Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Żurawicy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 194

37-710 Żurawica

tel / fax   16 671 33 88

e-mail   sp1zurawica@interia.pl

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Żurawicy

Strona główna

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Informacje

Sekretariat

Biblioteka

Świetlica

Pedagog

Terapeuta

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Konsultacje nauczycieli

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Zestaw podręczników

Kalendarz roku szkolnego

Osiągnięcia

GALERIA

 

Licznik odwiedzin

od 28 stycznia 2008 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1
w Żurawicy
to Szkoła Promująca Zdrowie

 

 

Nasza szkoła po odbyciu tzw. okresu kandydackiego i spełnieniu wszystkich warunków,

21 listopada 2006 roku otrzymała CERTYFIKAT i zaszczytny tytuł:

"Szkoła Promująca Zdrowie".

 

 

Szkoła Promująca Zdrowie jest to miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie - podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

 

Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie:

1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.

2. Etos zdrowia w szkole.

3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

 

 

Nadrzędnym celem Szkoły Promującej Zdrowie
jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.
 

 

Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.: 

  • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,

  • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

  • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,

  • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,

  • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,

  • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,

  • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.


Obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia

W dniu 6 kwietnia 2011 roku uczniowie naszej szkoły wraz z kolegami z Sieci Szkół Promujących Zdrowie uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia Zdrowia w Szkole Podstawowej nr 16 w Przemyślu.

Impreza rozpoczęła się inscenizacją, następnie degustowano zdrową żywność, potem odbyły się ciekawe zajęcia i konkurs prozdrowotny.

Uczennice klas czwartych - Małgorzata Blecharczyk i Sabina Smyk wykonywały wiosenne mandale z warzyw i owoców. Piątoklasiści - Konrad Fac, Bernard Preyer i Mateusz Synowiec popisywali się swoją wiedzą przyrodniczą w konkursie "Żyj zdrowo i kolorowo", zdobywając 102 punkty na 122 możliwe. Iwona Klein i Hubert Kłos z klasy szóstej doskonalili umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego. Brawo!!!

Wspólnej zabawie i zdrowej rywalizacji towarzyszyło przesłanie, że zdrowie jest naszym najcenniejszym skarbem, a jego stan w dużej mierze zależy od nas . Galeria >>


Witamy w Sieci Szkół Promujących Zdrowie Szkołę Podstawową nr 4 w Przemyślu

20 maja 2010 roku powitaliśmy w Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Przemyśl kolejną szkołę – SP 4 w Przemyślu. Koordynator Sieci SPZ p. Krystyna Krakowska-Zając stwierdziła, że „wkrótce wszystkie szkoły będą promujące zdrowie, ale może w końcu o to chodzi”.

W odpowiedzi na zaproszenie uczestniczyliśmy w uroczystości nadania certyfikatu tej szkole. Jedną z atrakcji imprezy, przygotowaną przez wszystkie szkoły członkowskie, był pokaz mody ekologicznej, w którym wzięła udział uczennica naszej szkoły Adrianna Ptasznik z klasy Ib, będąc równocześnie najmłodszą modelką. Prezentowany przez nią strój z worków foliowych, bibuły i kapsli cieszył się dużym zainteresowaniem, czego wyrazem były gromkie brawa zaproszonych gości. Galeria >>

Uczennica naszej szkoły Adrianna Ptasznik z klasy Ib – najmłodsza uczestniczka
pokazu mody ekologicznej – prezentuje się w stroju wykonanym z odpadów.


14 grudnia 2009 roku - Konkurs plastyczny dla uczniów klasy trzeciej

"Jesień zdrowa i aktywna"


25 września 2009 roku - Spotkanie Szkół Promujących Zdrowie

25 września uczniowie klasy Ib z naszej szkoły uczestniczyli w minikursie NORDIC WALKING prowadzonym przez instruktora Nordic Walking p. Stanisława Fedorcio.

Pod jego okiem uczniowie ze Szkół Promujących Zdrowie wraz z nauczycielami poznawali tajniki tego sportu. Spacerowali wzdłuż rzeki San, podziwiając jednocześnie malownicze położenie naszego miasta. Każdy uczestnik miał okazję spróbować swoich sił.

Spacer z kijkami pozytywnie wpływa na nasze zdrowie i ma wielką przewagę nad zwykłym marszem, pod warunkiem, że opanujemy prawidłową technikę tego sposobu poruszania się. A więc: kijki w dłoń! Galeria >>


6 kwietnia 2009 roku - Spotkanie Szkół Promujących Zdrowie

W dniu 6 kwietnia w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia grupa uczniów z klas: IIb, IVb i Va naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu Szkół Promujących Zdrowie, tradycyjnie odbywającym się w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze zdrowego współzawodnictwa.

