Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Żurawicy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 194

37-710 Żurawica

tel / fax   16 671 33 88

e-mail   sp1zurawica@interia.pl

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Żurawicy

Strona główna

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Informacje

Sekretariat

Biblioteka

Świetlica

Pedagog

Terapeuta

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Konsultacje nauczycieli

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Zestaw podręczników

Kalendarz roku szkolnego

Osiągnięcia

GALERIA

 

Licznik odwiedzin

od 28 stycznia 2008 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

rok szkolny 2014/2015

 

INFORMACJA

dotycząca organizacji nowego roku szkolnego 2015/2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że:

1. Uroczyste Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się o godz. 9.00 w Budynku Głównym Szkoły przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 194, zostanie poprzedzone Mszą Św. o godz. 8.00 w Kościele Parafialnym.
Przy sprzyjających warunkach pogodowych otwarcie nastąpi dla wszystkich klas jednocześnie na zewnątrz budynku, a w razie niepogody – w sali konferencyjnej w kolejności: klasy 1-3, a następnie klasy 4-6.
Poczet Sztandarowy wraz z harcerzami będzie reprezentował społeczność szkolną uroczystościach upamiętniających 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej, które odbędą się o godz. 9.15 pod pomnikiem przy Urzędzie Gminy.

2. Będą funkcjonowały 3 oddziały klasy pierwszej tj. w budynku głównym: klasa 1a - wych. mgr M. Bandura oraz klasa 1b - wych. mgr K. Misztal oraz w budynku szkolnym przy ul. Gen. St. Maczka: klasa 1c - wych. mgr M. Wiśniowska.

3. Zebranie ogólne informacyjne dla Rodziców odbędzie się 4 września /piątek/ w sali konferencyjnej
- o godz. 17.00 dla klas 1-3,
- o godz. 17.30 dla klas 4-6.
Następnie wychowawcy klas spotkają się z rodzicami w salach lekcyjnych.
O godz. 18.30 zapraszamy Radę Rodziców na krótką konferencję organizacyjną.

4. Przypominamy, że uczniowie klas pierwszych, drugich oraz czwartych otrzymają bezpłatne podręczniki oraz ćwiczenia z biblioteki szkolnej, do której udadzą się pod opieką wychowawców klas.

5. Wszystkich uczniów od dnia 2 września obowiązuje na terenie szkoły (wszystkie pomieszczenia wraz z halą sportową) obuwie sportowe typu "halówka", na gumowej jasnej podeszwie. Obuwie powinno być podpisane wewnątrz wodoodpornym markerem.

6. Ubezpieczycielem w zakresie ubezpieczenia NNW i OC wybranym na r. szk. 2015/2016 jest PZU ze składką w wysokości 38 zł. Rodzice mają prawo ubezpieczyć dziecko indywidualnie w innym miejscu, przedkładając wychowawcy klasy dowód ubezpieczenia lub pisemną prośbę o zwolnienie dziecka z ubezpieczenia szkolnego.

7. Świetlica szkolna otwarta jest po zajęciach szkolnych do godz. 16.00.
Od godz. 7.00 rozpoczyna się dyżur nauczyciela na terenie szkoły oraz otwierane są wejścia do budynku szkolnego. Sekretariat będzie czynny codziennie w godz. 7.00-15.00.

8. Wszystkie informacje dotyczące stołówki, organizacji zajęć pozalekcyjnych, zapisów statutowych oraz inwestycji i modernizacji zostaną podane na zebraniu.
Prosimy o podpisanie list obecności oraz zajęcie miejsc siedzących zgodnie z klasami, do których uczęszcza dziecko.
Dziękujemy i zapraszamy.


UWAGA          UWAGA          UWAGA          UWAGA

Informacja o stypendiach na rok szkolny 2015/2016

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne)

W sekretariacie szkolnym wniosek będzie dostępny do pobrania od dnia 24 sierpnia br.


Życzymy wszystkim uczniom,

aby trwające wakacje były czasem zasłużonego odpoczynku i relaksu.

Do zobaczenia we wrześniu!


UWAGA          UWAGA          UWAGA          UWAGA

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016


26 czerwca 2015 roku - Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

26 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. O godzinie 8.00 odprawiona została Msza Święta w kościele parafialnym, w której uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Następnie wszyscy spotkali się na placu przed szkołą. Pani dyrektor Krystyna Raba-Opacka powitała zebranych, pogratulowała sukcesów osiągniętych w nauce oraz w sporcie. Najlepsi uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy oraz nagrody książkowe. Również uczniowie, którzy aktywnie działali w organizacjach szkolnych lub osiągnęli znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych, otrzymali dyplomy, książki i medale.

Uroczystość zakończyło wysłuchanie hymnu państwowego oraz przekazanie sztandaru szkoły.

Uczniowie po raz ostatni w tym roku szkolnym udali się do swoich klas, gdzie wychowawcy wręczyli im świadectwa. Galeria >>


PODZIĘKOWANIE

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy

„Dziecko potrzebuje innych, aby mogło kształtować siebie."

Szanowni Państwo

 Mariusz Grabowski – Przewodniczący Rady Rodziców

Piotr Skalski – Elektro - Styl

Wojciech Smorąg – Agat I

Zdzisław Zub – Prezes Banku Spółdzielczego w Żurawicy

Marek Jucha

Krzysztof Kamiński

Renata i Marek Kudłowie

Małgorzata i Józef Pukajło

Marian Szeliga

Proszę przyjąć podziękowanie za przychylność i finansowe wsparcie Drużyny Sportowej Unihokeja ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurawicy.

Dzięki włączeniu się Państwa do grona sponsorów Drużyna reprezentowała województwo podkarpackie w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Elblągu w dniach 12-14 czerwca br., zaliczając się do czołówki najlepszych drużyn w Polsce.

Państwa przychylność umocniła w nas wszystkich przekonanie, że sport nie tylko w przeszłości miał doniosłe znaczenie dla wychowania dzieci i młodzieży, ale służy tej misji nadal, w dobie współczesności. Dziękujemy i łączymy życzenia owocnej pracy zawodowej, wszelkiego dobra w życiu prywatnym.

 

TRENERZY

DYREKTOR SZKOŁY

Beata Majka

Krystyna Raba-Opacka

Bernadeta Sielska

 


22 czerwca 2015 roku - Uroczyste pożegnanie uczniów klas szóstych

22 czerwca w godzinach popołudniowych odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów naszej szkoły.

W programie artystycznym uczniowie klas VI – słowami poetów – podziękowali nauczycielom za trud włożony w ich wychowanie i edukację. Nie zabrakło również refleksji o wartości życia, godności człowieka, wyborze drogi życiowej oraz wierności swoim młodzieńczym ideałom. Wzruszające podziękowania dla rodziców zakończyły pierwszą część programu artystycznego. W drugiej części absolwenci zaprezentowali publiczności scenki kabaretowe.

Pani dyrektor Krystyna Raba-Opacka życzyła szóstoklasistom, aby odnosili sukcesy, spełniali swoje marzenia, nie zapominając o takich wartościach, jak: Prawda, Dobro i Piękno, które poznali w szkole podstawowej. Część oficjalną uroczystości zakończyły podziękowania od rodziców i wręczenie kwiatów.

Wszyscy obecni zostali zaproszeni na poczęstunek, po którym uczniowie wspaniale bawili się na dyskotece. Galeria >>


eTwinning - Beautiful Places of My Island

W kwietniu br. klasy szóste, po trudach egzaminów, przystąpiły do edukacyjnego projektu Unii Europejskiej – eTwinning pt. "Beautiful Places of My Island", promującego wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach europejskich. Jego nadrzędnym celem było zaprezentowanie swojej miejscowości wraz z zabytkami szkołom z innych państw, takim jak Estonia, Słowacja i Niemcy. Udział w tym projekcie stanowił dla uczniów okazję do pogłębienia wiedzy na temat najważniejszych atrakcji w regionie, ich historii i geografii oraz doskonalenia umiejętności współpracy i komunikacji z rówieśnikami. Miał on charakter interdyscyplinarny i prowadzony był równolegle przy współpracy nauczycieli języka polskiego, języka angielskiego, historii oraz zajęć komputerowych.

Praca przy realizacji projektu podzielona została na kilka etapów. Pierwszy z nich polegał na wyborze najciekawszych miejsc oraz przygotowaniu biblioteki zdjęć i filmików z nimi związanych. Drugi etap to poszukiwanie informacji na ich temat w materiałach źródłowych oraz w Internecie. Spośród zebranych materiałów uczniowie stworzyli wspólną prezentację – film o Żurawicy i najbliższych okolicach, która następnie została umieszczona na platformie projektu – Twinspace.

Wspólne oglądanie i tłumaczenie prezentacji nadesłanych przez pozostałych uczestników projektu z Estonii, Słowacji i Niemiec pozwoliło na poznanie ciekawych miejsc w tych krajach oraz na poszerzenie angielskiego słownictwa. Nowo zdobyta wiedza została sprawdzona z użyciem tabletów i smartphonów w specjalnym interaktywnym quizie – Kahoot. Nauka połączona z zabawą dostarczyła uczniom wiele frajdy. Wyzwaniem było też opracowanie powyższego quizu z pytaniami dotyczącymi Żurawicy i udostępnienie go innym.

Ostatni etap projektu to udział w cyklu videokonferencji między poszczególnymi państwami, prowadzonych przez uczniów w języku angielskim online. Dla wielu z nich była to pierwsza w życiu okazja do konwersacji w obcym języku z rówieśnikami z innych państw. Galeria >>


11-14 czerwca 2015 roku - Finał Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju

W dniach 11-14 czerwca drużyna dziewcząt z naszej szkoły wraz z drużyną chłopców z Gimnazjum w Żurawicy uczestniczyła w XXII Międzynarodowym Festiwalu Unihokeja o Puchar Bałtyku – Elbląg 2015. Festiwal był jednocześnie Finałem Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w Unihokeju.

