jest duch służby.
Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne
całkowicie oddała na służbę Chrystusa,
a gdy przypadło jej w udziale zadanie królowania,
oddała swe życie również na służbę powierzonego jej ludu.”

Jan Paweł II

8 czerwca 1997 roku
homilia podczas kanonizacji bł. Królowej Jadwigi


Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy
w sprawie wprowadzenia w Szkole Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19


Zwrot książek do biblioteki szkolnej

Informujemy, że książki do biblioteki szkolnej można zwracać

od 1 do 10 czerwca 2020 w godzinach 9:00 - 12:00 według harmonogramu:

1 VI (poniedziałek) – klasy I

2 VI (wtorek) – klasy II

3 VI (środa) – klasy III

4 VI (czwartek) – klasy IV i V

5 VI (piątek) – klasy VI

8 VI (poniedziałek) – klasy VII

9 VI (wtorek) – klasa VIII

10 VI (środa) – nauczyciele, ewentualnie uczniowie, którzy nie zwrócili książek w wyznaczonym terminie

 

Prosimy uczniów, rodziców i nauczycieli o zapoznanie się z procedurą zwrotów książek i podręczników w okresie pandemii COVID-19
i zastosowania się do wytycznych:

Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii COVID-19

Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie po 19 czerwca 2020 r.

Informacja o terminach zwrotu podręczników ukaże się w połowie czerwca 2020 roku.


VI Turniej Wiedzy o Baśniach

Z radością informujemy, że w VI Turnieju Wiedzy o Baśniach "Andersenada organizowanym przez Przemyską Bibliotekę Publiczną, nagrodzeni zostali nasi uczniowie.

Nagrody otrzymały - Zofia Magnowska kl. 1b i Milena Szymańska kl. 1a.

Wyróżnienie - Miłosz Węgrzyn z kl. 1b.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych, wspaniałych przygód z książką.


Informacja


Konkurs #zostań w domu i pozdrów innych#

Od 26 marca do 15 kwietnia 2020 r. odbył się szkolny, internetowy konkurs plastyczno-językowy #zostań w domu i pozdrów innych#. Przygotowane przez uczniów prace okazały się skarbnicą pomysłów na przesłanie pozytywnej energii, uśmiechu i pozdrowień. Dziękujemy uczniom za chęć wzięcia udziału w konkursie i kreatywność. Jury z ogromną przyjemnością zapoznało się z pracami uczestników konkursu. Po obradach on-line wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce Lena Sitarz kl. Ia, Weronika Sitarz kl. IVa, Zuzanna Zajączkowska kl. VIb

II miejsce Milena Szymańska kl. Ia

III miejsce Maja Wielgosz kl. IIa, Julia Szychulska kl. IIa

Serdecznie gratulujemy.

Wielkanoc

Składamy serdeczne życzenia

zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Życzymy, by chwile spędzone w gronie najbliższych dawały radość

i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.

 

Przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020 roku


Egzamin próbny dla uczniów klasy ósmej

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.

Egzamin próbny dla uczniów klasy ósmej w naszej szkole
odbędzie się w dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2020 r. i jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów.

Materiały z zadaniami egzaminacyjnymi zostaną zamieszczone na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

 • 30 marca o godzinie 9:00 ukaże się arkusz z języka polskiego.

 • 31 marca o godzinie 9:00 ukaże się arkusz z matematyki.

 • 1 kwietnia o godzinie 9:00 ukaże się arkusz z języka angielskiego. Do materiałów dołączone zostaną nagrania w formie MP3 do zadań na rozumienie ze słuchu.

W jaki sposób uczniowie mogą wziąć udział w egzaminie próbnym?

Uczniowie biorący udział w egzaminie próbnym pobierają w tych dniach o godzinie 9:00 materiały ze strony CKE (www.cke.gov.pl) lub wybranej OKE i rozwiązują zadania w domu, uwzględniając czas, jaki jest przeznaczony na wykonanie egzaminu.

Język polski 30 marca od godziny 9:00 - 11:00

Matematyka 31 marca od godziny 9:00 - 10:50

Język angielski 1 kwietnia o godzinie 9:00 - 10:30

Odpowiedzi na zadane pytania proszę udzielać odręcznie, na zwykłej kratkowanej lub w linię kartce papieru, numerując kolejno rozwiązane zadania.

Jeśli dany uczeń, z różnych przyczyn w tych dniach nie będzie w domu miał dostępu do internetu, taki arkusz, w danym dniu o godz. 9.00 będzie do odebrania w szkole podstawowej.

Po zakończeniu egzaminu uczniowie prześlą swoje rozwiązania do nauczycieli e-mailem, w formie zdjęć lub skanów poszczególnych kartek rozwiązań.

Prace proszę przesyłać natychmiast po zakończeniu regulaminowego czasu. Uczniowie, którym wydłużono czas pisania egzaminu mogą z tego skorzystać.

Adresy e-mail do wysłania prac:

Język polski – jbeer@interia.pl
Matematyka – brstadnicka56@gmail.com
Język angielski – blicharski.krzysztof@gmail.com

Proszę, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu tj. w godzinie rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym oraz samodzielnym rozwiązywaniu przez Was zadań. Mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania. Liczę jednak na to, że tak jak dotychczas, tak i teraz wykażecie się roztropnością i we właściwy sposób, bez nadzoru podejmiecie to zadanie.

Przystąpienie do egzaminu próbnego da Wam kolejną już szansę pracy z arkuszem egzaminacyjnym, a nam nauczycielom informacje, które wiadomości i umiejętności wymagają jeszcze doskonalenia.

Przekazanie zbiorczej informacji o wynikach egzaminu próbnego nastąpi po 8 kwietnia 2020 roku. Życzymy powodzenia.


Szanowni Państwo

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przekazujemy Państwu informacje dotyczące pracy naszej szkoły w okresie od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku:

 • głównymi kanałami informacyjnymi dla całej społeczności naszej szkoły są: strona internetowa szkoły i dziennik elektroniczny Librus;

 • wychowawcy i nauczyciele mogą ustalić dodatkowe formy kontaktu z uczniami i rodzicami, np. telefon, e-mail, komunikator internetowy;

 • nauczanie zdalne jest obowiązkowe – uczniowie mają obowiązek brać aktywny udział w zajęciach, w razie braku możliwości udziału dziecka w zajęciach prosimy o kontakt z wychowawcą;

 • nauczanie zdalne w naszej szkole odbywa się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji;

 • nauczyciele poszczególnych przedmiotów realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dokumentując proces nauczania i inne działania na rzecz szkoły/uczniów w dzienniku elektronicznym;

 • nauczanie zdalne odbywa się poprzez:

 •      dziennik elektroniczny Librus - Planer lekcji, Zadanie domowe, Wiadomości,

 •      usługę G Suite dla Szkół i Uczelni - Classroom, Hangouts, Gmail,

 •      inne narzędzia, aplikacje, dostosowane do możliwości i oczekiwań uczniów i rodziców;

 • formy pracy, szczegóły realizacji zadań i zasady monitorowania i oceniania postępów uczniów ustala nauczyciel przedmiotu i przekazuje uczniom;

 • głównym kanałem komunikacji pomiędzy: rodzic – nauczyciel, uczeń – nauczyciel jest dziennik elektroniczny Librus, w razie jakichkolwiek problemów lub niejasności dotyczących wykonywania zadań, problemów technicznych uczniowie i rodzice mogą konsultować się z nauczycielami za pomocą modułu Wiadomości.

Prosimy Państwa o zorganizowanie dzieciom warunków do nauki w domu, motywowanie i wspieranie dzieci do systematycznego uczenia się, a także zadbanie o bezpieczeństwo w sieci.

W tym trudnym i nowym dla wszystkich okresie prosimy Państwa o współpracę i zrozumienie.


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna podczas nauczania zdalnego

W okresie trwania nauki zdalnej porady i konsultacje pedagog szkolny prowadzi online.

pedagog szkolny: Anna Pstrąg-Fac annafa@onet.pl

Serdecznie zapraszamy.


Drodzy ósmoklasiści!

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla uczniów klas ósmych.

Codziennie o godz. 9.00 nowe zadania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, o godz. 15.00 - rozwiązania.

Pierwszy zestaw zadań już dziś, 16 marca.

Zapraszamy na stronę internetową CKE i prosimy o systematyczną pracę z zestawami zadań powtórkowych.


Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z zagrożeniem epidemicznym i zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych informujemy, że zadaniamateriały, wskazówki do samodzielnej pracy uczniów będą umieszczane w poniższych linkach.

Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami i zobowiązujemy Was do wykonania podanych zadań. W większości są to zadania powtórzeniowe i utrwalające – możliwe do samodzielnego wykonania. Życzmy owocnej pracy!

 

Klasy 0-III

Klasa VI a

Klasa IV a

Klasa VI b

Klasa V a

Klasa VII a

Klasa V b

Klasa VII b

Klasa V c

Klasa VIII a


Apel o odpowiedzialność

W związku z zagrożeniem epidemicznym i zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 1 i Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Żurawicy wynikającym z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa bardzo prosimy rodziców i uczniów o poważne potraktowanie zaleceń dotyczących zachowania się podczas sytuacji nadzwyczajnych.

Zawieszenie zajęć nie jest czasem wolnym. Uczniowie powinni kategorycznie ograniczyć wychodzenie z domu i kontakt z innymi osobami.

Przypominamy, że brak odpowiedzialności w zakresie przestrzegania zaleceń jest nie tylko stwarzaniem zagrożenia dla siebie, ale również dla innych osób.


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Rodzicu

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.
  W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

6 marca 2020 roku - Konkurs "Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!"

Tegoroczna edycja Dnia Bezpiecznego Internetu obchodzona była w naszej szkole 11 lutego. Z tej okazji ogłoszony został szkolny konkurs plastyczny, którego celem było zwrócenie uwagi na kształcenie bezpiecznych zachowań w Internecie, rozwijanie kreatywności, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

W dniu 6 marca w auli naszej szkoły odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom tego konkursu, których wyłoniła komisja konkursowa w składzie: p. Dorota Cwynar – nauczyciel plastyki i muzyki, p. Joanna Królikowska – nauczyciel języka polskiego, p. Marta Lubas – nauczyciel bibliotekarz. Galeria >>

Wyniki konkursu:

kategoria klas 0-IV

I miejsce - Wiktor Nietrzeba, uczeń klasy IIb
II miejsce - Adriana Tymowicz, uczennica klasy IIb
III miejsce - Kinga Lenart, uczennica klasy IVa
Wyróżnienie - Jan Lenart, uczeń klasy IVa

kategoria klas V-VIII

I miejsce - Zuzanna Zajączkowska, uczennica klasy VIb
II miejsce - Kinga Andrach, uczennica klasy VIa
III miejsce - Julia Cholewa, uczennica klasy VIb ex aequo Wiktoria Fac, uczennica klasy VIa

Serdecznie gratulujemy!

6 marca 2020 roku - Dzień Kobiet

W piątek 6 marca w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet przygotowana przez członków szkolnego koła teatralnego.

Uczniowie w kilku zabawnych skeczach przedstawili relacje damsko-męskie, wywołując u publiczności salwy śmiechu. Przedstawienie uświetniły popisy wokalne uczennic klasy VIa, które wykonały piosenki: "To nie ja byłam Ewą" z repertuaru Edyty Górniak oraz "Babę zesłał Bóg" autorstwa Renaty Przemyk.

Nie obyło się również bez życzeń, które wszystkim kobietom i kobietkom złożyli: Pan Dyrektor oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. Galeria >>


Informacja

Szanowni Państwo,

przedstawiamy najważniejsze informacje na temat koronawirusa:

 • Każdy rodzić, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy przypominające grypę, powinien bezzwłocznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego.

 • Na bieżąco należy sprawdzać komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

 • Informacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej, w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa, znajdują się również na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 • W przypadku dodatkowych wątpliwości można zadzwonić na czynną całodobowo infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590.

 • Jeśli ktoś nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

 • Apelujemy, aby nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

 • W szkole zostały przeprowadzone pogadanki z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. Instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk zostały wywieszone w każdej toalecie.


Konkurs historyczno-plastyczny "1 batalion czołgów w Żurawicy - spadkobiercy pancerniackiej tradycji"

2 marca br. w Naszej szkole nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom międzyszkolnego konkursu historyczno-plastycznego "1 batalion czołgów w Żurawicy - spadkobiercy pancerniackiej tradycji". Konkurs organizowany przez Dowódcę 1bcz w Żurawicy, Szkołę Podstawową nr 1 w Żurawicy, Publiczną Szkołę Podstawową w Mokrzyskach i Zakład Historii PWSW w Przemyślu, pod patronatem Wójta Gminy Żurawica i Burmistrza Gminy Brzesko, skierowany był do uczniów klas 1-8 SP. Uczniowie klas 1-4 brali udział w konkursie plastycznym, a uczniowie klas 5-8 w teście wiedzy sprawdzającym wiadomości z zakresu: dziejów Żurawicy, historii Mokrzysk, tradycji bojowych 1bcz z Żurawicy oraz życia i działalności płk. Józefa Koczwary - patrona 1bcz.