Uczniowie klas drugich sprawdzali swą wiedzę z zakresu dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo, ćwiczyli umiejętność udzielania pierwszej pomocy oraz współzawodniczyli w grach i zabawach sportowych. Czwartoklasiści wykazali się ogromną pomysłowością, inwencją twórczą i talentem plastycznym tworząc rozmaite postacie z warzyw i owoców. Największej gimnastyki umysłu wymagał udział w konkursie o tematyce przyrodniczo-ekologicznej dla uczniów klas piątych.

Wśród reprezentantów siedmiu szkół uczestniczących nasi uczniowie zajęli zaszczytne drugie miejsce. Brawo!!! Galeria >>


3 kwietnia 2009 roku - Dzień Zdrowia

Przez zdrowie rozumiem możność istnienia pełnym, dojrzałym, żywym, radosnym życiem w ścisłym związku z tym, co kocham - Ziemią i wszystkimi jej cudownościami.

7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Z tej okazji w piątek - 3 kwietnia w naszej szkole odbyły się prezentacje o tematyce prozdrowotnej.

Uczniowie zapoznali się z problemami zdrowia i profilaktyki, a także koniecznością prowadzenia zdrowego stylu życia. Szczególną uwagę zwrócono na umiejętności radzenia sobie z emocjami, które mają niebagatelny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Galeria >>


15 stycznia 2009 roku - Wizyta ratowników medycznych w kl. 3a

Dnia 15.01.09r. w klasie 3a na zaproszenie wychowawczyni pani Moniki Bielas odbyło się spotkanie pod hasłem „Pierwsza pomoc”. Uczniowie Policealnej Szkoły Medycznej o kierunku Ratownik Medyczny z Panią wychowawczynią Dagmarą Kowalczyk w sposób bardzo zrozumiały zaprezentowali dzieciom klas 1-3 sposoby postępowania w razie wypadku drogowego – reanimacja, resuscytacja oraz podstawowe sposoby reagowania w razie omdlenia, zasłabnięcia i padaczki.

Każde z dzieci miało możliwość poćwiczyć na fantomach sztuczne oddychanie, pozycję boczną ustaloną, pomóc omdlałej koleżance czy słabnącemu koledze. Dzieci kl. 3a miały okazję powtórzyć i utrwalić wiadomości z tego tematu, gdyż w ubiegłym roku mieliśmy też gości z w/w szkoły. Galeria >>


30 września 2008 roku - Spotkanie Szkół Promujących Zdrowie

30 września uczniowie klasy IIIb, pod opieką szkolnego koordynatora promocji zdrowia p. Małgorzaty Bandury, uczestniczyli w spotkaniu Szkół Promujących Zdrowie pod hasłem: „Powitanie Jesieni”. Spotkanie zorganizowano w Szkole Podstawowej w Nizinach.

Udział w imprezie służył bliższemu poznaniu się dzieci i nauczycieli ze szkół zrzeszonych w podkarpackiej sieci szkół promujących zdrowy styl życia oraz wymianie doświadczeń w zakresie realizacji programów prozdrowotnych.

Uczniowie opowiadali o swoich szkołach, prezentowali przygotowane samodzielnie potrawy z ziemniaków, śpiewali piosenki oraz doskonalili sprawność ruchową w grach i zabawach sportowych z ziemniakiem.

Miłym zakończeniem było stwierdzenie dzieci, że dobrze jest mieć kolegów z różnych szkół, z którymi w sprawach dbałości o zdrowie mamy sobie tak wiele do powiedzenia. Galeria >>


11 kwietnia 2008 roku - Spotkanie Szkół Promujących Zdrowie

11 kwietnia uczniowie klas IV-VI naszej szkoły pod opieką szkolnego koordynatora promocji zdrowia p. Małgorzaty Bandury uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem: "Chrońmy zdrowie przed wpływem zmian klimatycznych."

Spotkanie zorganizowano w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu. Reprezentanci z ośmiu szkół brali udział w turnieju wiedzy przyrodniczo-zdrowotnej, rozgrywkach piłki siatkowej oraz konkursie plastycznym – kukiełki z warzyw.

Spotkanie służyło wzajemnej integracji środowisk szkolnych promujących zdrowie, wymianie doświadczeń i propagowaniu zdrowego stylu życia. Galeria >>

 

O szkole

Historia Szkoły

Patron Szkoły

Dokumenty Szkoły

JUBILEUSZ SZKOŁY

Absolwenci

Archiwum

Linki

Redakcja

 

 

 

 

 

 

PROMOCJA ZDROWIA

 

GROMADA ZUCHOWA

 

HARCERSTWO

 

BLOG "SP1 KODUJE"

 

BLOG "ŻURAW.SP1"

 

PROJEKTY UNIJNE