Nasza drużyna, która zajęła I miejsce w finale wojewódzkim, zdobywając tytuł MISTRZA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, godnie reprezentowała Podkarpacie podczas rozgrywek sportowych z czołówką najlepszych drużyn w Polsce.

Wyjazd na zawody połączony był z wycieczką do zabytkowego Gdańska, zachwycającego pięknem i słynącego z niepowtarzalnej atmosfery.

Zwiedzanie rozpoczęło się od wizyty na Westerplatte, gdzie uczniowie zobaczyli Pomnik Obrońców Wybrzeża upamiętniający bohaterskich obrońców polskiego wybrzeża we wrześniu 1939 roku. Wracając z półwyspu statkiem, mogli podziwiać malownicze widoki. Spacer ulicami Gdańska pozwolił poczuć wyjątkowy klimat tego nadmorskiego miasta. Nie obyło się bez pamiątkowego zdjęcia pod Fontanną Neptuna, która jest symbolem Gdańska. Następnie uczniowie wyszli na wieżę widokową Bazyliki Mariackiej, skąd podziwiali piękną panoramę.

Kolejnym, bardzo wyczekiwanym punktem wycieczki była wizyta na stadionie PGE Arena. Nietypowa kolorystyka i bryła stadionu – przypominająca kamień bursztynu lśniący w słońcu – wywarły ogromne wrażenie na młodych miłośnikach sportu. Wszyscy mieli możliwość zobaczenia miejsc, w których przebywali najlepsi europejscy piłkarze podczas turnieju EURO 2012 i z których na co dzień korzystają zawodnicy Lechii Gdańsk.

Czas spędzony w sopockim aquaparku również dostarczył wiele radości, a doskonałym zakończeniem każdego dnia było wieczorne wyjście na plażę i spacer brzegiem morza.

Wszyscy bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni wrażeń wrócili do domów. Galeria >>

Skład drużyny: Karolina Wilowska, Julia Sawicka, Katarzyna Jurek, Justyna Jacuła, Martyna Smuczek, Sandra Hrynkiewicz, Magdalena Szumełda, Małgorzata Hirniak, Aleksandra Lula, Natalia Mazurek, Martyna Stadnik.


8 czerwca 2015 roku - Dzień Patrona Szkoły

Tradycyjnie, rokrocznie 8 czerwca jest dniem niezwykłym w naszej Szkole. To dzień kulminacyjny dla obchodów Święta Szkoły – Dnia Patrona. Przygotowaliśmy się do niego starannie, uczestnicząc przez kilka tygodni w konkursach i zajęciach organizowanych w hołdzie dla Królowej Jadwigi. Przyniosły one wiele satysfakcji i wzbogaciły kalendarz szkolny w wielu kierunkach. Uczniowie doskonalili wiedzę z zakresu historii, nauki i techniki, kształcili umiejętności literackie, twórczość plastyczną i muzyczną oraz sprawność sportową.

8 czerwca świętowaliśmy uroczyście, z należytą celebrą i radością, w następującej kolejności:

1. Msza Św. w Kościele Parafialnym dla uczniów, grona pedagogicznego, pracowników szkoły, z udziałem Pocztu Sztandarowego, Rodziców i zaproszonych Gości.

2. Uroczysta Akademia z przedstawieniem teatralnym przygotowanym przez koło teatralne, zespół muzyczny i klasę Ia. Na akademię przybyli zaproszeni Goście. Był to też czas wręczenia nagród uczniom wyróżniającym się w nauce historii oraz uhonorowania Pani Marii Gąsior, która ponad 30 lat uczy i wychowuje dzieci rozpoczynające naukę w naszej szkole.

3. Wszyscy na imieninach Królowej zostali poczęstowani pysznym tortem i otrzymali "upominki dla uśmiechniętej minki".

Czekamy na Dzień Patrona już za rok! Galeria >>

           

Wrażenia uczniów naszej szkoły:

Święto Patrona Szkoły było bardzo interesujące. Nauczyło mnie wielu rzeczy o św. Jadwidze i jej życiu. Dowiedziałam się, że Jadwiga była bardzo wierną chrześcijanką i patriotką. Dbała o potrzeby państwa, którym rządziła. Pomagała biednym i ubogim, przekazywała swoje bogactwa na różne cele. Była bardzo dobrą kobietą i władczynią. To święto dużo mnie nauczyło. Jadwiga swoim życiem zasłużyła na to, aby zostać świętą. Możemy być dumni, że jest naszą patronką.

Patrycja Słabik

Święto Patrona Szkoły przypomina mi jak dużo święta Jadwiga zrobiła dla Polski. Uczy nas miłości do Ojczyzny i wszystkich ludzi. Do Święta Patrona Szkoły powinniśmy podchodzić z szacunkiem i powagą, ponieważ to święto, które zasługuje na kulturę.

Michał Mroziak

 


2 czerwca 2015 roku - Festiwal Nauki i Techniki

We wtorek, 2 czerwca w naszej szkole odbył się Festiwal Nauki i Techniki, podczas którego uczniowie prezentowali swoje zainteresowania przyrodnicze i matematyczne.

Poprzez widowiskowe doświadczenia przygotowane przez uczniów klas V i VI mieliśmy możliwość zrozumieć zależności istniejące w środowisku przyrodniczym. Przekonaliśmy się, jak ważna jest umiejętność obserwacji zachodzących zjawisk,  ich opisywanie oraz wyciąganie wniosków z przeprowadzonych doświadczeń. Była to znakomita okazja do rozszerzenia wiedzy zdobytej na lekcjach.

Uczniowie klasy VIa przeprowadzili quiz matematyczny "1 z 6". W konkursie wzorowanym na telewizyjnym teleturnieju "Jeden z dziesięciu" wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas IV-V. Rywalizacja przebiegała oddzielnie dla klas czwartych i piątych. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą matematyczną oraz umiejętnością szybkiego liczenia. Przy zmaganiach konkursowych obecna była również publiczność, która swoim dopingiem wspierała uczestników quizu. Zwycięzcami zostali: Gabriela Grabowska z kl. IVb oraz Mateusz Węgrzyn z kl. Va. Serdecznie gratulujemy! Galeria >>


1-3 czerwca 2015 roku - Zajęcia na korcie tenisowym

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach sportowych na korcie tenisowym "Cross" w Żurawicy.

Podczas zajęć z instruktorem uczniowie mieli okazję poznać podstawy gry w tenisa ziemnego, który jest coraz bardziej popularną formą aktywnego spędzania wolnego czasu. Być może dla kogoś będzie to początek ciekawej przygody z tą dyscypliną sportową. Galeria >>


Halowy turniej piłki nożnej klas IV-VI

W naszej szkole w marcu i w kwietniu rozgrywany był halowy turniej piłki nożnej, którego głównym celem było propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania przerw śródlekcyjnych. Drużyny z klas IV-VI grały systemem "każdy z każdym". Sportowa rywalizacja dostarczyła wiele radości i emocji.

Kolejność końcowa:

I miejsce – klasa VIb

II miejsce – klasa Va

III miejsce – klasa Vb

IV miejsce – klasa VIa

V miejsce – klasa IVb

VI miejsce – klasa IVa

Oprócz klasyfikacji zespołowej prowadzona była klasyfikacja indywidualna - najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Sebastian Szmigielski z klasy VIb, natomiast najlepszym bramkarzem turnieju został Mateusz Węgrzyn z klasy Va.

Pani dyrektor Krystyna Raba-Opacka wręczając statuetki, medale oraz dyplomy, serdecznie pogratulowała wszystkim uczestnikom turnieju. Galeria >>


1 czerwca 2015 roku - Dzień Sportu

1 czerwca w naszej szkole odbył się Dzień Sportu zorganizowany w ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły.

W konkurencjach przygotowanych w formie wyścigów rzędów wzięło udział dziesięciu zawodników z każdej z klas IV-VI (5 chłopców i 5 dziewcząt). Pozostałe dzieci aktywnie dopingowały swoich klasowych przedstawicieli.

Odbywające się w hali sportowej zabawy i konkurencje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Największą atrakcją okazały się skoki w workach oraz bieg w parach. Chwile spędzone w dobrej atmosferze i przy zdrowej rywalizacji na pewno nie jednemu uczniowi dostarczyły wiele radości. Galeria >>

Kolejność końcowa:

I miejsce – klasa Va

II miejsce – klasa VIb

III miejsce – klasa VIa

IV miejsce – klasa IVb

V miejsce – klasa Vb

VI miejsce – klasa IVa


1 czerwca 2015 roku - Spotkanie z ratownikami medycznymi

Dnia 01.06.15r. w naszej szkole odbyło się spotkanie pod hasłem "Pierwsza pomoc". Ratownicy medyczni ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu – pan Michał Dominiczak i pan Grzegorz Piekarski w sposób bardzo zrozumiały zaprezentowali dzieciom klas I-III sposoby postępowania w razie wypadku drogowego – reanimacja, resuscytacja oraz podstawowe sposoby reagowania w razie omdlenia. Dużą atrakcją było oglądanie karetki pogotowia wewnątrz – jej podstawowego wyposażenia. Każdy miał możliwość poćwiczyć na fantomach sztuczne oddychanie, pozycję boczną ustaloną. Dzieci były bardzo zainteresowane i aktywne, miały okazję zdobyć niezbędną wiedzę na ten temat. Galeria >>


30 maja 2015 roku - Festyn sportowy na stadionie w Żurawicy

W sobotę, 30 maja na stadionie w Żurawicy odbył się Festyn sportowy, podczas którego został zorganizowany Turniej Piłki Nożnej im. Roberta Maksyma.

Turniej został rozegrany w dwóch kategoriach: drużyny z klas IV-VI oraz drużyny dzieci z klas I-III. W rozgrywkach sportowych wzięły udział reprezentacje szkół podstawowych Gminy Żurawica. Atmosfera na stadionie była iście familijna. Przy wyśmienitej pogodzie uczestników turnieju dopingowały całe rodziny.