Wyniki konkursu:

kategoria praca plastyczna:

1. Maja Welcz kl. 4a
2. Gabriel Szmigielski kl. 3b
3. Szymon Styś kl. 2a
Wyróżnienia: Gabriela Fac kl. 1c, Weronika Sitarz kl. 
4a

kategoria test wiedzy:

1. Martyna Uchman kl. 6 SP nr 2
2. Julia Radochońska kl. 8a
3. Mateusz Lula kl. 8a

SERDECZNIE GRATULUJEMY

2 marca 2020 roku - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W związku z przypadającym 1 Marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, społeczność naszej szkoły uczciła bohaterów podziemia antykomunistycznego. Podczas uroczystej akademii, zorganizowanej 2 marca 2020 r., uczniowie, klasy 7b, wystąpili z montażem słowno-artystycznym, przybliżając Nam losy Żołnierzy Niezłomnych. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły mieli możliwość bliżej poznać sylwetki m.in. Danuty Siedzikówny ps. Inka, rotmistrza Witolda Pileckiego, czy majora Zygmunta Szendzielarza, którzy walczyli z komunistami w obronie naszej wiary i niepodległości. Galeria >>


29 lutego 2020 roku - Dzień Otwarty Szkoły

W sobotę, 2lutego nasza szkoła otworzyła swoje podwoje dla przyszłych uczniów i ich rodziców. Zaproszenie na ten dzień przyjął również Wójt Gminy Żurawica Tomasz Szeleszczuk.

Spotkanie w auli szkolnej rozpoczęli uczniowie klasy IIIb, serdecznie witając licznie przybyłych gości. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje talenty aktorskie i taneczne, które wzbudziły zainteresowanie wszystkich widzów. Po części artystycznej goście obejrzeli prezentację przybliżającą ofertę edukacyjną naszej placówki. Następnie dyrektor szkoły Jan Semków zaprosił przyszłych uczniów wraz z rodzicami do zwiedzania szkoły oraz aktywnego udziału w zajęciach przygotowanych przez nauczycieli i uczniów różnych klas.

Spacer po szkole rozpoczął się w hali sportowej, gdzie wszyscy podziwiali występy taneczne oraz pokazy akrobatyczne. Następnie dzieci uczestniczyły w zajęciach świetlicowych, korzystały z pomocy logopedycznych, odpowiadały na zagadki związane z bohaterami bajek, przyglądały się doświadczeniom przyrodniczym, z zainteresowaniem wysłuchały kilku utworów podczas próby Harcerskiej Orkiestry Dętej. Niewątpliwą atrakcją było malowanie twarzy. Wielu wrażeń dostarczyły wizyty w sali stymulowania światłem i dźwiękiem oraz w pracowni robotyki. Najbardziej wytrwali z wielką ochotą pokonywali przygotowany tor przeszkód oraz wzięli udział w zajęciach ruchowych z chustą animacyjną. Na zakończenie pobytu w naszej szkole wszyscy goście zostali zaproszeni do stołówki na pyszny poczęstunek. Galeria >>

Wierzymy, iż główne założenie naszego przedsięwzięcia spełniło oczekiwania przybyłych rodziców, a przede wszystkim przyszłych uczniów i z każdym z nich spotkamy się w nowym roku szkolnym.

… a zatem do zobaczenia we wrześniu!

Folder o naszej szkole

        


28 lutego 2020 roku - Wojewódzki konkurs przedmiotowy z historii

W dniu 28 lutego 2020 roku odbył się etap wojewódzki konkursu przedmiotowego z historii organizowany przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

Reprezentujący naszą szkołę uczeń klasy VIIa Bartosz Ptak został finalistą tego konkursu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


26 lutego 2020 roku - Konkurs plastyczny "Dbaj o serce"

26 lutego w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Dbaj o serce". Konkurs zorganizowany został przez Wojewódzki Szpital w Przemyślu, a jego celem była promocja zdrowego trybu życia – kształtowanie pozytywnych wzorców w zakresie profilaktyki chorób serca oraz popularyzacja wiedzy na temat profilaktyki chorób serca.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy Vc: Karolina Balicka, Wiktoria Jadownicka, Nikola Juszczyk i Karolina Płachta. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac. Miło nam poinformować, że Wiktoria Jadownicka otrzymała jedno z siedmiu wyróżnień. Serdecznie gratulujemy. Galeria >>


ZAPROSZENIE

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Żurawicy

serdecznie zapraszają przyszłych uczniów oddziału przedszkolnego oraz klas I-VIII

wraz z rodzicami

na

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

29 lutego 2020 roku (sobota) o godz. 09.30

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się 24.02.2020 r.


21 lutego 2020 roku - Dzień Języka Ojczystego w klasie IIb

Dnia 21.02.2020r. w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego dzieci z klasy 2b przygotowały i przedstawiły szerszej publiczności wiersz J. Tuwima pt. "Rzepka". W oglądaniu przedstawienia uczestniczyli uczniowie klas 1-3 oraz dzieci przedszkolne. Zarówno aktorzy jak i widzowie bawili się świetnie.

W klasie 2b odbył się również konkurs recytatorski wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy, I miejsce zdobyła Julia Chura i Ola Szustal, II miejsce Wiktor Nietrzeba i III miejsce K. Radziejowska. Wyróżnienia zdobyli: Oliwia Kowalczyk, Adriana Tymowicz, Milena Welcz. Laureaci i osoby wyróżnione oraz biorący udział otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i nagrody pocieszenia. Galeria >>


18 lutego 2020 roku - Zajęcia w Przemyskiej Bibliotece Publicznej

18 lutego uczniowie klasy IIIa uczestniczyli w warsztatach "Barwy naszych emocji z kolorowym potworem". Zajęcia odbyły się w Przemyskiej Bibliotece Publicznej, a poprowadziła je pani Małgorzata Tomków. Uczniowie w przyjaznej atmosferze zostali zapoznani z zasadami panującymi w bibliotece, zwiedzili wypożyczalnie dla dzieci i młodzieży, następnie w głównej czytelni uczestniczyli w zajęciach. Radość, smutek, złość, strach to emocje, które towarzyszą wszystkim w życiu. Dzięki książce "Kolorowy potwór" uczniowie umiejętnie uczyli się rozpoznawać i oswajać z emocjami. Poprzez ciekawą formę zajęć dzieci szukały sposobów radzenia sobie z nimi.

Dziękujemy pani Małgorzacie Tomków za profesjonalne przeprowadzenie warsztatów. Galeria >>


Konkurs "Do Hymnu"

Dnia 20.02.2020 r. o godz. 10.30 odbędzie się przesłuchanie konkursowe w ramach Ogólnopolskiego Konkursu "Do Hymnu".

Uczniowie naszej szkoły wykonają trzy utwory hymniczne.

Prosimy uczniów klas 0-VI o strój galowy.


14 lutego 2020 roku - Wycieczka klasy IVa do Przemyśla

14 lutego 2020 r. klasa 4a wraz z wychowawczynią Agnieszka Wojtaszek i Aleksandrą Kubisztal, udali się do Kina Helios w Przemyślu na film animowany "Gang Zwierzaków". Po seansie uczniowie zwiedzili Narodowe Muzeum Ziemi Przemyskiej i uczestniczyli w warsztatach tworzenia ikon. Następnie wszyscy udali się do cukierni "Fiore" gdzie czekały na nich same słodkie pyszności. Galeria >>

 


11 lutego 2020 roku - Światowy Dzień Chorego

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas uczestniczyli w tegorocznych obchodach Światowego Dnia Chorego, święta ustanowionego przez papieża Jana Pawła II, a przypadającego w dniu 11 lutego. Z tej okazji przygotowali poczęstunek dla osób chorych, upiekli różne słodkości, zrobili pyszne kanapki, zadbali o nakrycie stołów i przygotowali krótką oprawę muzyczną. Wspólnie ze starszymi i chorymi uczestniczyli we mszy świętej.

Organizacja tego spotkania miała na celu wdrażanie młodych ludzi do podejmowania inicjatyw na rzecz osób starszych i chorych, jak również dała możliwość nawiązania więzi międzypokoleniowej, okazywania szacunku i chęci niesienia pomocy.

Dziękujemy wszystkim rodzicom za wsparcie swoich dzieci w organizacji tego dnia. Galeria >>


11 lutego 2020 roku - Dzień Bezpiecznego Internetu

Rokrocznie nasza szkoła aktywnie włącza się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu – święta, które ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Z tej okazji 11 lutego w auli szkolnej zorganizowany został poranek edukacyjno-profilaktyczny, podczas którego uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną i filmiki na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, a następnie wzięli udział w quizie wiedzy o bezpieczeństwie cyfrowym. Największą wiedzą w tej dziedzinie wykazały się drużyny z klas IVa, Vb, VIb, VIIa, VIIb. Ogłoszono również konkurs na plakat dotyczący hasła DBI 2020: "Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!", zachęcający wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Wszystkie nasze działania zostały zgłoszone na portalu www.dbi.pl. Galeria >>


Konkurs "Dbaj o naturę - zbieraj makulaturę"


8 lutego 2020 roku - Projekt "Politechnika Młodego Odkrywcy"

8 lutego odbyły się ostatnie zajęcia "Szkoły Młodych Fizyków i Matematyków" organizowane w ramach projektu "Politechnika Młodego Odkrywcy". Tym razem nasi uczniowie wzięli udział w wyjątkowych warsztatach w Pracowni Edukacji Nieformalnej "Experymentarium 3Z". Istotą formuły 3Z, czyli Zobacz – Zbuduj – Zademonstruj, jest połączenie tradycyjnych form eksperymentowania z praktycznym rozwijaniem i wykorzystaniem umiejętności politechnicznych.

Podczas zajęć uczniowie wykonali modele generatora (prądnicy). W projekcie wykorzystali silniczek elektryczny prądu stałego, który miał za zadanie zamieniać energię mechaniczną w elektryczną. Silniczki takie są najczęściej używane w konstrukcjach rozmaitych zabawek elektromechanicznych, np. w modelach zdalnie sterowanych pojazdów.

Dzięki atrakcyjnej formie zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów i poszerzyły ich wiedzę. Galeria >>


1 lutego 2020 roku - Projekt "Politechnika Młodego Odkrywcy"

1 lutego odbyły się kolejne zajęcia "Szkoły Młodych Informatyków" organizowane w ramach projektu "Politechnika Młodego Odkrywcy" na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudziły "Warsztaty technologii VR", podczas których zostały przedstawione symulacje i mechanizmy wirtualnej rzeczywistości. Dzięki temu każdy uczestnik zajęć mógł sam przekonać się, jak działa środowisko VR. Warsztaty umożliwiły uczniom szybki i efektywny start z tworzeniem gier i animacji w wirtualnej rzeczywistości za pomocą silnika gier oraz z wykorzystaniem gogli.

"Warsztaty sieci komputerowych" stanowiły wprowadzenie do zagadnień instalatorskich związanych z urządzeniami oraz okablowaniem sieciowym stosowanym w sieciach komputerowych. W ramach części laboratoryjnej uczniowie mieli możliwość przygotowania miedzianego kabla krosowego, a następnie jego przetestowania podczas uruchomienia połączenia z siecią Internet. Galeria >>


1 lutego 2020 roku - Zawody gminne w tenisie stołowym

1 lutego w hali sportowej w Orzechowcach odbyły się gminne zawody w tenisie stołowym. Naszą szkołę reprezentowali: Maja Kozak i Jowita Figiela oraz Tomasz Jasiński i Kacper Hrynkiewicz.

Dziewczynki zajęły I miejsce i tym samym uzyskały awans do etapu powiatowego, natomiast chłopcy zajęli IV miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Galeria >>


"Najlepsi z najlepszych"

Za nami klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. W tym roku 32 uczniów klas IV-VIII uzyskało w klasyfikacji śródrocznej średnią ocen co najmniej 4,75. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Chcielibyśmy wyróżnić tych uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki, czyli średnią ocen co najmniej 5,00.

