Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Żurawicy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 194

37-710 Żurawica

tel / fax   16 671 33 88

e-mail   sp1zurawica@interia.pl

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Żurawicy

Strona główna

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Informacje

Sekretariat

Biblioteka

Świetlica

Pedagog

Terapeuta

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Konsultacje nauczycieli

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Zestaw podręczników

Kalendarz roku szkolnego

Osiągnięcia

GALERIA

 

Licznik odwiedzin

od 28 stycznia 2008 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARCERSTWO

 

Postawę harcerki i harcerza określa Prawo i Przyrzeczenie. Wymagania stopnia mają pomóc w jej ukształtowaniu. Każdy stopień na innym poziomie określa wymagania dotyczące postawy właściwej dla harcerki i harcerza.

W każdej drużynie harcerskiej obowiązuje system stopni. Próba stopni jest zindywidualizowana, świadomie podjęta przez wybór zadań, przeprowadzona i oceniona. Jej program opracowuje harcerz - harcerka wraz z drużynowym. Próba stanowi podstawę do przyznania stopnia.

Dla harcerza - harcerki stopień jest wyzwaniem, przeszkodą do pokonania. Czas zdobywania stopnia to próba. Daje ona możliwość sprawdzenia siebie, wykazania się w konkretnym działaniu postawą, wiedzą i umiejętnościami. Próba na stopień jest dla harcerza przeżyciem pobudzającym do pracy nad sobą w kierunku określonym wymaganiami stopnia.

Decyzja o przystąpieniu do ZHP jest równoznaczna z podjęciem próby "ZHP". Może ona nastąpić na każdym etapie rozwoju (dojrzewania) harcerza.

Proces wychowawczy dla harcerzy i harcerzy starszych jest określony pięcioma poziomami rozwoju:

-   I stopień: "chcę"

-   II stopień: "dociekam"

-   III stopień: "jaki (jaka) jestem"

-   IV stopień: "dojrzewam"

-   V stopień: "działam"

którym odpowiadają właściwe wymagania, nazwy i sposoby ich oznaczania.

Należy również zaznaczyć, że ZHP jest organizacją wychowawczą, patriotyczną, dobrowolną, samorządną i otwartą – może do niej wstąpić każdy, kto wyrazi chęć przynależności i działania zgodnie z zasadami przyjętymi w Związku.

A więc zachęcamy wszystkich chętnych do podjęcia wyboru i zapisania się do naszej drużyny, ponieważ tu można zdobywać wiedzę, kształtować charakter oraz kształtować potrzebę kontaktu z nieskażoną przyrodą, nauczyć się wiarygodności, przyjaźni, tolerancji, otwartości itp.

 

Z harcerskim pozdrowieniem

"Czuwaj"

dh drużynowa Monika Bielas

 

O szkole

Historia Szkoły

Patron Szkoły

Dokumenty Szkoły

JUBILEUSZ SZKOŁY

Absolwenci

Archiwum

Linki

Redakcja

 

 

 

 

 

 

PROMOCJA ZDROWIA

 

GROMADA ZUCHOWA

 

HARCERSTWO

 

BLOG "SP1 KODUJE"

 

BLOG "ŻURAW.SP1"

 

PROJEKTY UNIJNE