Drużyna klas starszych naszej szkoły, nie przegrywając żadnego meczu, zajęła I miejsce. Natomiast drużyna młodsza zajęła II miejsce. Wszyscy otrzymali piękne puchary.

Ponadto nasi uczniowie zostali wyróżnieni indywidualnie – Piotr Jasiński został wybrany najlepszym strzelcem turnieju w kategorii klas młodszych, a Michał Pacanowski – najlepszym bramkarzem w kategorii klas starszych. Gratulujemy! Galeria >>


29-31 maja 2015 roku - Biwak harcerski w Dubiecku

W dniach od 29.05.-31.05.2015r. odbył się wspólny wyjazd do Dubiecka 87 drużyny harcerskiej oraz ministrantów z naszej szkoły. W ciągu tych dni harcerze wraz z ministrantami mieli okazję poznać się nawzajem przy ognisku - śpiewając piosenki harcerskie i nie tylko, bawiąc się w podchody, "Kalambury", uczestnicząc w zawodach sportowych, konkursie biblijnym oraz poznając piękne okolice Dubiecka. Uczniowie również uczestniczyli we mszy świętej i modlitwach prowadzonych przez ks. K. Bieńczaka.

Dopisała nam pogoda i przez cały czas mogliśmy korzystać z bazy sportowej ośrodka, w którym mieszkaliśmy. Wyjazd się udał, wszyscy byli zadowoleni, więc czekamy na wyjazd za rok. Galeria >>


28 maja 2015 roku - Wycieczka klas IVa i IVb do Bałtowa

28 maja uczniowie klas IVa i IVb uczestniczyli w niezwykle ciekawej wycieczce do Bałtowa.

Zwiedzanie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego rozpoczęli od przejścia ścieżką dydaktyczną, która jest jedną z głównych atrakcji JuraParku. Spacer pośród doskonale zrekonstruowanych modeli, wśród których najliczniej reprezentowane są dinozaury, uzmysłowił różnorodność i niesamowitość zaginionego już świata.

W Muzeum Jurajskim uczniowie podziwiali skamieniałe szczątki organizmów pochodzące z różnych części świata oraz minerały, które przyciągały kolorystyką i pięknem form.

Wizyta w Prehistorycznym Oceanarium pozwoliła zobaczyć, jak podwodne życie wyglądało miliony lat temu. Obserwując kolejne, niewystępujące już dziś, morskie zwierzęta wszyscy mieli wrażenie spotkania z żywymi stworzeniami, mogli podziwiać płynność ruchu i uświadomić sobie ich rozmiary.

Następnie uczniowie udali się do zabytkowego, dziewiętnastowiecznego młyna, który napędzany turbiną wodną od chwili swego powstania spełnia nieprzerwanie przeznaczoną mu funkcję.

"Część górną" Zwierzyńca bałtowskiego czwartoklasiści zwiedzili, podróżując prawdziwym amerykańskim "schoolbusem". Obserwując wielbłądy, lamy, australijskie emu czy azjatyckie antylopy oraz słuchając opowieści przewodnika ubarwiającej podróż, mogli dowiedzieć się wiele o życiu zwierząt. Doskonałym uzupełnieniem terenowej lekcji zoologii okazał się spacer "dolną częścią" bałtowskiego Zwierzyńca, gdzie największą uwagę dzieci przykuły kuce i kozy.

Długo oczekiwany pobyt w Parku Rozrywki rozpoczął się od seansu w Kinie Emocji Cinema 5D. Następnie uczniowie spędzili niesamowite chwile na karuzelach, zjeżdżalniach, kolejkach, bungy i wielu innych atrakcjach.

Wszyscy bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni wrażeń wrócili do domów. Galeria >>


27 maja 2015 roku - Wycieczka klas VIa i VIb do Krynicy-Zdrój

27 maja odbyła się wycieczka uczniów klas VIa i VIb do Krynicy-Zdrój, perły polskich uzdrowisk o szczególnych walorach klimatycznych, leczniczych, turystycznych i sportowych, położonej w Beskidzie Sądeckim.

Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzenia willi "Romanówka", w której mieści się muzeum Nikifora Krynickiego. Zgromadzono tu obrazy i pamiątki po słynnym malarzu-prymitywiście, Nikiforze Krynickim. W Muzeum znajdują się prace, w większości z okresu międzywojennego, pokazany jest też m.in. jego skromny warsztat malarski i słynna skrzynia, w której przechowywał cały swój dobytek.

Kolejnym punktem była Pijalnia Główna, tu był czas na degustację jednej z leczniczych wód mineralnych oraz odpoczynek w pełnym zieleni wnętrzu.

Spacerując deptakiem, uczniowie podziwiali malownicze kamieniczki, zabytkowe wille i pensjonaty, tworzące niespotykany klimat miasta. Szczególną uwagę wszystkich przykuła muszla koncertowa, na jej froncie znajduje się tablica ku czci Jana Kiepury, który do uzdrowiska przyjeżdżał i w nim koncertował.

Wycieczkę zakończył wyjazd kolejką linową na Górę Parkową, skąd można było podziwiać piękną panoramę. Galeria >>


14 maja 2015 roku - Dzień Zdrowia

W  coraz bardziej zabieganym świecie przypomnieliśmy sobie o wartości, której kupić się nie da. Zdrowie jest bezcenne. Warto więc, choćby przez chwilę się zatrzymać i zastanowić się nad tym czy pamiętamy o nim na co dzień. Hałas, brak higieny, próchnica, złe odżywianie i brak kultury to tylko niektóre aspekty przedstawienia, które klasy Va i Ia zaprezentowały dla uczniów klas IV-VI.

Do wspólnego świętowania Szkolnego Dnia Zdrowia dołączyli również uczniowie klasy IIIb z przedstawieniem "O zdrowiu na poważnie i na wesoło". W scenkach, często pełnych humoru, przekazali swoim kolegom z klas I-III najważniejsze informacje dotyczące zdrowego stylu życia. Scenki przeplatane były wesołymi piosenkami: "Szczotka, pasta", "Ruch, ruch…", "Witaminki". Zachęcano też do korzystania z witamin, otrzymywanych w szkole w postaci owoców, soków i warzyw w ramach programu "Owoce w szkole". Galeria >>


14 maja 2015 roku - Spotkanie z pielęgniarką w klasie IIa

Dnia 14.05.2015r. w klasie IIa gościła pielęgniarka - pani Lucyna Wypchło, mama jednej z uczennic.

W klasie był realizowany temat "Jak udzielać pierwszej pomocy", w związku z tym pani Wypchło zapoznała uczniów z przeznaczeniem leków oraz środków opatrunkowych. Uczniowie mieli okazję poćwiczyć zakładanie bandaża na nogę lub rękę kolegi, unieruchomienia ręki za pomocą chusty trójkątnej, zakładanie plastra z opatrunkiem na "skaleczony" palec, udzielanie pierwszej pomocy, ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

Zajęcia były ciekawe i wszystkim dzieciom bardzo się podobały. Uczniowie serdecznie podziękowali za cenną wiedzę i zaprosili naszego gościa za rok. Galeria >>


Nasze świętowanie Dnia Patrona Szkoły - kalendarium 2015

11-29 maja – Twórczość artystyczna w hołdzie dla Królowej Jadwigi

- konkurs w klasach 0-III na najpiękniejszą koronę lub na najpiękniejszy bukiet kwiatów,

- konkurs w klasach IV-VI na wykonanie hymnu szkoły /solo lub w zespole/,

- konkurs literacko-plastyczny: list do Królowej Jadwigi /forma i treść/,

- konkurs literacki: wiersz z przesłaniem wartości nauki, dobra, pokoju, miłości, odpowiedzialności, patriotyzmu,

- konkurs katechetyczny: "Świętość dawniej i dziś",

- konkurs wiedzy historycznej: "Historia Świętej Królowej".

1 czerwca – Dzień Dziecka – Zabawy i gry sportowe znane od czasów średniowiecznych

2 czerwca – Festiwal nauki i techniki na cześć Uniwersytetu Jagiellońskiego

3 czerwca – Koncert z udziałem uczniów ZPSM w Przemyślu

8 czerwca – Podsumowanie obchodów Święta Szkoły

godz. 8.00 – Uroczysta Msza Św. w Kościele Parafialnym,

godz. 9.15 – Akademia rocznicowa w auli.

Uczniowie idą do domów po zakończeniu akademii o godzinie 10.30.
W razie potrzeby zapewniamy opiekę świetlicową dla uczniów klas 0-III.


SPOTKANIA Z RODZICAMI

Informujemy, że w czwartek, 14 maja 2015 roku odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I-VI

w następującym porządku:

  • godz. 17.00 - spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I-III

  • godz. 17.00 - spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas IV

  • godz. 17.15 - spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas V

  • godz. 17.30 - spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas VI

  • następnie wychowawcy klas IV-VI spotkają się z rodzicami w salach lekcyjnych.

Serdecznie zapraszamy.


30 kwietnia 2015 roku - Uroczysta akademia

z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 30 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uczniowie klas Va i VIa pod kierunkiem pani Elżbiety Jaroch-Chlastawa i pani Doroty Cwynar przedstawili inscenizację słowno-muzyczną, podczas której przybliżyli okoliczności uchwalenia pierwszej konstytucji w Europie. Galeria >>


28 kwietnia 2015 roku - Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego

W dniu 28 kwietnia w siedzibie Nadleśnictwa Krasiczyn w Przemyślu odbyło się wręczenie dyplomów i naród rzeczowych laureatom I Konkursu Plastycznego pt. "Zwierzęta leśne".

W uroczystości wzięła udział uczennica naszej szkoły – Paulina Kozłowska – która zdobyła III miejsce w kategorii klas IV-VI. Serdecznie gratulujemy. Galeria >>


24 kwietnia 2015 roku - Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest od 1970 roku. 22 kwietnia ludzie z całego świata zastanawiają się jak chronić i szanować wspólny dom – planetę Ziemię.