Oto nasi "najlepsi z najlepszych":

Klasa IVa

Maksymilian Kozak - średnia ocen 5,36

Maja Welcz - średnia ocen 5,18

Weronika Sitarz - średnia ocen 5,09

Jan Lenart - średnia ocen 5,09

Kinga Lenart - średnia ocen 5,00

Milena Zajączkowska - średnia ocen 5,00

Klasa Va

Hanna Wajda - średnia ocen 5,17

Klasa Vc

Karolina Balicka - średnia ocen 5,17

Wiktoria Jadownicka - średnia ocen 5,17

Karolina Płachta - średnia ocen 5,00

Klasa VIa

Wiktoria Fac - średnia ocen 5,17

Klasa VIb

Patrycja Banaś - średnia ocen 5,25

Klasa VIIa

Piotr Jasiński - średnia ocen 5,14

Bartosz Ptak - średnia ocen 5,14

Mateusz Radochoński - średnia ocen 5,07


ZEBRANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na "Jasełka" w wykonaniu uczniów naszej szkoły,

które zostaną wystawione w czwartek, 30 stycznia 2020 roku o godzinie 17.00 w auli szkolnej.

Po występie artystycznym w salach lekcyjnych odbędą się zebrania z wychowawcami.


Międzyszkolny konkurs "1 batalion czołgów w Żurawicy - spadkobiercy pancerniackiej tradycji"


13-17 stycznia 2020 roku - Ferie zimowe

W naszej szkole przygotowano bogatą ofertę zajęć na okres ferii zimowych.

W poniedziałek – w pierwszym dniu ferii – uczniowie wybrali się do kina Helios w Przemyślu na seans "Fajni i tajni". Młodzi widzowie z rozbawieniem śledzili przygody bohaterów animowanej komedii. W kolejnych dwóch dniach uczniowie klas starszych uczestniczyli w zajęciach strzeleckich organizowanych w strzelnicy LOK w Przemyślu. Pod okiem instruktorów próbowali swoich sił w strzelaniu z broni pneumatycznej. Wielu emocji i dobrej zabawy dostarczyła również wizyta na lodowisku w Przemyślu, gdzie wszyscy bardzo chętnie oddali się łyżwiarskim szaleństwom. W piątek, na zakończenie zimowiska, grupa uczniów wyjechała na krytą pływalnię w Jarosławiu, aby aktywnie spędzić czas, korzystając z dostępnych atrakcji. Równolegle dla dzieci pozostających w szkole organizowano zajęcia rekreacyjno-sportowe w hali sportowej oraz zajęcia świetlicowe.

W pierwszym tygodniu ferii odbywały się również warsztaty muzyczne Harcerskiej Orkiestry Dętej działającej w naszej szkole. Młodzi muzycy przygotowywali interpretacje nowych utworów oraz doskonalili utwory dotychczas wykonywane.

Wszyscy uczestnicy zimowiska korzystali ze smacznych posiłków przygotowanych w szkolnej stołówce.

Zaproponowane zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci, co świadczy o tym, że nasza szkoła spełnia nie tylko obowiązkowe zadania edukacyjne oraz opiekuńczo-wychowawcze, ale jest także miejscem, gdzie uczniowie atrakcyjnie i bezpiecznie spędzają czas wolny. Galeria >>


 

poniedziałek

13.01.2020

godz. 9.00 - 12.00 - zajęcia w szkole (świetlicowe, sportowe i inne)

godz. 9.45 - wyjazd do kina Helios w Przemyślu (koszt 20 zł - bilet, dojazd)
film animowany Tajni i fajni

wtorek

14.01.2020

godz. 9.00 - 12.00 - zajęcia w szkole (świetlicowe, sportowe i inne)

godz. 9.00 - 11.00 - wyjazd na strzelnicę LOK w Przemyślu

środa

15.01.2020

godz. 9.00 - 12.00 - zajęcia w szkole (świetlicowe, sportowe i inne)

godz. 9.00 - 11.00 - wyjazd na strzelnicę LOK w Przemyślu

czwartek

16.01.2020

godz. 9.00 - 12.00 - zajęcia w szkole (świetlicowe, sportowe i inne)

godz. 8.30 - 11.00 - wyjazd na lodowisko w Przemyślu (koszt 5 zł - dojazd)

piątek

17.01.2020

godz. 9.00 - 12.00 - zajęcia w szkole (świetlicowe, sportowe i inne)

godz. 9.00 - wyjazd na krytą pływalnię w Jarosławiu (koszt 20 zł - bilet, dojazd)

13-17.01.2020

godz. 9.00 - 13.00 - warsztaty Harcerskiej Orkiestry Dętej w Żurawicy

 

Zapisy na poszczególne terminy i formy zajęć oraz zgody i wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie szkoły do dnia 8 stycznia 2020 roku (zgody do pobrania w sekretariacie szkoły).

Zajęcia wyjazdowe uzależnione są od liczby chętnych uczniów (wyjazd na strzelnicę dla uczniów od klasy piątej).

Zapisy na obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły do dnia 8 stycznia 2020 roku - koszt obiadu: 6 zł.

Ferie dla uczniów z klas I-III na os. Wiarus organizowane są w budynku szkoły przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 194.


7 stycznia 2020 roku - Projekt "Politechnika Młodego Odkrywcy"

7 stycznia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w kolejnych zajęciach organizowanych w ramach projektu "Politechnika Młodego Odkrywcy" na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej.

Podczas pokazu fizycznego "Zabawy z elektromagnetyzmem" uczniowie poznali właściwości gazów w polu elektrostatycznym dzięki kuli plazmowej i świetlówkom oraz obserwowali, jak zachowuje się elektrolit w postaci ogórka kiszonego pod wpływem prądu elektrycznego. Ponadto dowiedzieli się, czym są prądy wirowe i jak je wytworzyć.

W ramach warsztatów "Zabawy z elektromagnetyzmem" uczniowie wykonali prosty silniczek elektryczny z magnesu, baterii i drutu miedzianego, przekonali się, że ziemniak może generować prąd elektryczny oraz badali linie pola magnetycznego za pomocą opiłków żelaza.

Na zakończenie odbył się wykład matematyczny "Gry i algebra – analiza gry NIM", w trakcie którego uczestnicy zapoznali się z pojęciem rozwinięcia dwójkowego oraz innym sposobem dodawania liczb naturalnych – tzw. NIM-sumą, a następnie wykorzystali zdobyte wiadomości do analizy klasycznej gry NIM.

Nasi młodzi studenci Szkoły Młodych Fizyków z niecierpliwością czekają na następny wyjazd do Rzeszowa. Galeria >>


6 stycznia 2020 roku - Orszak Trzech Króli

"Cuda, Cuda ogłaszają" pod tym hasłem w dniu 6 stycznia 2020 r. w przez Żurawicę przeszedł Orszak Trzech Króli. Uroczystość została zorganizowana po raz drugi, a zimowa aura nie przeszkodziła mieszkańcom miejscowości, aby licznie uczestniczyć w Orszaku. W orszaku brali udział również żołnierze z 1 batalionu czołgów w Żurawicy na czele z dowódcą ppłk Rafałem Kluzem. Uczestnicy przemarszu otrzymali korony, nalepki i śpiewniki ułatwiające wspólne kolędowanie. Organizatorami Orszaku Trzech Króli była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy, oraz Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. O godzinie 10:30 trzy orszaki królewskie na czele z królem Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, wyruszyły spod UG, Banku i oś. Wiarus. O 11:00 w Kościele pw. NPNMP w Żurawicy odbyła się Msza Święta. Po Eucharystii nastąpił przemarsz orszaku, na czele ze Świętą Rodziną i Trzema Królami, mieszkańcami i dziećmi przepranymi za królów, pastuszków i aniołków. OTK przeszedł ulicami Żurawicy i zakończył się w SP nr 1, gdzie Trzej Królowie złożyli pokłon Dzieciątku. Galeria >>


ZAPROSZENIE


Boże Narodzenie

Niech przy żywicznym zapachu strojnej choinki

upłyną nam piękne chwile Wigilii,

ze wspólnie odśpiewanymi kolędami,

w kochającym, pełnym miłości gronie.

Niech Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny Wieczór

przyniosą nam szczęście i radość,

a Nowy Rok będzie pełen optymizmu

i wszelkiej pomyślności.

Przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019 roku


20 grudnia 2019 roku - Wigilia szkolna

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Żurawicy magiczny czas oczekiwania na Boże Narodzenie zwieńczony został, jak co roku, wspólnym spotkaniem i radosnym świętowaniem całej społeczności szkolnej. 20 grudnia odbyła się wigilia szkolna poprzedzona 4-odsłonowym występem jasełkowym.

Na bogato i pięknie udekorowanej scenie pojawili się aniołowie prowadzący narrację nawiązującą do wydarzeń betlejemskich. Przedstawiona w trakcie jasełek trudna droga Maryi i Józefa do ubogiej stajenki, czuwający i modlący się w polu pasterze, wzruszający pokłon trzech króli czy mrożące krew w żyłach sceny z okrutnym Herodem na pewno przybliżyły widowni okoliczności związane z narodzeniem Jezusa. Nastrój wyjątkowych chwil został podkreślony przez wysłuchanie i zaśpiewanie wielu polskich kolęd i pastorałek. Na scenie wystąpili uczniowie z kl. 4a, 5a, b, c, 6a i 8a. Warto dodać, że niezwykle okazałe stroje wszystkich aktorów dodały kolorytu przedstawianym scenom biblijnym.

Po spektaklu ks. prałat dr Marian Hofman, ks. Daniel Drążek i ks. Mateusz Nowak odczytali fragmenty Pisma Świętego oraz poprowadzili wspólną modlitwę. W ten wyjątkowy dzień gościliśmy również Przewodniczącego Rady Gminy p. Macieja Gałuszkę i radnego Rady Gminy Żurawica p. Witolda Beera. Przew. RG Żurawica wręczył nagrody i dyplomy uczniom w konkursach: na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową i stroik świąteczny.

Następnie świętowanie Bożego Narodzenia przeniosło się do sali gimnastycznej, gdzie po podzieleniu się opłatkiem i wysłuchaniu życzeń od dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Żurawicy p. Jana Semkowa, społeczność szkolna zasiadła do wigilijnych stołów. Każdy smakował dania przygotowane przez kuchnię szkolną: barszcz z uszkami, pierogi ruskie, z grzybami, z kapustą, smażoną rybę, kompot, pyszne ciasta i owoce. Wigilia z pewnością wzbudziła w naszej szkolnej rodzinie poczucie jedności i wspólnoty. Galeria >>


20 grudnia 2019 roku - Jasełka w wykonaniu uczniów klasy IIb

W piątek 20.12.2019r klasa 2b przygotowała "Jasełka" dla klas 1-3 oraz dzieci z przedszkola. Do obejrzenia przedstawienia zaproszono również księdza katechetę oraz panie z obsługi. Uczniowie zaprezentowali historię narodzenia Jezusa wprowadzając wszystkich w świąteczny nastrój. W czasie przedstawienia dzieci pięknie mówiły wiersze śpiewały kolędy. Na zakończenie ks. Mateusz Nowak złożył wszystkim zgromadzonym życzenia świąteczne i podzieliliśmy się opłatkiem.

Następnie każda klasa i grupa rozeszła się z wychowawcami do swoich sal i nastąpiła urządzona razem z rodzicami Wigilia klasowa, gdzie śpiewaliśmy kolędy i pastorałki oraz smakowaliśmy pyszności przygotowane przez rodziców.

W tym dniu w klasie 2b został rozstrzygnięty "Klasowy Konkurs na Stroik Świąteczny": I miejsce Maja Cholewa i Gabriela Staszków, II miejsce Ada Tymowicz, Julia Chura, III miejsce Kacper Pasek i Ola Szustal. Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy a pozostałe dzieci nagrody pocieszenia i dyplomy za wyróżnienie i udział w konkursie. Gratulacje!!! Galeria >>


19 grudnia 2019 roku - Wycieczka klasy VIIIa do Rzeszowa

19 grudnia uczniowie klasy VIIIa udali się na wycieczkę do Rzeszowa.

Wycieczkę rozpoczęła wizyta w parku trampolin FLY Park – jednym z najpopularniejszych miejsc na sportowo-rozrywkowej mapie Podkarpacia. Ta coraz bardziej lubiana forma aktywności fizycznej dostarczyła niezapomnianych wrażeń. Po profesjonalnej rozgrzewce pod okiem instruktora ósmoklasiści korzystali z szeregu atrakcji.

Po dwugodzinnej zabawie uczniowie udali się do Galerii Rzeszów na seans filmowy w kinie "Helios" oraz na ostatnie zakupy gwiazdkowych prezentów. Świąteczna atmosfera wprowadziła wszystkich w doskonały nastrój i pozwoliła na chwilę zapomnieć o zbliżającym się czasie intensywnej nauki do egzaminu ósmoklasisty. Galeria >>


19 grudnia 2019 roku - Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców

19 grudnia w hali sportowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku odbył się Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców. Po rozgrywkach powiatowych i półfinałach wojewódzkich w finale spotkało się dziewięć najlepszych drużyn z podkarpackich szkół podstawowych.

Drużyna chłopców z naszej szkoły zajęła V miejsce. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za walkę.