Nasza szkoła również włączyła się w promowanie postaw ekologicznych. Podczas szkolnych obchodów Dnia Ziemi uczniowie klasy IVa zaprezentowali przedstawienie pt. "Żeby kwitły wszystkie kwiaty", zaś uczniowie klasy IVb – przedstawienie pt. "Sąd nad człowiekiem".

Czwartoklasiści inscenizacjami i piosenkami o tematyce ekologiczno-przyrodniczej ukazali swoim kolegom i koleżankom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi oraz jak duży wpływ na jego niszczenie mają działania człowieka. Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety, dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan. Galeria >>


22 kwietnia 2015 roku - Spektakl profilaktyczny

22 kwietnia uczniowie naszej szkoły obejrzeli spektakl profilaktyczny "Oczy szeroko otwarte" poruszający problem przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży.

Przedstawienie przygotowane przez Krakowskie Centrum Profilaktyki zostało entuzjastycznie przyjęte przez wszystkich uczniów. Z pewnością miały na to wpływ humorystyczne sceny, wartka akcja oraz znakomita gra aktorska.

Po spektaklu aktorzy przeprowadzili prelekcję na tematy poruszane w widowisku – zachęcali młodych widzów do budowania dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, wskazywali drogę do tolerancyjnej postawy względem drugiego człowieka oraz wagę szacunku do innych. Ponadto przekonywali, aby nie oceniać ludzi po pozorach oraz uświadamiali, jak ważna w życiu jest umiejętność wybaczania i pomagania potrzebującym.

To niezwykle ważne podsumowanie wzbudziło w uczniach wiele refleksji i pozwoliło na głębsze przemyślenia. Galeria >>


9 kwietnia 2015 roku - Konkurs Matematyczny "Niedźwiadek" 2015

W dniu 9 kwietnia uczniowie klasy III: Kornelia Garbowska, Martyna Pszonak, Mateusz Mierzwiński i Mateusz Lula reprezentowali naszą szkołę, biorąc udział w Konkursie Matematycznym "Niedźwiadek" odbywającym się w Szkole Podstawowej w Buszkowicach.

Uczennica Martyna Pszonak zajęła IV miejsce, zdobywając wyróżnienie.

Podjęte przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów i będzie zachętą do uczestnictwa w konkursie w klasie czwartej. Galeria >>


Wielkanoc

 

Przy tym wielkanocnym stole,

dzieląc się jajkiem, chlebem i solą

składamy życzenia

zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Życzymy radosnego, wiosennego nastroju

oraz serdecznych spotkań

w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

 

Przerwa świąteczna: 2 - 7 kwietnia 2015 roku


30 marca - 1 kwietnia 2015 roku - Zielona Szkoła

W dniach 30.03-01.04.2015r. uczniowie klas II i III oraz klasy IIa z SP Nr 1 wraz ze swoimi wychowawczyniami – p. Moniką Bielas, p. Elżbietą Perczyk i p. Heleną Plebankiewicz – uczestniczyli w realizacji programu "Zielonej Szkoły". Spędzili wspaniałe trzy dni w Domu Wczasów Dziecięcych na Żabiej Górze w Rymanowie-Zdroju.

Podczas pobytu, pod czujnym okiem wychowawców i nauczycieli Ośrodka, zwiedzili urokliwy Rymanów, poznali jego historię oraz walory zdrowotne i turystyczne. Brali udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, w wielu konkursach i zabawach. Nie mieli nawet czasu na rozmowę z rodzicami, którzy dzwoniąc do swych pociech chcieli się dowiedzieć jak jest. Przy okazji mogli poczuć się bardzo "samodzielni" – nauczyć się układać swoje rzeczy w szafce, pełnić dyżury na stołówce czy pakować swoją walizkę. A przy tym odpoczęli od telewizji i komputera! Tam tego nie było, a jednak dało się przeżyć! Na nudy nikt nie narzekał. Uczniowie spędzili ten czas aktywnie i w miłej atmosferze. Galeria >>


Informacja

Uprzejmie przypominamy, że uczniowie klas szóstych w dniu 1 kwietnia br. (środa) piszą Ogólnopolski Sprawdzian Wiedzy i Kompetencji.

W związku z powyższym uczniowie klas I-V nie przychodzą do szkoły.

W dniach 2-7 kwietnia w kalendarzu szkolnym przewidziana jest wiosenna przerwa świąteczna. Zajęcia lekcyjne nie odbywają się.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 2.04, 3.04 i 7.04 istnieje możliwość zapewnienia dzieciom opieki w przypadku takiej potrzeby zgłoszonej przez pracujących zawodowo rodziców.

Dzieci można w tych dniach zgłaszać do opieki świetlicowej w sekretariacie szkolnym telefonicznie lub osobiście w godzinach 7.30-8.30.


23 marca 2015 roku - Wyjazd uczniów klas IV-VI do Przemyśla

23 marca odbyła się wycieczka klas IV-VI do Przemyśla.

Po smakowitej wizycie w cukierni i pizzerii uczniowie wraz z opiekunami udali się do Centrum Kulturalnego, gdzie obejrzeli spektakl pt. "W imię przyjaźni" w wykonaniu aktorów Teatru ARTENES.

Istotą przedstawienia było ukazanie znaczenia prawdziwej przyjaźni, ujawniającej się w sytuacjach trudnych, wymagających poświęcenia, a przede wszystkim zaufania. Bohaterowie przypomnieli młodym widzom, że przyjaźń to nie tylko piękne słowo na określenie wspólnego spędzania czasu. Przyjaźń jest wtedy, gdy potrafimy stanąć po stronie przyjaciela bez względu na okoliczności.

Spektakl był wspaniałą lekcją wychowawczą, dzięki której każdy powinien zapamiętać, iż nie wolno bezpodstawnie oskarżać drugiego człowieka oraz zawsze, bez względu na wiek, trzeba bronić słusznej sprawy.


Dziewczęta z naszej szkoły - mistrzyniami województwa podkarpackiego w unihokeju

12 marca  2015 roku w hali sportowej Zespołu Szkół w Padwi Narodowej odbył się Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w unihokeju dziewcząt. Po rozgrywkach powiatowych i półfinałach wojewódzkich w finale spotkało się dziewięć najlepszych drużyn z podkarpackich szkół podstawowych.

Nasza reprezentacja osiągnęła największy sukces w historii szkoły – zajęła I miejsce, zdobywając tytuł MISTRZA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. W całym turnieju dziewczęta nie przegrały żadnego meczu, ponadto nie straciły ani jednej bramki.

Ostatnim etapem rozgrywek będą Mistrzostwa Polski w Elblągu, gdzie nasza drużyna będzie reprezentować Podkarpacie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Galeria >>

Skład złotej drużyny: Karolina Wilowska, Julia Sawicka, Katarzyna Jurek, Małgorzata Hirniak, Justyna Jacuła, Martyna Smuczek, Sandra Hrynkiewicz, Magdalena Szumełda, Aleksandra Lula.


14 marca 2015 roku - Zawody gminne w mini piłce siatkowej chłopców

14 marca w hali sportowej Zespołu Szkół w Orzechowcach odbyły się gminne zawody sportowe w mini piłce siatkowej chłopców organizowane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Drużyna z naszej szkoły w składzie: Sebastian Szmigielski, Michał Pacanowski, Arkadiusz Jabłecki, Jakub Urban zajęła III miejsce. Serdecznie gratulujemy. Galeria >>


7 marca 2015 roku - Zawody gminne w mini piłce siatkowej dziewcząt

7 marca w hali sportowej Zespołu Szkół w Orzechowcach odbyły się gminne zawody sportowe w mini piłce siatkowej dziewcząt organizowane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Drużyna z naszej szkoły w składzie: Julia Sawicka, Natalia Mazurek, Anita Szybiak, Katarzyna Jurek zajęła II miejsce. Serdecznie gratulujemy. Galeria >>


Sukcesy uczniów naszej szkoły w konkursie kuratoryjnym

21 lutego w Gimnazjum nr 7 w Rzeszowie odbył się III etap konkursu przedmiotowego z historii organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że uczeń klasy VIa Szymon Składowski zdobył tytuł LAUREATA tego konkursu, a uczeń klasy VIb Sebastian Szmigielski uzyskał tytuł FINALISTY. Serdecznie gratulujemy.


26 lutego 2015 roku - Turniej Matematyczny "Pomyśl mądra głowo"

26 lutego w Gimnazjum nr 3 w Przemyślu odbył się Turniej Matematyczny "Pomyśl mądra głowo" zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych. Głównym celem zawodów była popularyzacja matematyki wśród uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań matematycznych.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VIa: Amelia Gawlik, Paulina Hołowid, Natalia Mazurek i Jakub Grabowski. Drużynie towarzyszyli kibice: Katarzyna Jurek, Katarzyna Wróbel, Sebastian Jacuła, Jakub Owoc i Szymon Składowski, którzy rozwiązując zadania matematyczne oraz biorąc udział w konkurencjach sportowych, mieli okazję zdobyć dodatkowe punkty.

Turniej przebiegł w miłej atmosferze i dostarczył wielu emocji wszystkim uczestnikom. Galeria >>


17 lutego 2015 roku - Zabawa karnawałowa dla klas I-III

17 lutego, w Zapusty w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa "W dworskim stylu" dla najmłodszych uczniów.

Wodzirej w stroju księcia otworzył bal korowodem złożonym z księżniczek i królewiczów, motyli i biedronek, rycerzy i elfów oraz wielu innych postaci. Zabawa bardzo się udała. W trakcie przerw uczniowie mieli zorganizowany słodki poczęstunek, za który składamy serdeczne podziękowanie rodzicom. Galeria >>


INFORMACJA

w sprawie naboru uczniów do klas pierwszych

Szanowni Rodzice i Prawni Opiekunowie dzieci, ogłaszamy otwarcie naboru do klas pierwszych dzieci urodzonych w 2008 oraz w 2009 roku.

Prosimy o zapisanie dziecka w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015 r. osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie /16 671-33-32/ w dniach:

- poniedziałek i środa w godz. 7.30-12.30,

- wtorek i czwartek w godz. 12.30-14.30,

- piątek w godz. 7.30-11.30.

Prosimy o dane wymagane do zapisu: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz informację, czy dziecko uczęszczało do przedszkola, czy do oddziału przedszkolnego w szkole.

Informujemy, że liczba oddziałów oraz ich liczebność zostanie ustalona po zamknięciu naboru. Klasy pierwsze planujemy otworzyć zarówno w budynku głównym, jak i na osiedlu Wiarus.

Jednocześnie informujemy, że dzieci urodzone w 2010 roku będą mogły realizować obowiązek wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Żurawicy /osiedle Wiarus/ w oddziale pracującym w trybie pięciogodzinnym. Zapisu dziecka można dokonać w dniach 2-27 marca w godz. 7.00-16.00 osobiście w przedszkolu lub telefonicznie /16 671-32-39/.


27-30 stycznia 2015 roku - Dzień Babci i Dzień Dziadka

W ostatnim tygodniu stycznia w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Uczniowie klas I-III zaprosili swoje Babcie i swoich Dziadziów na przedstawienia z okazji Ich święta. Pani dyrektor Krystyna Raba-Opacka przywitała licznie przybyłych gości. Odświętnie ubrane wnuki recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Następnie wręczyły laurki, poczęstowały ciasteczkami i złożyły Babciom i Dziadziom życzenia, aby Ich życie było tak słodkie, jak te ciasteczka. Dzieci zostały nagrodzone długimi, głośnymi brawami. Galeria >>


Zapraszamy do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurawicy

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy ogłasza nabór uczniów (roczniki 2005 i 2006) do klas czwartych w roku szkolnym 2015/2016.

Oferujemy:

  • klasy liczące 14-16 uczniów,

  • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, takich jak:

- zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami: przyrodą, historią, matematyką,

- zajęcia teatralne, dziennikarskie, interdyscyplinarny trening twórczości,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- drużyna harcerska,

- drużyny sportowe w dyscyplinach: unihokej, piłka nożna, mini koszykówka,

- nauka gry na instrumentach muzycznych,

- uczestnictwo w orkiestrze dętej,

  • opiekę pedagoga terapeuty, logopedy,

  • stołówkę, opiekę świetlicową.

W szkole realizowane są programy: Owoce w szkole, Mleko w szkole.

Szkoła posiada certyfikaty: Szkoła z klasą, Szkoła promująca zdrowie, Bezpieczna szkoła, Szkoła bez przemocy.

Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna.


SPOTKANIA Z RODZICAMI

Informujemy, że w czwartek, 19 lutego 2015 roku o godzinie 17.00

odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I-VI.

Serdecznie zapraszamy.


"Najlepsi z najlepszych"

Za nami klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Poznaliśmy w ten sposób śródroczne wyniki poszczególnych uczniów i klas.

Chcielibyśmy wyróżnić tych uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki, czyli średnią ocen co najmniej 5,00.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Oto nasi "najlepsi z najlepszych":

Klasa IVa

Aleksandra Fac - średnia ocen 5,09

Oliwia Górniak - średnia ocen 5,00

Dagmara Pytlak - średnia ocen 5,00

Paula Ulanowska - średnia ocen 5,00

Klasa IVb

Jan Hawajski - średnia ocen 5,09

Oliwia Buksa - średnia ocen 5,00

Gabriela Grabowska - średnia ocen 5,00

Anna Knapik - średnia ocen 5,00

Eryk Żurawski - średnia ocen 5,00

Klasa Va

Kinga Organ - średnia ocen 5,18

Patrycja Słabik - średnia ocen 5,18

Jakub Radziejowski - średnia ocen 5,09

Kacper Tarapacki - średnia ocen 5,09

Michał Mroziak - średnia ocen 5,00

Klasa Vb

Sandra Hrynkiewicz - średnia ocen 5,18

Monika Stankiewicz - średnia ocen 5,18

Klasa VIa

Paulina Hołowid - średnia ocen 5,36

Amelia Gawlik - średnia ocen 5,18

Jakub Grabowski - średnia ocen 5,18

Katarzyna Jurek - średnia ocen 5,09

Natalia Mazurek - średnia ocen 5,00

Klasa VIb

Michał Krzyk - średnia ocen 5,18


22 stycznia 2015 roku - Zabawa karnawałowa dla klas IV-VI

22 stycznia w naszej szkole odbyła się dyskoteka karnawałowa.

Uczniowie klas IV-VI bawili się wspólnie przy dźwiękach znanych przebojów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. Galeria >>


14 stycznia 2015 roku - IX Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek

14 stycznia w sali widowiskowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu odbył się IX Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu oraz Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy IVb. Oliwia Buksa wykonała świąteczny utwór "Biały śnieg i ty", a Maria Surmiak wystąpiła z tradycyjną kolędą "Gdy śliczna Panna". Galeria >>


10 stycznia 2015 roku - Zawody gminne w mini piłce koszykowej

10 stycznia w hali sportowej w Żurawicy odbyły się gminne zawody sportowe w mini piłce koszykowej dziewcząt i chłopców.

Do zmagań sportowych przystąpiły drużyny: SP Maćkowice, SP Kosienice, SP Ujkowice, SP 2 Żurawica, SP 1 Żurawica.

Drużyny z naszej szkoły zajęły I miejsce wśród dziewcząt oraz II miejsce wśród chłopców. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Galeria >>

Kolejność końcowa:

DZIEWCZYNY

I miejsce – SP 1 Żurawica - awans do finału powiatowego

II miejsce – SP Ujkowice
III miejsce – SP 2 Żurawica

CHŁOPCY

I miejsce – SP Maćkowice - awans do finału powiatowego

II miejsce – SP 1 Żurawica

III miejsce – SP 2 Żurawica

IV miejsce – SP Kosienice

Skład drużyny dziewcząt: Julia Sawicka, Karolina Wilowska, Natalia Mazurek, Katarzyna Wróbel, Adrianna Ptasznik, Justyna Jacuła.

Skład drużyny chłopców: Michał Pacanowski, Sebastian Jacuła, Michał Zabłocki, Kacper Wilowski, Arkadiusz Jabłecki, Hubert Cichy, Hubert Błahuciak.


Boże Narodzenie


Niech przy żywicznym zapachu strojnej choinki

upłyną nam piękne chwile Wigilii,

ze wspólnie odśpiewanymi kolędami,

w kochającym, pełnym miłości gronie.

Niech Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny Wieczór

przyniosą nam szczęście i radość,

a Nowy Rok będzie pełen optymizmu

i wszelkiej pomyślności.


19 grudnia 2014 roku - Przedstawienie "Pójdźmy za gwiazdą!"

19 grudnia uczniowie, grono pedagogiczne oraz pracownicy obsługi zgromadzili się w sali konferencyjnej, aby uczestniczyć w świątecznym spotkaniu. Wszyscy zostali zaproszeni do oddania się Bożonarodzeniowej refleksji podczas przedstawienia pt. "Pójdźmy za gwiazdą!".

Bohaterowie przedstawienia – przy pomocy słowa i pantomimy – starali się przekazać zgromadzonej publiczności prawdę o najważniejszych wartościach w życiu. Pojawiające się na scenie kolejno: Gwiazda estrady, Biznesmen i Wróżka – symbole współczesnej kultury masowej – przekonywały, że to, co na co dzień zwykle uważamy za sukces i szczęście, jest tylko pozorne. Najważniejszym dobrem w naszym życiu jest człowiek, którego spotykamy każdego dnia, a Święta Bożego Narodzenia są czasem, w którym na nowo odkrywamy prawdę, że "... każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że może z niej uczynić Betlejem i każdy z nas ma na tyle gorące serce, że może przyjąć nowo narodzoną Miłość...".

Po przedstawieniu świąteczne życzenia złożyli dyrektor szkoły Krystyna Raba-Opacka oraz księża katecheci ks. Krzysztof Bieńczak i ks. Krzysztof Mierzejewski. Wspólne dzielenie się opłatkiem zakończyło uroczystość. Galeria >>

Przedstawienie pt. "Pójdźmy za gwiazdą!" zostało wystawione ponownie 18 stycznia na scenie Polskiego Domu Katolickiego w Żurawicy.

Uczniowie tym razem swoje Bożonarodzeniowe przesłanie skierowali do gości Spotkania Opłatkowego Domowego Kościoła oraz mieszkańców Żurawicy. Galeria >>


18 grudnia 2014 roku - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini unihokeju chłopców

- półfinał wojewódzki

18 grudnia w hali sportowej w Żurawicy odbył się półfinał wojewódzki zawodów sportowych w mini unihokeju chłopców.

Drużyna z naszej szkoły w składzie: Sebastian Szmigielski, Jakub Pantoł, Michał Pacanowski, Michał Krzyk, Kacper Wilowski, Arkadiusz Jabłecki, Daniel Chamułka, Kamil Bojko, Mikołaj Radziejowski, Sebastian Jacuła zajęła V miejsce.

Gratulujemy i dziękujemy chłopcom za walkę. Galeria >>


13 grudnia 2014 roku - Etap rejonowy konkursu historycznego

13 grudnia w Szkole Podstawowej nr 6 w Przemyślu odbył się II etap konkursu przedmiotowego z historii zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dla uczniów szkół podstawowych.

Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów. Do III etapu konkursu zakwalifikowali się: Szymon Składowski z klasy VIa i Sebastian Szmigielski z klasy VIb. Trzymamy za nich kciuki!


Informacja

W związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną w nauczaniu

w dniach 22.12.2014 - 06.01.2015 (kalendarz roku szkolnego 2014/2015)

informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania w szkole dyżurów opiekuńczych

w dniach 22-24, 29-31 grudnia oraz 2 i 5 stycznia.