Skład drużyny: Piotr Jasiński, Karol Podwyszyński, Michał Badlik, Mateusz Lula, Paweł Jedliński, Marcin Curyło, Jakub Przyboś, Jakub Januszczak, Karol Jasiński.


18 grudnia 2019 roku - Wizyta uczniów klasy VIa w szpitalu w Przemyślu

"Ten szczególny dzień się budzi,
niosąc ciepło w każdą sień.
To dobroci dzień dla ludzi,
tylko jeden w całym roku taki dzień."

Słowa tej piosenki stanowiły motto tegorocznej, zrealizowanej przez klasę VIa, akcji charytatywnej "Z kolędą do chorych", która odbyła się w Centrum Medyczno-Charytatywnym w Przemyślu. Już od połowy grudnia dzieci przygotowywały się do odwiedzin chorych w szpitalu. Osobiście upiekły i udekorowały pierniczki, wykonały kartki świąteczne oraz przyszykowały się muzycznie i wokalnie.

18 grudnia na oddziale chorób ogólnych i onkologicznych zabrzmiały pięknie wykonane przez uczniów kolędy. Grupa młodych instrumentalistów mogła więc pochwalić się swoimi umiejętnościami. W koncercie kolęd udział wzięli: Kinga Andrach (saksofon), Sara Figiela (trąbka), Oliwia Dmitrzyk, Emilia Radochońska, Aleksandra Beer, Wiktoria Fac (gitary) oraz Krzysztof Jucha i Gabriel Matulewski (flety). Natomiast wszyscy uczniowie wraz z opiekunami, a także wspólnie z pacjentami śpiewali kolędy. Młodzież złożyła również życzenia świąteczne zarówno personelowi medycznemu, jak i wszystkim pacjentom. Nie obyło się bez wzruszeń, łez i ciepłych słów. To był prawdziwie wyjątkowy, szczególny dzień. Galeria >>


17 grudnia 2019 roku - Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w mini unihokeju chłopców

17 grudnia w hali sportowej w Żurawicy odbył się Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w unihokeju chłopców. Po rozgrywkach powiatowych i półfinałach wojewódzkich w finale spotkało się dziewięć najlepszych drużyn z podkarpackich szkół podstawowych.

Oficjalnego otwarcia zawodów dokonali: Wójt Gminy Żurawica p. Tomasz Szeleszczuk, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Żurawicy p. Jan Semków i Dyrektor Biura Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego p. Jacek Bigus.

Po części oficjalnej rozpoczęły się pełne emocji zmagania sportowe. W pierwszej fazie turnieju mecze rozgrywane były w trzech grupach. Drużyny, które zajęły pierwsze miejsce w swojej grupie, awansowały bezpośrednio do walki o medale, natomiast drużyny z drugich miejsc walczyły w barażach o możliwość uzupełnienia stawki czterech najlepszych drużyn województwa.

Drużyna z naszej szkoły w meczach grupowych zajęła drugie miejsce po wygranej z SP Wola Mielecka i remisie z SP 1 Sanok. Następnie w barażach pokonała SP Nagoszyn oraz SP 5 Dębica i awansowała do fazy finałowej. W finale rozgrywek, po wygranym meczu z SP 6 Sanok i zaliczonym z fazy grupowej remisie z SP 1 Sanok, uległa jedynie SP Nowa Wieś.

Ostatecznie złoty medal zdobyła SP Nowa Wieś, srebrny medal – SP 1 Żurawica, a brązowy medal – SP 6 Sanok.

Nasza reprezentacja osiągnęła bardzo duży sukces – zajmując II miejsce, obroniła tytuł WICEMISTRZA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Serdecznie gratulujemy!

Podczas zakończenia zawodów p. Jacek Bigus podziękował wszystkim uczestnikom za udział, zaangażowanie i sportową rywalizację na wysokim poziomie. Następnie pogratulował zwycięzcom, wręczając im medale i puchary. Galeria >>

Skład srebrnej drużyny: Jakub Jakubiszyn, Karol Łać, Mikołaj Nehrebecki, Tomasz Jasiński, Konrad Lenart, Kacper Hrynkiewicz, Hubert Kozłowski, Patryk Żygała, Wiktor Dec, Wiktor Lewkowicz, Aleksander Jasiński, Miłosz Dec, Gabriel Matulewski.


10-13 grudnia 2019 roku - Godzina Kodowania

Nauka kodowania i programowania zagościła na stałe w naszej szkole, dlatego bardzo chętnie włączamy się w akcje promujące te umiejętności.

W drugim tygodniu grudnia uczestniczyliśmy w Godzinie Kodowania, która jest inicjatywą edukacyjną adresowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych z całego świata. Podczas tej akcji uczniowie klas VIa i VIb programowali, korzystając z zestawów łamigłówek z postaciami z ich ulubionych gier i filmów. Układając programy w wizualnym języku Blockly, sterowali bohaterami "Minecraft", "Angry Birds" oraz "Star Wars". Zwieńczeniem tej godzinnej przygody z programowaniem był certyfikat ukończenia "Hour of Code" oraz możliwość stworzenia i udostępnienia innym użytkownikom własnej wersji kultowej gry.

Łamigłówki przygotowane w ramach Godziny Kodowania okazały się bardzo interesującym i wciągającym zadaniem. Uczniowie mieli możliwość uczenia się programowania, jednocześnie świetnie się bawiąc. Galeria >>


10 grudnia 2019 roku - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców

- półfinał wojewódzki

10 grudnia w hali sportowej w Żurawicy odbył się półfinał wojewódzki zawodów sportowych w unihokeju chłopców organizowanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Do zmagań sportowych przystąpiło osiem drużyn, które walczyły o wejście do pierwszej trójki, a tym samym przepustkę do gry o mistrzostwo województwa.

Drużyna chłopców z naszej szkoły zajęła II miejsce, uzyskując awans do finału wojewódzkiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Galeria >>

Skład drużyny: Piotr Jasiński, Karol Podwyszyński, Paweł Jedliński, Mateusz Lula, Jakub Januszczak, Marcin Curyło, Jakub Gnojek, Jakub Przyboś, Karol Jasiński.


9 grudnia 2019 roku - Mikołajki

W dniu 9 grudnia z okazji Mikołajek, dzieci z klas 0-3 miały okazję poszaleć na dmuchańcach w naszej szkole. Oprócz tego miały możliwość kupna różnych napojów i popcornu. Dzieci bawiły się, były radosne i zadowolone. Niechętnie chciały wracać na lekcje. Niestety to co dobre, szybko się kończy. Galeria >>


7 grudnia 2019 roku - Projekt "Politechnika Młodego Odkrywcy"

7 grudnia odbyły się kolejne zajęcia "Szkoły Młodych Informatyków" organizowane w ramach projektu "Politechnika Młodego Odkrywcy". Tym razem nasi uczniowie wzięli udział w wyjątkowych warsztatach w Pracowni Edukacji Nieformalnej "Experymentarium 3Z". Istotą formuły 3Z, czyli Zobacz – Zbuduj – Zademonstruj, jest połączenie tradycyjnych form eksperymentowania z praktycznym rozwijaniem i wykorzystaniem umiejętności politechnicznych.

Podczas zajęć uczniowie wykonali modele pojazdu napędzanego siłą strumienia powietrza, mogącego swobodnie toczyć się po płaskiej powierzchni. Wykorzystując proste narzędzia i materiały, zbudowali wiatrakowce – urządzenia, za pomocą których można zademonstrować wykorzystanie wielu praw fizyki. Projekt obejmował niezwykle ciekawe zjawiska z dziedziny hydrodynamiki i statyki cieczy i gazów, badane przez Archimedesa, Newtona, Bernoulliego.

Dzięki atrakcyjnej formie zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów i wszyscy z niecierpliwością czekają na następny wyjazd do Rzeszowa. Galeria >>


6 grudnia 2019 roku - Akcja "I Ty możesz zostać Św. Mikołajem"

6 grudnia to czas otrzymywania i obdarowywania prezentami innych. Postać św. Mikołaja uczy bezinteresownej miłości do drugiego człowieka i niesienia pomocy. W naszej szkole ponad 40-stu małych i dużych Mikołajów wzięło udział w harcerskiej akcji "I Ty możesz zostać Św. Mikołajem". Akcja zorganizowana została przez 87 Drużynę Harcerską wspólne z Szkolnym Kołem Caritas i polegała na zbiórce książek i maskotek, które przekazane zostaną chorym dzieciom.

Dziękujemy dzieciom a w szczególności rodzicom za okazane serce i ogromne zaangażowanie.

    


6 grudnia 2019 roku - Wyjazd klas I-III do Teatru Maska

Dnia 06.12.1019r. dzieci klas 1-3 wybrały się do Rzeszowa do teatru "Maska" na spektakl pt. "Opowieść wigilijna". Opowieść była o starym kupcu, Ebenezerze Scroogu, znanym ze swego skąpstwa, który powraca w Wigilię Bożego Narodzenia do domu po pracy w swoim kantorze. Tam zjawia mu się duch jego wspólnika, Jakuba Marley'a, który ostrzega: jeśli Scrooge się nie zmieni, po śmierci czeka go wieczna męka. Zjawa zapowiada także odwiedziny trzech innych duchów, dzięki którym los starego skąpca może się odmienić. Duchy rzeczywiście przybywają i ukazują Ebenezerowi przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (jeśli jego życie się nie zmieni). Po tych wizytach skąpiec ulega wielkiej przemianie. Podwyższa pensję pracownikowi, opiekuje się jego kalekim synkiem, Małym Timem, i hucznie obchodzi każde Boże Narodzenie.Wyjazd odbył się w ramach Mikołajek. Przedstawienie bardzo się podobało dzieciom szczególnie przemiana głównego bohatera oraz gra aktorska i efekty specjalne. Po tym pełnym emocji spektaklu w miłej atmosferze i z wesołych humorach wróciliśmy do Żurawicy. Galeria >>


6 grudnia 2019 roku - Igrzyska Dzieci w unihokeju chłopców

- półfinał wojewódzki

6 grudnia w Szkole Podstawowej w Oleszycach odbył się półfinał wojewódzki zawodów sportowych w unihokeju chłopców organizowanych w ramach Igrzysk Dzieci.

O przepustkę do dalszego etapu rozgrywek walczyło siedem drużyn.

Drużyna chłopców z naszej szkoły rozegrała bardzo dobre zawody – zajmując II miejsce, awansowała do finału wojewódzkiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Galeria >>

Kolejność końcowa:

I miejsce – SP Nowa Wieś - awans do finału wojewódzkiego

II miejsce – SP 1 Żurawica - awans do finału wojewódzkiego

III miejsce – SP Wietlin - awans do finału wojewódzkiego

IV miejsce – SP Oleszyce

V miejsce – SP 2 Stobierna

VI miejsce – SP Kalników
VII miejsce – SP 16 Przemyśl

Skład drużyny: Kacper Hrynkiewicz, Tomasz Jasiński, Jakub Jakubiszyn, Konrad Lenart, Mikołaj Nehrebecki, Hubert Kozłowski, Miłosz Dec, Patryk Żygała, Wiktor Dec, Wiktor Lewkowicz, Aleksander Jasiński.


4 grudnia 2019 roku - II etap konkursu przedmiotowego z historii

4 grudnia 2019 roku odbył się II etap konkursu przedmiotowego z historii.

Reprezentujący naszą szkołę Bartosz Ptak, uczeń klasy VIIa, zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w lutym w Rzeszowie. Ucznia przygotowywała do konkursu pani Elżbieta Jaroch-Chlastawa.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Międzyszkolny konkurs "1 batalion czołgów w Żurawicy - spadkobiercy pancerniackiej tradycji"

Informacja o konkursie

Regulamin konkursu

30 listopada 2019 roku - Projekt "Politechnika Młodego Odkrywcy"

30 listopada pięcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w pierwszych zajęciach "Szkoły Młodych Informatyków" organizowanych w ramach projektu "Politechnika Młodego Odkrywcy" na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. "Szkoła Młodych Informatyków" to cykl zajęć warsztatowych skierowanych do uczniów pragnących poszerzyć wiedzę i rozwinąć swoje zainteresowania w dziedzinie informatyki oraz automatyki i robotyki.

Głównym celem "Warsztatów metrologii i systemów diagnostycznych" było przekazanie uczestnikom elementarnej wiedzy w zakresie metrologii, a także umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności związanych z pomiarami podstawowych wielkości fizycznych oraz montażem elementów za pomocą połączeń lutowanych.

Podczas "Warsztatów z podstaw programowania sterowników" zostały omówione podstawy konfiguracji środowiska programistycznego oraz najczęściej wykorzystywane funkcje i algorytmy ułatwiające tworzenie programów. Uczniowie samodzielnie budowali obwód elektryczny generujący dźwięki, mrugający diodami świecącymi i tworzący widowiskowe animacje świetlne oraz pisali proste programy kontrolujące ich zachowanie.

Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów i wszyscy z niecierpliwością czekają na następny wyjazd do Rzeszowa.


29 listopada 2019 roku - Dzień Św. Andrzeja

29 listopada po raz drugi w naszej szkole obchodzono Dzień Św. Andrzeja – patrona Szkocji.

Z tej okazji uczniowie klas 0-VIII obejrzeli inscenizację o Szkocji, przygotowaną i przedstawioną przez uczennice klas szóstych w języku angielskim. Reprezentanci klas starszych wzięli udział w konkursie plastyczno-językowym na plakat dotyczący szkockich symboli narodowych.

Dla podkreślenia wyjątkowości tego dnia wielu uczniów założyło strój w szkocką kratę, a z głośników rozbrzmiewała tradycyjna szkocka muzyka. Ponadto odbyła się degustacja szkockich przysmaków: owsianki i owsianych ciasteczek. Wszystkim nauczycielom zaś wręczano ciastka upieczone według oryginalnego szkockiego przepisu. Galeria >>


29 listopada 2019 roku - Spotkanie z górnikami

Dnia 29.11.2019r. w ZSP nr 1 w Żurawicy na osiedlu Wiarus gościli górnicy gazu ziemnego z Maćkowic i Przemyśla na zaproszenie pani Moniki Bielas. Opowiadali dzieciom z przedszkola i szkoły podstawowej o ciężkiej pracy górnika. Pokazali dzieciom skarby naszej ziemi w postaci: ropy naftowej, gazu ziemnego, bryły węgla kamiennego, soli kamiennej oraz siarki. Goście zademonstrowali doświadczenie z gazem ziemnym, który jest łatwopalny, opowiedzieli, jak wygląda strój galowy oraz charakterystyczna czapka górnika – czako, z różnymi kolorami pióropuszy. Na koniec dzieci mogły zrobić sobie z górnikami pamiątkowe zdjęcie. Wizyta górników: pani Gabrieli Panek, pana Jacka Berezowskiego oraz pana Wojciecha Kapłon zrobiła na dzieciach duże wrażenie, uczniowie zadawali gościom wiele pytań, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Następne spotkanie z miłymi gośćmi dopiero za rok. Galeria >>


28 listopada 2019 roku - Konkurs Wiedzy o Lasach Nadleśnictwa Krasiczyn

28 listopada 2019 roku w auli edukacyjnej Nadleśnictwa Krasiczyn odbył się etap centralny Konkursu Wiedzy o Lasach.

Laureaci etapu szkolnego przed przystąpieniem do rozwiązania testu konkursowego otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Laureatami etapu centralnego w kategorii klas od VII do VIII zostali:
I miejsce - Bartosz Ptak kl. 7a
III miejsce - Adrian Drapała kl.7a.

Serdecznie gratulujemy! Galeria >>


28 listopada 2019 roku - Zawody powiatowe w unihokeju dziewcząt

28 listopada w hali sportowej w Żurawicy odbyły się powiatowe zawody sportowe w unihokeju dziewcząt organizowane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Do zmagań sportowych przystąpiły cztery drużyny: SP Ujkowice, SP Krasiczyn, SP 2 Żurawica, SP 1 Żurawica.

Drużyna dziewcząt z naszej szkoły zajęła III miejsce. Gratulujemy. Galeria >>

Skład drużyny: Nicole Kiełtyka, Julia Karpińska, Zuzanna Solarczyk, Aleksandra Sawicka, Julia Chamułka, Aleksandra Wróbel, Marcelina Smuczek.


28 listopada 2019 roku - Pasowanie na czytelnika

Dnia 28 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Zanim jednak uczniowie zostali pasowani na czytelników, obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów z klasy VIa. Pierwszoklasiści dowiedzieli się, jak należy dbać o książki i jakie wartości płyną z czytania oraz poznali bohaterów z różnych bajek.

Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy w obecności dyrektora szkoły, nauczyciela bibliotekarza oraz wychowawców klas pierwszych złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika, którego dokonał dyrektor szkoły – p. Jan Semków.

I wreszcie przyszedł czas na zwiedzanie biblioteki szkolnej, a przede wszystkim na pierwsze wypożyczenie książki, co sprawiło uczniom wiele radości. Nasi nowi czytelnicy otrzymali kolorowe zakładki do książki i pamiątkowy dyplom, który będzie im przypominał o tym uroczystym wydarzeniu.

Mamy nadzieję, że nasza biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym z miejscem, przyjaznym i radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani. Galeria >>


25 listopada 2019 roku - Światowy Dzień Pluszowego Misia

W poniedziałek 25 listopada w klasach 1c, 2b i 3b na os. "Wiarus" zorganizowano obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia.

Dzieci przyniosły swoje misie i razem ze swoimi maskotkami bawiły się, tańczyły, uczestniczyły w konkursach. Uczniowie poznali historię pierwszej maskotki misia oraz genezę tego święta. Wybierały największego i najmniejszego misia w szkole. Poznały zabawy i pląsy z misiem w roli głównej. Zorganizowany został konkurs sprawnościowy "Misiowe łapki". W klasach dzieci rozwiązywały "misiowe zadania" i opisywały ulubione misie. Wykonywały prace plastyczne, z których później urządziliśmy wystawki. To był bardzo udany dzień! Galeria >>


23 listopada 2019 roku - Projekt "Politechnika Młodego Odkrywcy"

23 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w kolejnych zajęciach organizowanych w ramach projektu "Politechnika Młodego Odkrywcy" na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej.

Uczniowie podczas pokazu fizycznego "Poznajemy ciecze" mogli pogłębić swoją wiedzę o właściwościach wody, a także innych cieczy. Niezwykłą atrakcją dla uczestników pokazu była możliwość zamknięcia w ogromnej bańce mydlanej w ten widowiskowy sposób zapoznali się z pojęciem napięcia powierzchniowego.

Aby ugruntować wiadomości zdobyte na pokazie, uczniowie wzięli udział w warsztatach fizycznych "Poznajemy ciecze". Samodzielnie wykonali wiele doświadczeń, sprawdzając poznane właściwości cieczy.

Na zakończenie odbył się wykład matematyczny "Matematyka gier pozycyjnych – gry na szachownicy", w trakcie którego uczestnicy dowiedzieli się, co to jest pozycja końcowa, wygrywająca i przegrywająca w bezstronnej grze kombinatorycznej oraz nauczyli się, jak wyznaczyć takie pozycje i znaleźć (jeśli istnieje) ruch wygrywający lub innego rodzaju zwycięską strategię w prostych grach na szachownicy.

Nasi młodzi studenci Szkoły Młodych Fizyków z niecierpliwością czekają na następny wyjazd do Rzeszowa. Galeria >>


22 listopada 2019 roku - Gala podsumowująca VII Dyktando Niepodległościowe

22 listopada w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się gala podsumowująca VII Dyktando Niepodległościowe "Po polsku o historii".

Naszą szkołę reprezentowali:
Aleksandra Beer z klasy VIa – wyróżnienie w kategorii klas IV-VI
Bartosz Ptak z klasy VIIa – laureat II miejsca w kategorii klas VII-VIII
Miriam Prucnal z klasy VIIIa – laureatka VII miejsca w kategorii klas VII-VIII.

Uroczystość swą obecnością zaszczycili: Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Robert Godek – Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Marek Wasiak – Prezes Fundacji "Zawsze Warto" oraz Mariola Kiełboń – wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Spotkanie poprowadził koordynator podkarpackiej edycji dyktanda, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie, Mirosław Czernik.

Zaproszeni goście w swych przemówieniach podkreślali, jak istotnymi są wszelkie działania wzmacniające narodową tożsamość i ubogacające kulturowe dziedzictwo, także w zakresie poprawności języka polskiego. Pisał o tym Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl w liście skierowanym do uczestników Gali: "(…) znajomość języka ojczystego nie zawsze jest oczywista wśród Polaków. Dlatego kultywowanie tradycji posługiwania się poprawną polszczyzną, w tym popularyzowanie kultury języka ojczystego, a także znajomości ortografii, jest wyrazem dbałości o zachowanie czystości mowy i pisowni języka polskiego". Uroczystość rozdania nagród i dyplomów zakończył program artystyczny zatytułowany "Opowiedz mi, moja ojczyzno".

Serdecznie dziękujemy laureatom za godne reprezentowanie naszej szkoły oraz życzymy dalszych sukcesów! Galeria >>


20 listopada 2019 roku - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Obchodzony jest w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r. po to, by przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek posiadający swoje prawa.

Z tej okazji 20 listopada uczniowie z klasy 7b Marcelina Smuczek, Klaudia Dzierżawin, Ola Wróbel, Ola Długosz, Daria Wyskiel, Justyna Wilgucka i Julia Chamułka i z klasy 4a Filip Bugaryn, Jan Lenart i Maksymilian Kozak przygotowali krótki poranek. Wspólnie omówili najważniejsze zagadnienia związane z prawami dziecka, a swoją grą aktorską podkreślili istotę praw do godnego życia w pokoju, miłości i w poczuciu bezpieczeństwa.


19 listopada 2019 roku - I Powiatowy Konkurs Recytatorski "Świetlicowe wierszowanie"

19 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się I Powiatowy Konkurs Recytatorski "Świetlicowe wierszowanie". Tematyką przewodnią tego konkursu były wiersze patriotyczne. Do konkursu przystąpiło 60 uczniów z klas 0-III następujących szkół: SP Grochowce, SP Olszany, SP Bolestraszyce, SP Kosienice, SP nr 2 w Żurawicy i SP nr 1 w Żurawicy. Jury w składzie: Wioletta Fil - przedstawiciel powiatu, Anna Pytlak - przedstawiciel gminy, Jolanta Beer - nauczyciel j. polskiego, Marta Lubas - nauczyciel bibliotekarz. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników. Uczestnicy konkursu byli oceniani w czterech kategoriach. Jury konkursu wyłoniło następujących zwycięzców:

Kategoria I – kl. 0
I miejsce - Lena Procyk SP w Kosienicach
II miejsce - Anna Jucha SP nr 1 w Żurawicy
III miejsce - Maja Grad SP nr 1 w Żurawicy
Wyróżnienie: Nikola Maślany SP w Bolestraszycach

Kategoria II – kl. I
I miejsce - Tymon Baran SP nr 1 w Żurawicy
II miejsce - Michał Młynarski SP w Olszanach
III miejsce - Laura Tomaszewska SP nr 1 w Żurawicy
Wyróżnienie: Natalia Domańska SP w Bolestraszycach

Kategoria III – kl. II
I miejsce - Wojciech Szpytma SP w Kosienicach
II miejsce - Amelia Szpytma SP w Kosienicach
III miejsce - Julia Kawińska SP w Grochowcach
Wyróżnienie: Martyna Frączek SP nr 1 w Żurawicy

Kategoria IV – kl. III
I miejsce - Zofia Cichy SP nr 2 w Żurawicy
II miejsce - Kornelia Wardęga SP nr 1 w Żurawicy
III miejsce - Sebastian Chachura SP w Olszanach
Wyróżnienie: Amelia Zabronna-Róg SP nr 2 w Żurawicy

Nagrodę Publiczności otrzymała: Nikola Maślany SP w Bolestraszycach. Nagrodę Wójta Gminy Żurawica otrzymała: Sandra Kiełt SP nr 1 w Żurawicy.

W oczekiwaniu na werdykt jury uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Składamy serdeczne podziękowania naszym darczyńcom, którzy okazali nam niezwykłą hojność w realizacji naszego konkursu: Panu Tomaszowi Szeleszczukowi Wójtowi Gminy Żurawica, Panu Arturowi Florkowi, Panu Leszkowi Rachwałowi – Piekarnia Delux. Galeria >>


19 listopada 2019 roku - Zawody powiatowe w unihokeju chłopców

19 listopada w hali sportowej w Żurawicy odbyły się powiatowe zawody sportowe w unihokeju chłopców organizowane w ramach Igrzysk Dzieci.

Do zmagań sportowych przystąpiło siedem drużyn: SP Ujkowice, SP Maćkowice, SP Kalników, SP Orły, SP Krasiczyn, SP 2 Żurawica, SP 1 Żurawica.

Drużyna chłopców z naszej szkoły zajęła I miejsce i awansowała do półfinału wojewódzkiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Galeria >>

Skład drużyny: Jakub Jakubiszyn, Mikołaj Nehrebecki, Konrad Lenart, Kacper Hrynkiewicz, Gabriel Matulewski, Krzysztof Jucha, Hubert Kozłowski, Patryk Żygała, Aleksander Jasiński, Wiktor Dec, Wiktor Lewkowicz, Norbert Matrejek.


19 listopada 2019 roku - Spotkanie z policjantką

W dniu 19 listopada uczniowie klas 6a, 6b, 7a, 7b i 8a uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym prowadzonym przez specjalistę ds. nieletnich i patologii Wydziału Prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu – st. asp. Małgorzatę Czechowską.