Opieka zostanie zapewniona w przypadku zgłoszenia dzieci przez rodziców.

Wnioski prosimy kierować do sekretariatu szkoły w terminie do dnia 18 grudnia br.


9 grudnia 2014 roku - Zawody powiatowe w mini piłce ręcznej chłopców

9 grudnia w hali sportowej w Birczy odbyły się powiatowe zawody sportowe w mini piłce ręcznej chłopców organizowane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Drużyna z naszej szkoły w składzie: Sebastian Szmigielski, Jakub Pantoł, Michał Pacanowski, Sebastian Jacuła, Jakub Owoc, Michał Krzyk, Mikołaj Radziejowski, Jakub Romaniak, Kacper Wilowski, Kacper Tarapacki zajęła IV miejsce. Gratulujemy. Galeria >>


9 grudnia 2014 roku - Teatrzyk i wizyta Świętego Mikołaja

Idzie, idzie święty z nieba.
Oto jest wśród nas.
Witaj Święty Mikołaju.
Witaj, witaj nam.

9 grudnia najmłodsi uczniowie obejrzeli przedstawienie teatralne "Królowa Śniegu". Naszą szkołę odwiedził również Święty Mikołaj, który przybył z daleka, niosąc prezenty wszystkim dzieciom z klas I-III. Uczniowie przywitali szanownego gościa z radością, śpiewali na Jego cześć piosenki i recytowali wiersze. Święty Mikołaj zadawał zagadki i prosił o rozwiązanie zadań matematycznych. Następnie rozdał długo oczekiwane prezenty i słodycze. Był bardzo zadowolony, że dzieci były grzeczne i obiecał odwiedzić je w przyszłym roku. Galeria >>

Dziękujemy Ci, Święty Mikołaju!


8 grudnia 2014 roku - Wizyta w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach

Jak co roku, w naszej szkole została zorganizowana zbiórka karmy oraz koców dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, którą 8 grudnia organizatorki zbiórki Natalia Mazurek i Julia Sawicka przekazały potrzebującym zwierzętom.

Bardzo dziękujemy tym, którzy nie zapomnieli o naszych czworonożnych przyjaciołach i aktywnie przyłączyli się do naszej akcji. Nie zapomnijcie, że człowieka ocenia się również po tym, jak traktuje zwierzęta. Galeria >>


6 grudnia 2014 roku - Zawody gminne w mini piłce ręcznej chłopców i dziewcząt

6 grudnia w hali sportowej w Żurawicy odbyły się gminne zawody sportowe w mini piłce ręcznej chłopców i dziewcząt organizowane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Do zmagań sportowych przystąpiły cztery drużyny: SP Maćkowice, SP Kosienice, SP 2 Żurawica, SP 1 Żurawica.

Drużyny z naszej szkoły zajęły I miejsce wśród chłopców oraz I miejsce wśród dziewcząt, uzyskując awans do dalszego etapu rozgrywek. Serdecznie gratulujemy. Galeria >>

Skład drużyny chłopców: Sebastian Szmigielski, Jakub Pantoł, Jakub Owoc, Sebastian Jacuła, Michał Pacanowski, Mikołaj Radziejowski, Michał Krzyk, Jakub Grabowski, Jakub Romaniak, Kacper Wilowski, Kacper Tarapacki, Arkadiusz Jabłecki.

Skład drużyny dziewcząt: Julia Sawicka, Karolina Wilowska, Adrianna Ptasznik, Karolina Zamorska, Natalia Mazurek, Magdalena Szumełda, Justyna Jacuła, Sandra Hrynkiewicz.


4 grudnia 2014 roku - Wycieczka klas IVa i IVb do Rzeszowa

4 grudnia odbyła się wycieczka klas IVa i IVb do Rzeszowa.

Uczniowie wraz z opiekunami udali się do fabryki bombek, gdzie mogli obserwować długi proces produkcji świątecznych ozdób. Zobaczyli, jak wydmuchuje się je ze szklanej rurki, a następnie srebrzy, maluje i dekoruje. Na pamiątkę pobytu każdy uczestnik wycieczki otrzymał bombkę z wypisanym własnym imieniem. Ponadto w firmowym sklepie wszyscy chętni mogli zakupić piękne, ręcznie malowane ozdoby choinkowe.

Następnie czwartoklasiści odwiedzili kino Helios, gdzie obejrzeli film pt. "Mikołajek na wakacjach".

Uczniowie wrócili do domów pełni wrażeń i wspomnień, które pozostaną w ich pamięci na długo. Galeria >>


Konkurs "Między nami czytelnikami"

W klimat świątecznych przygotowań wpisuje się pierwsze zadanie konkursu czytelniczego organizowanego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Uczniowie klasy Va mieli niepowtarzalną okazję posmakowania tortu Ani Shirley upieczonego na podstawie lektury pt. "Ania z Zielonego Wzgórza". Jak się okazało, ciasto, którym rozkoszowała się ulubiona bohaterka wielu pokoleń czytelników, może spokojnie pojawić się na świątecznym stole. Galeria >>

Oto przepis:


SPOTKANIA Z RODZICAMI

Informujemy, że w czwartek, 4 grudnia 2014 roku o godzinie 17.00

odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I-VI.

Serdecznie zapraszamy.


27 listopada 2014 roku - Andrzejki

27 listopada w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa dla uczniów klas IV-VI.

W czwartkowe popołudnie próbowano trochę dla zabawy, a trochę na serio uchylić rąbka zasłony spowijającej przyszłość. W tym celu przygotowano wiele ciekawych wróżb. Można było poznać imię swojej przyszłej wybranki lub wybranka, dowiedzieć się, jaki zawód jest nam pisany oraz co czeka nas w najbliższym czasie.

Po zakończonych wróżbach uczniowie mogli wspólnie potańczyć przy dźwiękach znanych przebojów. Wszyscy miło spędzili andrzejkowy czas. Galeria >>


25 listopada 2014 roku - Konkurs Wiedzy o Lasach Nadleśnictwa Krasiczyn

Nasza szkoła uczestniczyła w III edycji Konkursu Wiedzy o Lasach Nadleśnictwa Krasiczyn.

4 listopada odbył się etap szkolny, w którym wzięli udział uczniowie klas IV-VI. Do II etapu, z największą liczbą punktów, przeszli: Natalia Mazurek i Jakub Grabowski z klasy VIa oraz Michał Krzyk z klasy VIb.

25 listopada w Przemyślu, w siedzibie Nadleśnictwa Krasiczyn ww. uczniom wręczono nagrody rzeczowe. Wzięli oni także udział w II etapie tego konkursu. Wszyscy uczestnicy zabłysnęli wiedzą, ale spośród nich wyróżniła się Natalia Mazurek, która zajmując II miejsce, zakwalifikowała się do następnego etapu. Opiekunem konkursu jest pKrystyna Pajda. Galeria >>


25 listopada 2014 roku - Światowy Dzień Pluszowego Misia

25 listopada uczniowie klas 0-III obchodzili Światowy Dzień Pluszowego Misia. Specjalnie z tej okazji przynieśli do szkoły swoje ukochane pluszaki.

W czasie zajęć dzieci poznały historię powstania maskotki, słuchały wierszy i piosenek o misiach, nauczyły się również pląsów "Misie dwa" oraz "Niedźwiadek". W trakcie wspólnego spotkania wybierały największe i najmniejsze misie, oglądały prezentacje multimedialne poświęcone niedźwiedziom oraz bajki, których bohaterami są misie. Ponadto opisywały swoje maskotki, wykonywały zakładki w kształcie misia oraz prace plastyczne w grupach – "Mój miś". Bardzo chętnie brały udział w rysowaniu misia z zasłoniętymi oczami. Na zakończenie dnia wszystkie dzieci odśpiewały "Sto lat" dla swoich misiów.

Z niecierpliwością już czekamy na kolejny Światowy Dzień Pluszowego Misia. Galeria >>


21 listopada 2014 roku - Światowy Dzień Życzliwości

21 listopada odchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości.

W głosowaniu zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski wyłonieni zostali najżyczliwsi przedstawiciele szkolnej społeczności: Marta Szal, Patrycja Słabik, Sebastian Jacuła oraz Jakub Urban.

Uczniowie klas szóstych, promując ideę uśmiechu i uprzejmości, wręczali uczniom i pracownikom szkoły własnoręcznie przygotowane kolorowe "buźki", zachęcając wszystkich do okazywania sobie nawzajem życzliwości każdego dnia.

Ponadto w tym dniu mieliśmy okazję uczestniczyć w niezwykłym pokazie cyrkowym. Artyści zaprezentowali magiczne sztuczki oraz popisy akrobatyczne, wprawiając w zachwyt publiczność. Uczniowie mogli włączyć się do zabawy, która pobudziła ich wyobraźnię. Było dużo śmiechu i radości. Galeria >>

Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie występu,
ze szczególnym ukłonem dla Pana Przewodniczącego Mariusza Grabowskiego.


Konkurs Tesco dla Szkół - "Kulinarni odkrywcy"

Nasza szkoła bierze udział w 12. edycji ogólnopolskiego konkursu Tesco dla Szkół.

W tym roku tematem przewodnim konkursu jest odkrywanie pasji gotowania i pokazanie,

że przyrządzanie posiłków może być kreatywną i ciekawą zabawą.

Udział w konkursie to szansa nie tylko na rozwinięcie talentów,

ale także na zdobycie cennych nagród.

Zwycięzcy otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe,

a ich szkoła – nowoczesną pracownię multimedialną lub wyposażenie nowoczesnej szkolnej sali kinowej.

Autorkami konkursowego filmu "Zakręcone dwunastki" są uczennice klas szóstych.

 

Aby zagłosować na nasz film, należy zarejestrować się na stronie ww.tescodlaszkol.pl,

a następnie każdego dnia zalogować się, podając swój adres e-mail i hasło.

Istnieje możliwość logowania z wykorzystaniem konta na Facebooku.