Podczas wykładu policjantka omówiła zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień zwracając szczególną uwagę na problem dopalaczy i cyberprzemocy. Nakreśliła rodzaj i skalę zagrożeń, na które narażone są dzieci i młodzież, szczególnie po zażyciu dopalaczy. Omówiła problem cyberprzemocy w Internecie oraz to w jaki sposób można się przed nią uchronić. Pani policjantka przekazała uczniom informacje dotyczące odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. W spotkaniu uczestniczył mł. asp. Adam Radochoński z Komisariatu Policji w Żurawicy. Uczniowie z wielkim zaciekawieniem wysłuchali prelekcji pani policjantki. Galeria >>


12 listopada 2019 roku - Szkolny konkurs plastyczny "Bądź bezpieczny na drodze"

W ramach prowadzonej w naszej szkole akcji "Bezpieczna droga do szkoły", która skierowana była do uczniów klas 0-IV, zorganizowany został szkolny konkurs plastyczny "Bądź widoczny na drodze".

W dniu 12 listopada komisja konkursowa w składzie: p. Dorota Cwynar – nauczyciel plastyki, muzyki, p. Aleksandra Kubisztal – nauczyciel języka polskiego, mł. asp. Adam Radochoński – policjant z Komisariatu Policji w Żurawicy i p. Anna Pstrąg-Fac – pedagog szkolny przyznała:

I miejsce Antoni Rabka, uczeń klasy IIIb
II miejsce
Gabriela Wiciejowska, uczennica klasy IIIa ex aequo Gabriela Kozak, uczennica klasy Ia
III miejsce
Nela Welcz, uczennica klasy 0

Wyróżnienia otrzymali:

Wiktoria Partyka, klasa 0
Szymon Styś, klasa IIa
Michalina Procyk, klasa Ia
Alicja Szumełda, klasa Ia
Marcel Maksymowicz, klasa 0

Serdecznie gratulujemy.


ZEBRANIE Z RODZICAMI

Informujemy, że w środę, 20 listopada 2019 roku odbędzie się w naszej szkole zebranie z rodzicami.

O godz. 17.00 w auli szkolnej odbędzie się spotkanie z dyrektorem szkoły i st. asp. Małgorzatą Czechowską z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu pt. "Profilaktyka uzależnień i cyberprzemoc", następnie w salach lekcyjnych odbędą się spotkania z wychowawcami.

Serdecznie zapraszamy.


8 i 11 listopada 2019 roku - Święto Niepodległości

8 listopada 2019 r. w auli naszej szkoły odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Prowadzący uroczystość Nicole Kiełtyka i Mateusz Lula, wprowadzili nas w tematykę i atmosferę listopada 1918 r. Następnie wszyscy zebrani uczestniczyli we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Nasi uczniowie wykazali się wielkim zaangażowaniem i zapałem, pokazując jak ważna jest znajomość pieśni patriotycznych, które stanowią istotną część dziedzictwa kulturalnego narodu polskiego.

Nasza społeczność szkolna uczestniczyła również w uroczystościach gminnych z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 2019 r. o godz. 9.00 w kościele parafialnym w Żurawicy Dolnej została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny. W liturgii uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych, z kompanią honorową i pocztami sztandarowymi. Oprawę muzyczną Mszy Świętej zapewniła Harcerska Orkiestra Dęta z Żurawicy. Po liturgii wszyscy zebrani w asyście wojskowej Kompanii Honorowej 1 Batalionu Czołgów w Żurawicy, z udziałem pocztów sztandarowych 1 Batalionu Czołgów, szkół z terenu gminy i OSP oraz przy akompaniamencie Harcerskiej Orkiestry Dętej, udali się pod pomnik przy Urzędzie Gminy, aby oddać hołd poległym za Ojczyznę i złożyć symboliczne wiązanki pod tablicą pamiątkową. Nasza szkoła wystawiła również dwa poczty sztandarowe: poczet sztandarowy ze sztandarem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski oraz sztandar Związku Kombatantów RP i Więźniów Politycznych, którym nasza szkoła się opiekuje. Galeria >>


8 listopada 2019 roku - Akcja "Niepodległa do hymnu"

W 2018 r. w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w kraju i w wielu miejscach na świecie, w samo południe zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. W akcji "Niepodległa do hymnu" wzięło udział prawie 1000 podmiotów, które zorganizowały wspólne śpiewanie na 6 kontynentach. W kolejnej edycji akcji "Niepodległa do Hymnu" 2019 wzięła udział również nasza szkoła.

W piątek, 8 listopada, z auli szkolnej można było usłyszeć hymn państwowy. Uczniowie ci starsi i młodsi odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, to wspólne śpiewanie była ciekawą lekcją historii oraz wyrazem patriotyzmu i dumy z Biało-Czerwonej.


7 listopada 2019 roku - Konkurs Czytelniczy "Lew, czarownica i stara szafa"

Deszczowe, ponure, jesienne przedpołudnie 7 listopada udało się nieco ubarwić… w naszej szkole odbył się konkurs czytelniczy pt. "Lew, czarownica i stara szafa" zorganizowany przez bibliotekę szkolną i nauczycieli polonistów. Jego adresatem była młodzież z klas 4-6. Ku uciesze wszystkich, uczniowie bardzo chętnie i licznie wzięli w nim udział.

Konkurs składał się z części ustnej quizowej – uczestnicy losowali po dwa pytania ze znajomości treści książki, po czym – w części pisemnej – m.in.: rozwiązywali krzyżówkę, uzupełniali treść brakującymi słowami, charakteryzowali głównych bohaterów utworu, czytali ze zrozumieniem fragment tekstu itp. Zabawa – bo tak śmiało możemy nazwać zmagania z "Opowieściami z Narnii" – okazała się przednia! Dzieci dowiodły, że są wnikliwymi czytelnikami. Z kolei wyrównane i zarazem wysokie rezultaty konkursu pokazują, że lektury szkolne też mogą być fajne!

Oto wyniki:

I miejsce – Karolina Płachta, kl. 5c – 28 pkt / 30 pkt max.
II miejsce – Karolina Balicka, kl. 5c ex aequo Wiktoria Fac, kl. 6a – 27 pkt
III miejsce – Jakub Maksymowicz, kl. 5b – 26 pkt

wyróżnieni – Maja Welcz, kl. 4a, Oliwia Dmitrzyk, kl. 6a, Aleksandra Beer, kl. 6a – 25 pkt

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy, natomiast pozostali uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy! Galeria >>


6 listopada 2019 roku - IV Konkurs Piosenki Patriotycznej "Z pieśnią do niepodległości"

W dniu 6 listopada 2019 r. uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w IV Konkursie Piosenki Patriotycznej "Z pieśnią do niepodległości" zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu.

Wyniki konkursu:
I miejsce - Tymon Baran kl. 1a
III miejsce - Julia Szychulska kl. 2a
Wyróżnieni: Martyna Frączek kl. 2a, Alicja Szumełda kl. 1a, Maja Wielgosz kl. 2a.

Do konkursu uczniowie zostali przygotowani przez panie: Agnieszkę Fac i Beatę Majkę. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Galeria >>


Ankieta dla rodziców

Ankieta oceniająca zrealizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działania związane z promocją "Programu dla szkół" w roku szkolnym 2018/2019. Ankieta jest skierowana do rodziców dzieci, szczególnie w wieku szkolnym, objętych "Programem dla szkół".

Ankieta jest dostępna na stronie internetowej KOWR: http://www.kowr.gov.pl/ankieta/5


4 listopada 2019 roku - Podsumowanie Kwesty 2019

Kwesta 2019 przeprowadzona 1 listopada na żurawickim cmentarzu jak w poprzednich latach roku została zorganizowana pod patronatem Wójta Gminy Żurawica, Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Żurawicy. Dzięki tym staraniom zostanie przeprowadzona renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Żurawicy. 04.11.2019 p. Renata Drewniak i Agnieszka Wojtaszek, wraz z uczniami, udały się do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu, aby komisyjnie otworzyć puszki i przeliczyć zebrane pieniądze. Galeria >>

W tym roku udało się zebrać 2464,50 zł.
Wszystkim darczyńcom i wolontariuszom serdecznie dziękujemy za wsparcie.

31 października 2019 roku - Kwesta Szkolnego Koła Caritas

Szkolne Koła Caritas działające w naszej szkole od 2017 roku, zrzesza dzieci i młodzież w celu niesienia pomocy potrzebującym w środowisku szkolnym. Wychowując do czynnej miłości bliźniego i kształtują wrażliwość dzieci i młodzieży na potrzeby innych poprzez wspólnotowe działanie. Uczniowie zrzeszeni w Kole włączają się w akcje prowadzone przez Caritas, ale też organizują własne zbiórki. 31 października 2019 r., uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami: Krzysztofem Blicharskim, Agnieszką Wojtaszek, Krzysztofem Składowskim, Joanną Miłek, Bernadetą Sielską, Barbarą Stadnicką, Elżbietą Jaroch-Chlastawą, Martą Lubas oraz Anną Pstrąg-Fac i księdzem Danielem Drążkiem – opiekunami SKC, kwestowali na żurawickim cmentarzu, a zebrane datki przekażą dla potrzebujących z naszej miejscowości. Galeria >>

Wszystkim Darczyńcom Serdecznie Dziękujemy


30 października 2019 roku - Akcja "Szkoła pamięta"

W związku z nadchodzącym Świętem Zmarłych w środę 30.10.2019 r. uczniowie naszej szkoły, pod opieką nauczycieli Agnieszki Wojtaszek i Krzysztofa Składowskiego, jak rokrocznie udali się na Cmentarz Komunalny w Żurawicy Dolnej, aby porządkować opuszczone groby i uczcić pamięć zmarłych weteranów wojennych pochodzących z naszej miejscowości. Zaangażowani w akcje MEN "Szkoła Pamięta", uczniowie w październiku zorganizowali na terenie szkoły zbiórkę zniczy, które następnie zapalili na nagrobkach. Wszyscy z zapałem oraz zaangażowaniem wykonywali powierzone zadania, przynosząc ze sobą przybory do sprzątania, znicze i kwiaty. Podzieleni na kilka grup udali się w wyznaczone miejsca, porządkując groby min. grób śp. ppor. Leona Klementowicza – weterana Powstania Styczniowego, którym nasza szkoła się opiekuje, kpt. Juliana Ustrzyckiego – legionisty Józefa Piłsudskiego, czy pomnik ku czci Poległych Żołnierzy podczas I i II Wojny Światowej. Zapaliliśmy również symboliczne światełka pamięci na grobach naszych zmarłych już nauczycieli. Galeria >>


29 października 2019 roku - Pasowanie na Ucznia

29 października 2019 roku o godz. 16.00 46 przejętych i elegancko ubranych pierwszaków zgromadziło się w auli naszej szkoły na niezwykle ważnej uroczystości. Razem z bohaterami tego wydarzenia przybyli ich rodzice, babcie i dziadkowie. Każdy z nich nie mniej podekscytowany. Gości powitał przedstawiciel starszych uczniów – Maksymilian Kozak z klasy IVa.

Dzieci na sztandar szkoły ślubowały być dobrymi Polakami, pilnie uczyć się i dbać o dobre imię szkoy. Następnie każdy pierwszak został pasowany na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy przez Pana Dyrektora, magicznym ołówkiem w obecności wychowawców kl. 1a p. mgr Agnieszka Fac, kl. 1b p. mgr Iwona Buszta oraz kl. 1c p. mgr Magdalena Wiśniowska. Po części artystycznej uczniowie zostali zaproszeniu do wspólnej sali na słodki poczęstunek. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali książkę z wierszami oraz pamiątkowe dyplomy. Galeria >>


29 października 2019 roku - Uczczenie pamięci ofiar II wojny światowej

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny to czas pamięci o tych, którzy odeszli, to okazja do refleksji i zadumy oraz przywołania wspomnień.

We wtorek, 29 października uczniowie klas IIb wraz z wychowawczynią udali się pod pomnik przy Urzędzie Gminy, by zapalić znicze oraz w ciszy i skupieniu oddać hołd ofiarom II wojny światowej. Galeria >>

 


29 października 2019 roku - Konkurs "Moja zakładka do książki"

W październiku w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych został zorganizowany w naszej szkole konkurs plastyczny "Moja zakładka do książki". Uczniowie wykonali własnoręcznie ponad 80 zakładek. Prace uczniów zachwyciły jury pomysłowością i starannością wykonania.

29 października odbyło się rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród książkowych i dyplomów laureatom. Przyznano nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach:

kategoria klas I-III

I miejsce – Aleksander Horodecki, kl. Ic
II miejsce – Lena Sitarz, kl. Ia
III miejsce – Adam Styś, kl. Ia

Wyróżnienia:
Maja Wielgosz, kl. IIa
Wiktoria Cichy, kl. IIIb
Karolina Radziejowska, kl. IIb
Katarzyna Kasprzyk, kl. Ib
Zuzanna Różyło, kl. Ic

kategoria klas IV-VIII

I miejsce – Wiktoria Fac, kl. VIa, Julia Sitarz, kl. VIa
II miejsce – Maja Bak, kl. IVa, Julia Cholewa, kl. VIb
III miejsce – Weronika Sitarz, kl. IVa

Wyróżnienia:
Jakub Maksymowicz, kl. Vb
Oliwia Dmitrzyk, kl. VIa
Milena Zajączkowska, kl. IVa

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszym konkursie, a laureatom gratulujemy zwycięstwa. Zakładki można oglądać na wystawie pokonkursowej przed biblioteką szkolną. Galeria >>


Informacja

Informujemy, że dzień 31 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zajęcia opiekuńcze dla klas 0-III zorganizowane będą w świetlicy szkolnej w godzinach 06.30-16.10. Ze względów organizacyjnych (organizacja żywienia) prosimy o wcześniejsze tj. do środy 30.10.2019 r. deklaracje udziału uczniów w zajęciach świetlicowych. Informację prosimy przekazać wychowawcy klasy.

Zajęcia opiekuńcze dla klas IV-VIII zorganizowane będą w godzinach 07.40-14.00.


28 października 2019 roku - VII Dyktando Niepodległościowe "Po polsku o historii"

28 października w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie odbył się wojewódzki etap VII Dyktanda Niepodległościowego "Po polsku o historii", którego organizatorem jest krakowska fundacja "Zawsze Warto" wraz ze Stowarzyszeniem Polonistów, a wojewódzkim koordynatorem – Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie.

Naszą szkołę reprezentowali:

- w kategorii klas IV-VI: Karolina Balicka z kl. Vc, Aleksandra Beer i Wiktoria Fac z kl. VIa,
- w kategorii klas VI-VIII: Jakub Kozłowski i Bartosz Ptak z kl. VIIa, Miriam Prucnal i Mateusz Lula z kl. VIIIa.

Zmagania konkursowe oficjalnie rozpoczął Wicestarosta Strzyżowski, który życzył piszącym samych pozytywnych wrażeń.

W tym roku w etapie szkolnym Dyktanda Niepodległościowego w województwie podkarpackim, który odbył się 1 października 2019 r., wzięło udział 1701 uczniów ze 122 szkół. Galeria >>


25 października 2019 roku - Projekt "Politechnika Młodego Odkrywcy"

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w projekcie "Politechnika Młodego Odkrywcy" realizowanym przez Politechnikę Rzeszowską.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji poprzez popularyzację nauki i stymulowanie chęci poznawania i rozwijania wiedzy technicznej w niekonwencjonalny sposób wśród uczniów podkarpackich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w pokazach naukowych i ciekawych zajęciach warsztatowych organizowanych w ramach Szkoły Młodych Fizyków i Matematyków oraz Szkoły Młodych Informatyków. Dzięki temu będą mogli poszerzać wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz informatyki i robotyki, a także będą inspirowani do twórczego myślenia i rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

25 października na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej odbyła się inauguracja tegorocznej edycji projektu. Dziesięcioro uczniów naszej szkoły miało możliwość uczestniczenia w specjalnie przygotowanych zajęciach.

Pokaz fizyczny "Właściwości gazów" poświęcony był zagadnieniom związanym z powietrzem, jego składnikami i próżnią. Uczniowie zapoznali się z pojęciem próżni dzięki doświadczeniom z pompą próżniową, poznali eksperyment z półkulami magdeburskimi oraz szereg doświadczeń dotyczących prawa Bernoulliego, m.in. "lewitowanie" piłki plażowej w strumieniu powietrza.

Podczas warsztatów "Właściwości gazów" uczniowie samodzielnie wykonali wiele eksperymentów, sprawdzając właściwości powietrza poznane na pokazie dotyczącym gazów.

Na zakończenie odbył się wykład matematyczny "Proste gry kombinatoryczne", na którym słuchacze dowiedzieli się, co to jest gra kombinatoryczna i poznali podstawowe pojęcia z nią związane. Nauczyli się również, jak dokonać analizy prostej gry oraz znaleźć zwycięską strategię, jeśli istnieje.

Dzięki różnorodnej i atrakcyjnej formie zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów i wszyscy z niecierpliwością czekają na następny wyjazd do Rzeszowa. Galeria >>


23-25 października 2019 roku - Zielona Szkoła

W dniach 23-25 października 2019r. uczniowie klasy 2b z ZSPnr1 i harcerzami naszej szkoły z 87 DH oraz uczniowie kl.3 SPnr2 przebywali na Zielonej Szkole w Ośrodku KSM "Nadzieja" miejscowości Wybrzeże k.Dubiecka.

W ramach realizacji programu "Zielonej Szkoły", uczniowie klasy drugiej wraz z wychowawczynią oraz harcerki spędzili aktywnie czas. Przepiękna pogoda pozwoliła na zajęcia zarówno ruchowe, jak i dydaktyczne, piesze wycieczki, zawody sportowe, podchody, zajęcia z metodyki harcerskiej, przez cały czas mogliśmy korzystać z bazy sportowej ośrodka, w którym mieszkaliśmy. Dwie noce spędzone poza domem, bez rodziców stały się dla dzieci niemałym wyzwaniem. Jednak odwaga i ich samodzielność przeszły najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że bez dostępu do telewizora i komputera można ciekawie, twórczo spędzić wspólnie kilka dni. W środę uczniowie mogli potańczyć na dyskotece, a w czwartkowy wieczór dzieci były świadkami złożenia przez 8 harcerek Przyrzeczenia Harcerskiego – oczywiście nie obyło się bez śpiewania piosenek harcerskich przy ognisku. W piątek odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez p.Barbarę Cholewę. Każdego wieczoru przed snem starsze koleżanki czytały dzieciom bajki. Zawiązały się liczne przyjaźnie. Klasowe "niejadki" także mile zaskoczyli wszystkich, gdyż po intensywnie spędzonym czasie, apetyt każdemu dopisywał i nie było marudzenia. Czas spędzony w ośrodku na długo pozostanie w naszej pamięci. Wyjazd się udał, wszyscy byli zadowoleni i nie mogą się doczekać następnego. Galeria >>


21-25 października 2019 roku - Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom

W dniach 21-25 października został zorganizowany w naszej szkole Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom. Jego celem było promowanie idei głośnego czytania i rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką.

W tym roku uczniom klas 0-III towarzyszyli bohaterowie trzeciej części przygód Gangu Słodziaków "Przyjaciele mogą wiele, czyli magia z leśnej polany" autorstwa Renaty Piątkowskiej. Wesołe i pouczające przygody Słodziaków czytali dzieciom: Wiktoria Fac, Oliwia Dmitrzyk i Aleksandra Beer – uczennice klasy VIa, Julia Drewniak, Zuzanna Wypchło, Piotr Jasiński – uczniowie klasy VIIa oraz Nicole Kiełtyka i Miriam Prucnal z klasy VIIIa. Dzieci z wielką uwagą i ciekawością wysłuchały nowych przygód leśnych zwierząt, następnie wzięły udział w klasowych konkursach na piękne opowiadanie przygód Słodziaków. Uczniom, w tych dniach, towarzyszyły maskotki, przedstawiające bohaterów książki.

Tydzień Głośnego Czytania w naszej szkole był wyjątkowy dzięki ciekawym spotkaniom z książką – jednogłośnie ocenili mali czytelnicy. Galeria >>


21 października 2019 roku - Konkurs "Bezpieczne Wakacje"

21 października w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom powiatowego etapu Wojewódzkiego Konkursu "Bezpieczne Wakacje 2019".

Tematyka konkursu związana była z bezpiecznym zachowaniem w każdej sytuacji, w której może znaleźć się młody człowiek, szczególnie w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Laureatów wyróżniono biorąc pod uwagę zgodność tematyki z hasłem konkursu, sposób przekazywania treści oraz poziom wykonania pracy.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy VIb, które z rąk komendanta nadkom. Rafała Drysia i sekretarza powiatu Jerzego Góralewicza otrzymały pamiątkowe nagrody i dyplomy. Laureatami konkursu zostały:

Emilia Szustal – II miejsce
Patrycja Banaś – III miejsce
Patrycja Tatarata – wyróżnienie

Wyróżnione prace wezmą udział w kolejnym etapie konkursu, który odbędzie się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Galeria >>


18 października 2019 roku - Konkurs Wiedzy o Lasach Nadleśnictwa Krasiczyn

W dniu 18 października 2019 roku w naszej szkole został przeprowadzony VIII Konkurs Wiedzy o Lasach Nadleśnictwa Krasiczyn pod opieką Joanny Miłek. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na pracę leśników, godzenie ochrony przyrody z gospodarką leśną, a także przybliżenie uczniom występujących w naszym regionie zbiorowisk leśnych.

Laureatami konkursu zostali:

Uczniowie klas od IV do VI

1. Karolina Balicka kl. Vc
2. Weronika Sitarz kl. IVa
3. Krzysztof Jucha kl. VIa

Uczniowie klas od VII do VIII

1. Bartosz Ptak kl. VIIa
2. Julia Radochońska kl. VIIIa
3. Adrian Drapała kl. VIIa

Życzymy dalszych sukcesów.


16 października 2019 roku - XIX Dzień Papieski

W dniu 16 października w auli naszej szkoły odbył się uroczysty poranek poświęcony pamięci Wielkiego Polaka – Papieża Jana Pawła II.

Uczniowie klasy VIIa przygotowali montaż słowno-muzyczny nawiązujący do obchodów XIX Dnia Papieskiego, który w tym roku obchodzony był pod hasłem "Wstańcie, chodźmy". Uczniowie wrócili wspomnieniami do momentu wyboru Karola Wojtyły na papieża, Jego pontyfikatu, podróży i niezapomnianych spotkań z młodymi. Wspólnie spędzony czas zachęcił uczniów do poznania postaci Papieża i upamiętniania jego życia.


15 października 2019 roku - Wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żurawicy

15 października uczniowie klas Va i Vc wzięli udział w lekcji bibliotecznej zorganizowanej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żurawicy.

Uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu na temat pracy i funkcjonowania placówki, rozwiązywali zadania czytelnicze, a na koniec mieli możliwość swobodnie "pospacerować" po zakamarkach biblioteki i wybrać sobie ciekawe książki do wypożyczenia. Były to mile spędzone chwile w otoczeniu książek i przyjaciół. Dziękujemy p. Agnieszce Lech-Olszańskiej za ten czas. Galeria >>


15 października 2019 roku - Spotkanie z policjantem

W dniu 15 października odbyło się spotkanie uczniów klas 0-IV z policjantem Komisariatu Policji w Żurawicy panem Adamem Radochońskim.

Celem spotkania było przeprowadzenie akcji "Bezpieczna droga do szkoły". W czasie spotkania pan policjant zwrócił uwagę, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania, omówił zasady poruszania się po drodze, chodniku oraz podczas jazdy rowerem. Ponadto przypomniał uczniom jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi oraz wspomniał o zagrożeniach wynikających z obcowania z nieznanymi zwierzętami. Ze względu na zbliżającą się wczesną porę zapadania zmroku, policjant zwrócił szczególną uwagę na właściwy ubiór i zachęcał do noszenia elementów odblaskowych. W ramach ogólnopolskiej kampanii "Dobrze cię widzieć" wszyscy uczniowie otrzymali odblaskowe kamizelki, które w bardzo widoczny sposób umożliwią im bezpieczne poruszanie się w warunkach niedostatecznej widoczności na drodze. Galeria >>


14 października 2019 roku - Dzień Edukacji Narodowej

14 października w auli naszej szkoły odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pierwsza część akademii miała charakter bardzo uroczysty. Wszyscy wysłuchali interpretacji wierszy, którymi uczniowie chcieli wyrazić swój szacunek i wdzięczność nauczycielom za ich trud włożony w edukację i wychowanie.

W drugiej odsłonie akademii, w konwencji kabaretowej, została zaprezentowana galeria szkolnych uczniów. Radosną atmosferę udało się stworzyć dzięki zabawnym kreacjom młodych aktorów-amatorów.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły – przekazali gronu pedagogicznemu oraz pracownikom szkoły gorące podziękowania za codzienną pracę. Następnie dyrektor szkoły Jan Semków oraz zastępca dyrektora Renata Drewniak złożyli serdeczne życzenia wielu sukcesów i satysfakcji w pracy oraz w życiu osobistym.

Wspólne spotkanie zakończyło wręczenie laureatom szkolnych konkursów pamiątkowych dyplomów i nagród. Galeria >>


7-11 października 2019 roku - Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Nauczyciel bliżej dziecka z dysleksją... Takie hasło przyświecało tegorocznym obchodom Europejskiego Tygodnia Dysleksji także w naszej szkole.