W I etapie wyłonionych zostanie 16 filmów,

które uzyskają największą liczbę głosów w danym województwie.

 W II etapie jury wybierze 10 zwycięskich prac konkursowych.

Zachęcamy wszystkich, aby pomogli nam zakwalifikować się do II etapu,

oddając codziennie jeden głos.

Głosowanie na filmy trwa do 15 grudnia do godz. 12:00.

GŁOSOWANIE

Dziękujemy za wszystkie oddane głosy!


13 listopada 2014 roku - Koncert muzyki ludowej

13 listopada odbył się koncert muzyki ludowej. Znane przysłowie mówi: "Nie taki diabeł straszny, jak go malują". Rzeczywiście przyśpiewki i tańce rzeszowskie prezentowane przez muzyków grających na skrzypcach i akordeonie zaciekawiły słuchaczy, a nawet porwały do wspólnego śpiewania. Koncert był doskonałą okazją, aby przypomnieć polskie tańce narodowe, instrumenty ludowe oraz postać etnografa Oskara Kolberga. Dana, dana, bum cyk, cyk, bum! Galeria >>


8 listopada 2014 roku - Gminny turniej badmintona

8 listopada w naszej szkole po raz pierwszy został zorganizowany gminny turniej badmintona. W rywalizacji wzięły udział trzy szkoły: SP Maćkowice, SP 2 Żurawica, SP 1 Żurawica.

Drużyny z naszej szkoły zajęły I miejsce wśród dziewcząt oraz I miejsce wśród chłopców. Serdecznie gratulujemy. Galeria >>

Drużyna dziewcząt: Karolina Wilowska, Natalia Mazurek.
Drużyna chłopców: Kacper Tarapacki, Mateusz Węgrzyn.


7 listopada 2014 roku - Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości

Dnia 7 listopada odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W przygotowaniu uroczystości wzięli udział uczniowie klas piątych i szóstych pod kierownictwem nauczycieli: Elżbiety Jaroch-Chlastawy i Doroty Cwynar. Galeria >>

 


4 listopada 2014 roku - Zawody powiatowe w mini unihokeju chłopców

4 listopada w hali sportowej w Żurawicy odbyły się powiatowe zawody sportowe w mini unihokeju chłopców organizowane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Do zmagań sportowych przystąpiło 7 drużyn: SP Maćkowice, SP Nehrybka, SP Krasiczyn, SP Orły, SP Stubno, SP 2 Żurawica, SP 1 Żurawica.

Drużyna chłopców z naszej szkoły zajęła I miejsce i awansowała do półfinału wojewódzkiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Galeria >>

Skład drużyny: Sebastian Szmigielski, Jakub Pantoł, Michał Pacanowski, Jakub Owoc, Mikołaj Radziejowski, Michał Krzyk, Kacper Wilowski, Kacper Tarapacki, Arkadiusz Jabłecki, Daniel Chamułka, Kamil Bojko.


II miejsce w ogólnopolskim konkursie Gumballa "Gazetka szkolna"

Aleksandra Fac i Karolina Rojek z kl. IVa oraz Natalia Mazurek z kl. VIa – redaktorki gazetki "Żuraw z Żurawicy" – zajęły II miejsce w ogólnopolskim konkursie Cartoon Network.

Dzięki Waszym głosom, ze 113 gazetek, zostaliśmy zakwalifikowani do finałowej dwudziestki. W finale jury zdecydowało, że to właśnie naszej gazetce zostanie przyznane II miejsce, doceniając kreatywność oraz wartość merytoryczną zamieszczonych w niej artykułów.

Autorki w nagrodę otrzymają plecaki oraz torby, natomiast biblioteka naszej szkoły otrzyma książki o wartości 1500 zł. Listę książek ułożą nauczyciele języka polskiego oraz uczniowie, którzy – dzięki utalentowanym koleżankom – będą mogli spełnić swoje czytelnicze marzenia.

Laureatkom – gratulujemy wspaniałego sukcesu, a wszystkim, którzy, głosując, pomogli nam w I etapie konkursu – serdecznie dziękujemy oraz życzymy wielu niezapomnianych wrażeń przy czytelniczej uczcie!


31 października 2014 roku - Uczczenie Uroczystości Wszystkich Świętych

oraz Dnia Zadusznego

31 października w sali konferencyjnej odbył się apel poprzedzający Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny. Poprowadzili go księża katecheci: ks. Krzysztof Bieńczak dla klas I-III oraz ks. Krzysztof Mierzejewski dla klas IV-VI.

Celem apelu było wprowadzenie uczniów w klimat pamięci o przodkach i refleksji nad przemijaniem, który wyznaczają w polskiej tradycji pierwsze dni listopada. Dzieci poznały symbolikę tych dni oraz dowiedziały się, w jaki sposób swoim zachowaniem dać wyraz wewnętrznym odczuciom, które powinny w nadchodzącym czasie nam towarzyszyć. Galeria >>

W godzinach popołudniowych kilkunastoosobowa grupa uczniów klas piątych i szóstych wzięła udział w akcji uporządkowania opuszczonych grobów na cmentarzu w Żurawicy. Dzięki pracy dzieci uprzątnięto ok. 20 grobów. Akcja była szczególnie pięknym wyrazem pamięci o tych, którzy odeszli.

Ponadto w ostatnich dniach października uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami zapalili znicze pod pomnikiem przy Urzędzie Gminy upamiętniającym ofiary II wojny światowej. Galeria >>


30 października 2014 roku - Wyjście harcerzy pod pomnik przy Urzędzie Gminy

Dnia 30.10.2014 r. harcerze z 87 DH naszej szkoły wybrali się pod pomnik przy Urzędzie Gminy w celu upamiętnienia żołnierzy, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, zapalili znicze i oddali hołd poległym. W tym miejscu odbyła się krótka gawęda na temat przodków walczących o naszą wolność. Galeria >>


30 października 2014 roku - Pasowanie na ucznia

30 października odbyło się "Pasowanie na ucznia" w klasach pierwszych. W tym dniu dzieci z klas Ia i Ib zostały przyjęte do grona uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy.

Część artystyczną rozpoczęli uczniowie klasy III. Starsi koledzy powitali pierwszoklasistów wierszem i piosenką.

Następnie głos zabrali uczniowie klas pierwszych przygotowani pod kierunkiem wychowawców: pani  Ireny Kurasz - kl. Ia i pani Barbary Ryczan - kl. Ib oraz nauczycielki j. angielskiego pani Magdaleny Wiśniowskiej. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści pięknie recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Złożyli ślubowanie, w którym przyrzekali, że będą pilnie uczyć się i wzorowo zachowywać.

Aktu pasowania na ucznia dokonała pani dyrektor Krystyna Raba-Opacka. Złożyła również najmłodszym uczniom gratulacje i najlepsze życzenia.

Rodzice aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach do pasowania. Zorganizowali poczęstunek i drobne upominki dla swoich pociech. Uroczystość dostarczyła dzieciom i ich rodzicom wielu miłych przeżyć i wzruszeń.

Wszystkim pierwszakom życzymy samych wspaniałych chwil i szóstek w czasie edukacji w naszej szkole. Galeria >>


28 października 2014 roku - Wyjazd uczniów klas IV-VI do Przemyśla

28 października odbyła się wycieczka klas IV-VI do Przemyśla.

Po smakowitej wizycie w cukierni i pizzerii uczniowie wraz z opiekunami udali się do Centrum Kulturalnego, gdzie obejrzeli spektakl teatralny pt. "Magia teatru".

Aktorzy Wrocławskiego Teatru ARTENES zabrali swoich widzów w fantastyczną podróż po teatralnych szlakach. Dowcipnie, wesoło i pomysłowo wprowadzili publiczność w teatr grecki, włoski, angielski i francuski, kończąc fragmentem "Zemsty" Aleksandra Fredry.

Uczniowie żywo reagowali na zaskakujące efekty specjalne, śpiewali razem z aktorami. Połączenie teatru z laserami i porywającą muzyką zapewniło wszystkim dobrą zabawę. Galeria >>


Podziękowanie

24 października przedstawiciel Fundacji San Pan Józef Kocik

przekazał nieodpłatnie 600 kilogramów jabłek dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Za dar serdecznie dziękujemy!


24 października 2014 roku - Zawody gminne w unihokeju dziewcząt

24 października w hali sportowej w Żurawicy odbyły się zawody gminne w unihokeju dziewcząt. Naszą gminę reprezentowały następujące szkoły: SP Nr 2 w Żurawicy, SP w Kosienicach, SP w Orzechowcach i gospodarz SP Nr 1 w Żurawicy.

 Kolejność końcowa:

I miejsce – SP Nr 1 w Żurawicy - awans do zawodów powiatowych

II miejsce – SP Nr 2 w Żurawicy - awans do zawodów powiatowych

III miejsce – SP w Kosienicach

IV miejsce – SP w Orzechowcach

Skład drużyny: M. Hirniak, K. Wilowska, S. Hrynkiewicz, J. Jacuła, M. Smuczek, J. Sawicka, P. Słabik, K. Jurek.

Nasza drużyna nie straciła ani jednej bramki w całym turnieju. Królem strzelców została M. Smuczek - 5 bramek. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


23 października 2014 roku - Zawody powiatowe w szachach

23 października w Krasiczynie odbyły się powiatowe zawody sportowe w szachach organizowane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Drużyna z naszej szkoły wystąpiła w składzie: Martyna Smuczek, Jakub Grabowski, Filip Marek, Dawid Hamryszczak i zajęła IV miejsce, tuż za podium. Serdecznie gratulujemy. Galeria >>

 


Niesamowity konkurs Gumballa "Gazetka szkolna"

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie na gazetkę szkolną.

Autorkami prac są Aleksandra Fac i Karolina Rojek z klasy IVa oraz Natalia Mazurek - uczennica klasy VIa.

Z 20 gazetek, które otrzymają największą liczbę głosów – jury wybierze zwycięzców.

Głosowanie na gazetki odbywa się od 21 października od godz. 00:01 do 26 października do godz. 23:59.

Lista zwycięzców zostanie opublikowana 31 października.

Zwycięzcy otrzymają aparaty fotograficzne, a szkoła – zestaw książek o wartości 4000 zł.

Zwycięska gazetka zostanie opublikowana również w magazynie Cartoon Network.

Zachęcamy wszystkich, aby pomogli nam zakwalifikować się do finału,

oddając codziennie jeden głos, przyznając maksymalną liczbę gwiazdek.

GŁOSOWANIE

Za wszystkie głosy – DZIĘKUJEMY!


Informacja

W związku z zaistniałą w ostatnim czasie telefoniczną praktyką wyłudzania pieniędzy

przez nieznanych sprawców deklarujących działalność charytatywną

informujemy, że żadna instytucja, fundacja czy inna organizacja

NIE POSIADA UPOWAŻNIENIA do zbierania funduszy na rzecz Szkoły.

Prosimy o ostrożność i zdecydowaną odmowę uiszczenia jakichkolwiek datków czy opłat.


18 października 2014 roku - Zawody gminne w mini unihokeju chłopców

18 października w hali sportowej w Żurawicy odbyły się zawody sportowe w mini unihokeju chłopców organizowane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Do zmagań sportowych przystąpiło 5 drużyn: SP Maćkowice, SP Kosienice, SP Orzechowce, SP 2 Żurawica, SP 1 Żurawica.

Drużyna z naszej szkoły zajęła II miejsce i awansowała do dalszego etapu. Gratulujemy i życzymy sukcesów. Galeria >>

 Kolejność końcowa:

I miejsce – SP Maćkowice - awans do finału powiatowego

II miejsce – SP 1 Żurawica - awans do finału powiatowego

III miejsce – SP 2 Żurawica

IV miejsce – SP Kosienice

V miejsce – SP Orzechowce

Skład drużyny: Sebastian Szmigielski, Jakub Pantoł, Michał Pacanowski, Michał Krzyk, Kacper Wilowski, Kacper Tarapacki, Arkadiusz Jabłecki, Daniel Chamułka, Kamil Bojko.


16 października 2014 roku - Finał wojewódzki w indywidualnych biegach przełajowych

16 października w Kolbuszowej odbył się finał wojewódzki zawodów sportowych w indywidualnych biegach przełajowych.

Naszą szkołę reprezetowali: Karolina Zamorska, Justyna Jacuła, Sebastian Szmigielski, Hubert Błahuciak i Kacper Wilowski.

Na szczególną uwagę zasługują występy Karoliny i Huberta. Karolina w biegu na dystansie 1000 metrów zajęła 17. miejsce na 93 startujące dziewczyny. Natomiast Hubert na dystansie 500 metrów zajął 20. miejsce na 98 startujących chłopców. Wyniki tych uczniów są najlepsze w historii naszej szkoły. Gratulujemy i dziękujemy za udział w zawodach. Galeria >>


11 października 2014 roku - Zawody gminne w szachach

11 października w Zespole Szkół w Orzechowcach odbyły się zawody sportowe w szachach organizowane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

W skład reprezentacji naszej szkoły weszli: Martyna Smuczek, Dawid Hamryszczak, Filip Marek,  Jakub Grabowski. Drużyna zajęła I miejsce, tym samym awansowała do dalszego etapu. Gratulujemy i życzymy sukcesów. Galeria >>

 


6 października 2014 roku - Zawody powiatowe w indywidualnych biegach przełajowych

6 października w Krasiczynie odbyły się zawody powiatowe w indywidualnych biegach przełajowych.

Naszą szkołę reprezentowali: Karolina Zamorska, Justyna Jacuła, Klaudia Owoc, Marcelina Lewicka, Sebastian Szmigielski, Sebastian Jacuła, Arkadiusz Jabłecki, Hubert Błahuciak.

Po zakończonych zawodach zostały wręczone medale i dyplomy za miejsca I-III. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Galeria >>

Kolejność końcowa:

Uczniowie klas III-IV - 500 m

Chłopcy:

Hubert Błahuciak - 2. miejsce, awans do finału wojewódzkiego

Uczniowie klas V-VI - 1000 m

Dziewczęta:

Karolina Zamorska - 1. miejsce, awans do finału wojewódzkiego

Justyna Jacuła - 4. miejsce, awans do finału wojewódzkiego

Marcelina Lewicka - 8. miejsce

Klaudia Owoc - 14. miejsce

Chłopcy:

Sebastian Szmigielski - 4. miejsce, awans do finału wojewódzkiego

Arkadiusz Jabłecki - 17. miejsce

Sebastian Jacuła - 18. miejsce


2 października 2014 roku - Wycieczka klasy IIa do lasu

Dnia 02.10.2014 r. klasa IIa wybrała się na wycieczkę do lasu w celu poszukiwania zmian zachodzących w przyrodzie wczesną jesienią.

Uczniowie mieli za zadanie rozpoznać pospolite drzewa iglaste i liściaste oraz krzewy, ich nasiona, liście i owoce. Dzieci zbierały różne materiały przyrodnicze do klasowego kącika przyrody, obserwowały tropy zwierząt i słuchały odgłosów ptaków, podglądały życie owadów w ich naturalnym środowisku. Uczniowie mieli możliwość zabaw w terenie: pokonywanie naturalnych przeszkód, slalom między drzewami, biegi do wyznaczonego miejsca itp. Po powrocie do szkoły dzieci wypełniały karty pracy indywidualnej i kartę samooceny.

Dzięki pięknej pogodzie i dobrym humorom drugoklasiści przeżyli w lesie miłe chwile, wyprawa ta zostawiła w ich pamięci wiele ciekawych wrażeń. Galeria >>


27 września 2014 roku - Zawody gminne w indywidualnych biegach przełajowych

27 września w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żurawicy odbyły się zawody w indywidualnych biegach przełajowych, które rozpoczęły tegoroczne zmagania w wielu różnych dyscyplinach sportowych na terenie naszej gminy.

W tym roku, na dystansie 200 metrów, po raz pierwszy wystartowały dzieci z klas I-II.

Po zakończonych zawodach zostały wręczone medale i dyplomy za miejsca I-III. Do kolejnego etapu rywalizacji awansowało pierwsze sześć osób z każdej kategorii. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Galeria >>

Kolejność końcowa:

Uczniowie klas I-II - 200 m

Dziewczęta:

Maja Kozak - 2. miejsce

Wiktoria Fac - 4. miejsce

Aleksandra Beer - 5. miejsce

Sara Figiela - 8. miejsce

Chłopcy:

Piotr Jasiński - 3. miejsce

Kacper Hrynkiewicz - 8. miejsce

Adrian Czerwiński - 13. miejsce

Uczniowie klas III-IV - 500 m

Dziewczęta:

Ewelina Kaznowska - 7. miejsce

Aleksandra Fac - 9. miejsce

Urszula Soból - 12. miejsce

Amelia Kozak - 15. miejsce

Chłopcy:

Kacper Wilowski - 1. miejsce

Hubert Błahuciak - 3. miejsce

Jakub Urban - 14. miejsce

Uczniowie klas V-VI - 1000 m

Dziewczęta:

Karolina Zamorska - 1. miejsce

Justyna Jacuła - 2. miejsce

Klaudia Owoc - 4. miejsce

Marcelina Lewicka - 5. miejsce

Sandra Hrynkiewicz - 6. miejsce

Aleksandra Lula - 7. miejsce

Chłopcy:

Sebastian Szmigielski - 1. miejsce

Sebastian Jacuła - 2. miejsce

Arkadiusz Jabłecki - 4. miejsce

Jakub Łabuz - 9. miejsce


25 września 2014 roku - Wyjazd uczniów klas czwartych do Przemyśla

25 września odbyła się wycieczka klas IVa i IVb do Przemyśla.

Uczniowie wraz z opiekunami udali się do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, gdzie uczestniczyli w warsztatach pt. "Jak powstaje obraz?". Podczas zajęć czwartoklasiści dowiedzieli się na czym można malować, przy pomocy jakich narzędzi oraz poznali różne techniki malarskie.

Wycieczkę wszyscy uczniowie zaliczyli do udanych. Oto wrażenia Janka Hawajskiego, ucznia klasy IVb:


SPOTKANIA Z RODZICAMI

Informujemy, że w czwartek, 4 września 2014 roku o godz. 17.00

odbędzie się zebranie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas I-VI.

Następnie wychowawcy klas spotkają się z rodzicami w salach lekcyjnych.

Ok. godz. 18.30 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.

Serdecznie zapraszamy.


1 września 2014 roku - Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

1 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. O godzinie 8.00 odprawiona została msza św. w kościele parafialnym, w której uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Po mszy św. społeczność szkolna wzięła udział w uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej zorganizowanych pod pomnikiem przy Urzędzie Gminy.

Następnie wszyscy spotkali się na placu przed szkołą. Pani dyrektor Krystyna Raba-Opacka serdecznie powitała zebranych, zapoznała z przydziałem wychowawstw oraz przedstawiła ks. Krzysztofa Mierzejewskiego i ks. Krzysztofa Bieńczaka rozpoczynających pracę w naszej szkole. Pani dyrektor życzyła wszystkim wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

Na zakończenie uczniowie udali się na spotkania ze swoimi wychowawcami, by podzielić się wrażeniami z wakacji, a także poznać plan lekcji na kolejne dni.

 

O szkole

Historia Szkoły

Patron Szkoły

Dokumenty Szkoły

JUBILEUSZ SZKOŁY

Absolwenci

Archiwum

Linki

Redakcja

 

 

 

 

 

PROMOCJA ZDROWIA

 

GROMADA ZUCHOWA

 

HARCERSTWO

 

BLOG "SP1 KODUJE"

 

BLOG "ŻURAW.SP1"

 

PROJEKTY UNIJNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data aktualizacji: 2020-08-02