Obchodziliśmy go po raz kolejny, pragnąc ukazywać, uświadamiać, uczyć akceptacji, wzmacniać mocne strony dzieci, które na co dzień zmagają się z trudnościami edukacyjnymi.

W dniach 7-11.10 działo się wiele mówiąc potocznie. A wszystkie działania związane były z tematyką dysleksji i jej wszystkimi obliczami. Liczne konkursy i zadania opierały się na najczęstszych problemach ucznia z dysleksją. Dlatego czytaliśmy w języku polskim i angielskim, literowaliśmy w języku angielskim, malowaliśmy mandale rozwijając grafomotorykę, ćwiczyliśmy kreatywność i wyobraźnię, pamięć słuchową i wzrokową, rozwijaliśmy świadomość ortograficzną w dyktandzie bieganym. Czytaliśmy też z ulubieńcem dzieci – Bratkiem, bohaterem Ortograffiti.

Kolejny raz stworzyliśmy również rankingi książek kochanych – uczniowie najwyżej cenią: "Martynkę", "Dzieci z Bullerbyn", "Nelę, małą reporterkę", "Gang Słodziaków", "Magiczne drzewo", "Baśniobór", "Opowieści z Narnii", "Kota w butach", "Akademię Pana Kleksa".

Podsumowując tegoroczny Tydzień Dysleksji przedstawiamy również wyniki konkursów jednocześnie gratulując laureatom, życzymy wszystkim uczniom radości w codziennym odkrywaniu wiedzy i umiejętności. Galeria >>

Konkurs Pięknego Czytania

Klasa 2

I Karolina Radziejowska
II Daria Szakalicka
III Gabriela Staszków

Klasy 3-4

I Kornelia Wardęga
II Aleksandra Łabuz
III Maja Welcz, Maksymilian Kozak

Wyróżnienia: Brunon Kamiński, Filip Baran

Klasa 1 - "Czytamy z Bratkiem"

Nagrody książkowe za piękne czytanie otrzymali: Milena Szymańska, Filip Jucha, Lena Stec, Laura Kuczkowska, Zofia Magnowska, Jakub Wota, Jan Gaweł.


Informacja

Informujemy, że dzień 14 października – Dzień Edukacji Narodowej – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (art. 74 Karty Nauczyciela).

W tym dniu o godzinie 09.00 w auli szkolnej odbędzie się uroczysta akademia okolicznościowa.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas 0-III zorganizowane będą w świetlicy szkolnej w godzinach 06.30-16.10. Ze względów organizacyjnych (organizacja żywienia) prosimy o wcześniejsze tj. do piątku 11.10.2019 r. deklaracje udziału uczniów w zajęciach świetlicowych. Informację prosimy przekazać wychowawcy klasy.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas IV-VIII zorganizowane będą w godzinach 07.40-14.00.


4 października 2019 roku - IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

4 października w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Celem tej międzynarodowej akcji jest zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia, a także uświadomienie, że znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym. Tego dnia szkoły z różnych stron świata uczestniczą w wydarzeniu, które propaguje zabawową formę nauczania-uczenia się matematyki.

Przygotowania do tego matematycznego święta rozpoczęły się na początku września. Uczniowie powtarzali tabliczkę mnożenia na lekcjach matematyki, rozwiązując łamigłówki oraz wykorzystując różne gry interaktywne.

W głównym dniu obchodów Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzamin, do którego przystąpili uczniowie klas IV-VI. Wszyscy, którzy poprawnie wykonali wylosowane przykłady, otrzymali Certyfikat i tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Galeria >>


2 października 2019 roku - 75. rocznica Powstania Warszawskiego

2 października 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca jedno z ważniejszych wydarzeń w historii – Powstanie Warszawskie. W 1944 roku w gorące sierpniowe popołudnie wybiła godzina "W". Warszawiacy mieli dość! W latach okupacji niemieckiej, stolica poddana była wielkiej presji, systematycznemu i bezwzględnemu procesowi eksterminacji mieszkańców. Warszawiacy pragnęli walczyć o wolność jak już wiele razy w historii. Obiecywana pomoc nie nadeszła. Powstanie upadło!

Z okazji 75 rocznicy Powstania Warszawskiego nasi uczniowie przedstawili program artystyczny wzbogacony pokazem multimedialnym. Zaprezentowano również poezję i powstańcze piosenki. Podczas apelu ogłoszone również wyniku w konkursie historyczno-plastycznym "Powstanie Warszawskie 1944". Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Żurawica, który wręczył laureatom dyplomy i nagrody książkowe. Galeria >>

Wyniki konkursu:

kategoria klas 0-3

1. Lena Sitarz kl. I
2. Nina Kapłon kl. 0
3. Karolina Radziejowska kl. II
Wyróżnienie: Zuzanna Bublewicz kl. 0, Aleksander Fac kl. 0, Maja Cholewa kl. II, Milena Skwarek kl. III, Gabriela Wiciejowska kl. III

kategoria klas 4-8

1. ex aequo Julia Sitarz kl. 6 i Patrycja Banaś kl. 6
2. ex aequo Kinga Andrach kl. 6 i Wiktoria Citkowska kl. 4
3. ex aequo Weronika Sitarz, Michał Smus, Maksymilian Kozak uczniowie kl. 4
Wyróżnienie: Julia Drewniak kl. 7, Bartosz Ptak kl. 7, Maja Welcz kl. 4


2 października 2019 roku - Akcja BohaterON - włącz historię!

W okresie od 2 IX - 2 X 2019 r.  uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji BohaterOn wyślij kartkę do Powstańca.

Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Niestety, wśród kolejnych pokoleń świadomość jego znaczenia stopniowo zanika, a ostatni Powstańcy odchodzą od nas na wieczną wartę. Ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek – akcja ta pozwala uczniom naszej szkoły wyrazić to w symboliczny sposób. BohaterOn – włącz historię to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im, własnoręcznie zrobionych przez uczniów naszej szkoły, kartek. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego "bohater" oraz angielskiego "ON", czyli "włączyć". Angielskie "ON", zapożyczone z popularnego przymiotnika "on-off", dosłownie włącza historię bohatera. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

      


Szkolny konkurs "Najpiękniejszy Różaniec"

Regulamin konkursu


26 września 2019 roku - Europejski Dzień Języków

26 września uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody Europejskiego Dnia Języków. Wydarzenie to ma na celu promowanie różnorodności językowej i kulturowej oraz zachęcanie ludzi w różnym wieku do nauki języków.

Z tej okazji uczniowie losowali przygotowane przez SU kolorowe dymki z pozdrowieniami w różnych językach. Młodsze klasy wzięły udział w konkursie i wykonywały papierowe flagi, a starsze projekty z flagami i symbolami różnych państw europejskich. Dla podkreślenia znaczenia tego święta wszyscy w klasach pozdrawiali się w językach obcych. Galeria >>


20 września 2019 roku - Akcja #sprzątaMY

W dniu 20 września uczniowie naszej szkoły i jednocześnie przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas – Julia Radochońska, Zuzanna Solarczyk, Karol Jasiński i Jakub Gnojek, wzięli udział w akcji ekologicznej #sprzątaMY. Ogólnopolska akcja zainicjowana została przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę i przeprowadzono ją w każdym z 430 nadleśnictw w kraju.

Nasza szkoła przystąpiła do akcji na zaproszenie Nadleśnictwa Krasiczyn i wspólnie z innymi posprzątała część lasu w okolicy pomnika przy Forcie XVIII Lipowica. Na miejscu przywitał wszystkich Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Karol Wilk oraz leśnicy. Chętnym rozdane zostały rękawiczki i worki. Nasi uczniowie z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w sprzątanie lasu, czego efektem było zebranie kilkunastu worków pełnych śmieci.

O udziale naszych uczniów w akcji #sprzątaMY napisał portal www.przemysl.pl w artykule Dbajmy o nasze lasy i parki. Galeria >>


12 września 2019 roku -Wybory do Samorządu Uczniowskiego

12 września w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W wyniku głosowania, w którym wzięli udział uczniowie klas IV-VIII, została wyłoniona Rada Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020:

Przewodnicząca - Nicole Kiełtyka

Zastępca Przewodniczącej - Jakub Przyboś

Sekretarz - Zuzanna Solarczyk

Skarbnik - Jakub Januszczak

Członek - Mateusz Radochoński


9 września 2019 roku - Narodowe Czytanie 2019

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznej lektury największych polskich dzieł literackich. Jej podstawowym celem jest promowanie czytelnictwa, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz kształtowanie szacunku dla polszczyzny.

W tym roku Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele Polskie osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie. A są to:
1. Dobra pani
Eliza Orzeszkowa
2. Dym
Maria Konopnicka
3. Katarynka
Bolesław Prus
4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą)
Bruno Schulz
5. Orka
Władysław Stanisław Reymont
6. Rozdzióbią nas kruki, wrony...
Stefan Żeromski
7. Sachem
Henryk Sienkiewicz
8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy)
Henryk Rzewuski

W liście do rodaków Prezydent RP Andrzej Duda napisał, że "jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (...) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii."

września uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się do kolejnej edycji Narodowego Czytania. W auli zebrali się uczniowie klas IV-VIII.

Uczniowie klasy VIIIa Nicole Kiełtyka i Mateusz Lula odczytali list Prezydenta RP skierowany do uczestników akcji oraz wprowadzili w tematykę czytanych nowel. Jako pierwszy fragmenty Katarynki odczytał dyrektor szkoły Jan Semków.

Wierzymy, że wspólne czytanie klasyki polskiej literatury pozwoliło odkryć piękno i aktualność nowel polskich oraz jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości. Galeria >>


SPOTKANIA Z RODZICAMI

Informujemy, że w czwartek, 12 września 2019 roku odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas 0-VIII.

Porządek zebrania:

godz. 17.30 - spotkanie z dyrektorem szkoły w auli

godz. 18.00 - spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych

Serdecznie zapraszamy.


13 września 2019 roku - Międzynarodowy Dzień Kropki

Od kropki wszystko się zaczyna, każde dzieło, każda historia. Dlatego rok szkolny zaczniemy od odkrywania talentów.

Wszyscy jesteśmy wyjątkowi, niepowtarzalni i kreatywni. Dlatego w piątek 13.09 zakropkujemy szkołę, aby z entuzjazmem odkrywcy wejść w przygodę, którą właśnie zaczynamy.

W klasach 0-3 mile widziany strój w kropki... bo przecież od kropki wszystko się zaczyna.


Informacja

WYPRAWKA DO ŚWIETLICY:

2 bloki techniczne A4 z białymi kartkami
1 blok techniczny A4 z kolorowymi kartkami
2 bloki A4 z kolorowymi kartkami
papier xero - 1 ryza
1 kredki świecowe
1 kredki ołówkowe
1 farby plakatowe
2 plasteliny
2 kleje (dobrej jakości)
nożyczki (dobrej jakości)
dodatkowe materiały zapowiadane wcześniej przez wychowawcę świetlicy

Wszystkie materiały prosimy dostarczyć do 20 września w teczce tekturowej z uchwytem podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka.


2 września 2019 roku - Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

Po mszy św. odprawionej w kościele parafialnym uczniowie, rodzice i nauczyciele wzięli udział w gminnych obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizowanych pod pomnikiem przy Urzędzie Gminy w Żurawicy.

Następnie wszyscy spotkali się na placu przed szkołą. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandarów, odśpiewanie hymnu państwowego oraz wciągnięcie flagi na maszt.

Pan dyrektor Jan Semków serdecznie powitał zebranych i przedstawił najważniejsze informacje związane z organizacją pracy szkoły. Pani wicedyrektor Renata Drewniak szczególne słowa powitania skierowała do uczniów, którzy po raz pierwszy w tym roku przekroczyli progi naszej szkoły, przedstawiła ks. Mateusza Nowaka rozpoczynającego pracę w naszej placówce oraz zapoznała z przydziałem wychowawstw. Pani wicedyrektor życzyła wszystkim wielu sukcesów nowym roku szkolnym.

Na zakończenie uczniowie udali się na spotkania ze swoimi wychowawcami, by podzielić się wrażeniami z wakacji, a także poznać plan lekcji na kolejne dni. Galeria >>

 

O szkole

Historia Szkoły

Patron Szkoły

Dokumenty Szkoły

JUBILEUSZ SZKOŁY

Absolwenci

Archiwum

Linki

Redakcja

 

 

 

 

PROMOCJA ZDROWIA

 

GROMADA ZUCHOWA

 

HARCERSTWO

 

BLOG "SP1 KODUJE"

 

BLOG "ŻURAW.SP1"

 

PROJEKTY UNIJNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data aktualizacji: 2021-03-13